top of page

ภ.พ.36 คืออะไร?


 ภ.พ.36 คืออะไร? ภ.พ.36 คือ แบบที่ใช้ส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะใช้เมื่อต้องจ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักร ฯ ตามประมวลรัษฎากร กรณีใดบ้างที่ต้องใช้ ภ.พ.36 กรณีผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักร แต่ได้มีการเข้ามาขายสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักรชั่วคราวและไม่ไดขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว กรณีผู้ประประกอบการมีการให้บริการในต่างประเทศ แต่มีการใช้บริการนั้นอยู่ในราชอาณาจักรผู้รับโอนสินค้าหรือสิทธิ์บริการที่ขายหรือบรการให้กับ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ไปแล้ว ในกรณีเหล่าจะนับเฉพาะการขายสินค้าหรืการใช้บริการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอันกำหนดโดยอธิบดี บทลงโทษในการยื่นภ.พ.36 ล่าช้า ค่าปรับอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท มีอัตราเปรียบเทียบตามข้อผ่อนปรนโดยนับหลังจากวันที่พ้นกำหนด ดังนี้ ภายใน 7 วัน ปรับ 300 บาท เกิน   7 วัน ปรับ 500 บาท เงินเพิ่ม ต้องจ่ายเป็นร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษเดือน ในกรณีที่จะไม่ได้เสียค่าปรับอาญา แต่เสียเฉพาะเงินเพิ่ม คือ กรณีที่ไม่ได้ยื่นภ.พ.36 ยื่นนำส่งเมื่อพ้นกำหนด หรือยื่นไม่ถือต้อง แต่ยกเว้นในการขายสินค้าหรือการใช้บริการที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ภ.พ.36 คืออะไร?


ภ.พ.36 คือ แบบที่ใช้ส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะใช้เมื่อต้องจ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักร ฯ ตามประมวลรัษฎากร


กรณีใดบ้างที่ต้องใช้ ภ.พ.36

กรณีผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักร แต่ได้มีการเข้ามาขายสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักรชั่วคราวและไม่ไดขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว


กรณีผู้ประประกอบการมีการให้บริการในต่างประเทศ แต่มีการใช้บริการนั้นอยู่ในราชอาณาจักรผู้รับโอนสินค้าหรือสิทธิ์บริการที่ขายหรือบรการให้กับ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ไปแล้ว


ในกรณีเหล่าจะนับเฉพาะการขายสินค้าหรืการใช้บริการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอันกำหนดโดยอธิบดี


บทลงโทษในการยื่นภ.พ.36 ล่าช้า

ค่าปรับอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มีอัตราเปรียบเทียบตามข้อผ่อนปรนโดยนับหลังจากวันที่พ้นกำหนด ดังนี้

ภายใน 7 วัน ปรับ 300 บาท

เกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

เงินเพิ่ม ต้องจ่ายเป็นร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษเดือน


ในกรณีที่จะไม่ได้เสียค่าปรับอาญา แต่เสียเฉพาะเงินเพิ่ม คือ กรณีที่ไม่ได้ยื่นภ.พ.36 ยื่นนำส่งเมื่อพ้นกำหนด หรือยื่นไม่ถือต้อง แต่ยกเว้นในการขายสินค้าหรือการใช้บริการที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 19 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts