top of page

คนว่างงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน❓


คนว่างงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน❓ การว่างงาน หรือตกงานนั้นเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเจอ แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันสังคมในทุกๆ เดือน หากเกิดเหตุที่ทำให้คุณต้องว่างงานขึ้นมาล่ะก็ คุณสามารถลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมได้ 🔹ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน ต้องทำอย่างไรบ้าง สำหรับการลงทะเบียนว่างงานนั้น ไม่จำเป็นต้องไปเดินเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเองอีกแล้ว เพราะสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1.อันดับแรก ให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนว่างงานทำการเข้าเว็บไซต์ของ กรมจัดหางาน จากนั้นทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน 2.เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทำการยื่น แบบคำขอรับผลประโยชน์ ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 โดยจะต้องทำการแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ส่งไปด้วย 3.เมื่อจัดเตรียมแบบคำขอ และเอกสารอื่นๆ พร้อมแล้ว ให้ทำการส่งเอกสารต่างๆ ไปยังสำนักงานประกันสังคมได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ ผู้ประกันตนก็สามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร เพื่อดำเนินการด้วยตัวเองได้เช่นกัน 🔹เอกสารที่ต้องใช้ยื่นมีอะไรบ้าง? 1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 2.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 4.หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้) 5.หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี) 6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน 🔹ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผ่านออนไลน์ 1. เคยใช้งานระบบมาก่อน คลิกเข้าสู่ระบบ 2. ไม่เคยใช้งานมาก่อน คลิกสมัครสมาชิก 3. หลังจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ จะนำคุณเข้าสู่เมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 4. ตรวจสอบข้อมูล 5. บันทึกการขึ้นทะเบียน 6. ตรวจสอบงานแนะนำลง 7. พิมพ์หนังสือรับรอง และ ใบแนะนำงาน 🔹ลงทะเบียนผู้ว่างงาน และ รายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ 1. ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ กรมจัดหางาน ต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน โดยจะได้รับรหัสผ่านเพื่อใช้งานในระบบ 2. เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ซึ่งจะมี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ต้องมีชื่อ และ เลขบัญชีของผู้ประกันตนส่งสำเนาแบบคำขอ 3. ให้ส่งสำเนาคำขอ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่, จังหวัด, สาขา ทั่วประเทศโดยการรายงานตัว สามารถรายงานตัวผ่านระบบได้เดือนละ 1 ครั้ง 4. ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ให้ทำการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่สำนักงานจัดหางานเช่นเดิม ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

คนว่างงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน❓


การว่างงาน หรือตกงานนั้นเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเจอ แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันสังคมในทุกๆ เดือน หากเกิดเหตุที่ทำให้คุณต้องว่างงานขึ้นมาล่ะก็ คุณสามารถลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมได้


🔹ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับการลงทะเบียนว่างงานนั้น ไม่จำเป็นต้องไปเดินเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเองอีกแล้ว เพราะสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1.อันดับแรก ให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนว่างงานทำการเข้าเว็บไซต์ของ กรมจัดหางาน จากนั้นทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน

2.เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทำการยื่น แบบคำขอรับผลประโยชน์ ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 โดยจะต้องทำการแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ส่งไปด้วย

3.เมื่อจัดเตรียมแบบคำขอ และเอกสารอื่นๆ พร้อมแล้ว ให้ทำการส่งเอกสารต่างๆ ไปยังสำนักงานประกันสังคมได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ ผู้ประกันตนก็สามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร เพื่อดำเนินการด้วยตัวเองได้เช่นกัน


🔹เอกสารที่ต้องใช้ยื่นมีอะไรบ้าง?

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7

2.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

4.หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

5.หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน


🔹ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผ่านออนไลน์

1. เคยใช้งานระบบมาก่อน คลิกเข้าสู่ระบบ

2. ไม่เคยใช้งานมาก่อน คลิกสมัครสมาชิก

3. หลังจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ จะนำคุณเข้าสู่เมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

4. ตรวจสอบข้อมูล

5. บันทึกการขึ้นทะเบียน

6. ตรวจสอบงานแนะนำลง

7. พิมพ์หนังสือรับรอง และ ใบแนะนำงาน


🔹ลงทะเบียนผู้ว่างงาน และ รายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์

1. ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ กรมจัดหางาน ต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน โดยจะได้รับรหัสผ่านเพื่อใช้งานในระบบ

2. เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ซึ่งจะมี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ต้องมีชื่อ และ เลขบัญชีของผู้ประกันตนส่งสำเนาแบบคำขอ

3. ให้ส่งสำเนาคำขอ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่, จังหวัด, สาขา ทั่วประเทศโดยการรายงานตัว สามารถรายงานตัวผ่านระบบได้เดือนละ 1 ครั้ง

4. ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ให้ทำการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่สำนักงานจัดหางานเช่นเดิม


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 7 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts