top of page

10 อาชีพมาแรงแซงทางโค้ง สร้างรายได้ดี 2021✨


10 อาชีพมาแรงแซงทางโค้ง สร้างรายได้ดี 2021✨ อันดับ 1 บริการทางการแพทย์และความงาม (อันดับที่ 1 มี 2กลุ่ม)การบริการทางการแพทย์การพยาบาลการรักษาสุขภาพและความสวยความงาม 📍ทำไมถึงมาแรง - ผู้คนส่วนใหญ่ของโลกยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด - เทรนในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น - เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเช่น การรักษาทางไกล การจองคิวนัดพบแพทย์ เป็นต้น - ค่ารักษาพยาบาลในไทยราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูง 📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน - กำลังซื้อบางกลุ่มลดลง - การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น - ยา เครื่องมือแพทย์ปลอม ไม่ได้คุณภาพ จนทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง - จำนวนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และความงามไม่มากพอ อันดับ 1 E-commerce (อันดับที่ 1 มี 2กลุ่ม) E-commerce ซื้อขายสินค้า บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม ผ่าน social media ต่างๆ 📍ทำไมถึงมาแรง - สถานการณ์โควิด ทำให้ทั้งคนซื้อและคนขายหันมาใช้ออนไลน์ - ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ระบบการชำระเงินที่สะดวกและง่ายเช่น ระบบตัดเงิน ระบบเก็บเงินปลายทาง - ภาครัฐมีโครงการสนับสนุน เช่น คนละครึ่ง พร้อมเพย์  📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน - ภาษีออนไลน์ - การแข่งขันรุนแรงขึ้นทั้งเจ้าเดิม รายใหม่ หรือ เจ้าใหญ่ที่อาจจะเข้ามา - การหลอกขายสินค้ายังคงมี สินค้าไม่ตรงปก อันดับ 2 แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (อันดับที่ 2 มี 2กลุ่ม)คนกลางหรือตลาดกลางบนอินเทอร์เน็ต เติบโตต่อเนื่องสอดคล้องการเติบโตของช่องทาง e-commerce ตัวอย่างคนกลางเช่น shopee, Lazada, JD ,marketplace ต่างๆ 📍ทำไมถึงมาแรง - สถานการณ์โควิด ทำให้ทั้งคนซื้อและคนขายหันมาใช้ออนไลน์ - ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ระบบการชำระเงินที่สะดวกและง่ายเช่น ระบบตัดเงิน ระบบเก็บเงินปลายทาง - ภาครัฐมีโครงการสนับสนุน เช่น คนละครึ่ง พร้อมเพย์  📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน - เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้การต้นทุนการพัฒนาปรับเปลี่ยนตลอดเวลา - การแข่งขันภายในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะด้านราคา ลด แลก แจก แถม รุนแรงขึ้น - ความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ซื้อ ผู้ขายให้ไว้กับคนกลาง อันดับ 2 ทำคอนเทนต์ Youtuber (อันดับที่ 2 มี 2กลุ่ม) Youtuber นักสร้างวิดีโอคอนเทนต์แล้วนำไปไว้ในยูทูบสร้างรายได้จากค่าโฆษณา 📍ทำไมถึงมาแรง - ผู้บริโภคหันมานิยมดูคอนเทนต์แนววิดีโอมากขึ้น เนื่องจากสะดวกเข้าใจง่ายกว่าการอ่าน - ได้รับค่าโฆษณาเป็นลักษณะการประมูล ยิ่งช่องไหนคลิปไหนคนประมูลเยอะจะมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลงทุนต่ำ ใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ก็ทำได้แล้ว 📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน - กฎระเบียบทาง youtube มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - เทรนความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ต้องมีการอัปเดตเทรนเรื่อยๆ - การแข่งขันสูงมีหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆ อันดับ 3 ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันเบ็ตเตล็ด ประกันสุขภาพ ส่วนประกันชีวิต เช่น ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันบำนาญ เป็นต้น 📍ทำไมถึงมาแรง - โควิด Covid-19 ทำให้ผู้คนหันมาซื้อประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น - ประชาชนให้ความสำคัญกับประกันเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าครองชีพต่างๆสูงขึ้น ทำให้ประชาชนหันมาคุ้มครอง บริหารความเสี่ยงผ่านประกันภัยต่างๆ - ภาครัฐให้การส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีหรือรูปแบบต่างๆ - สามารถเริ่มสร้างรายได้ลงทุนน้อยได้ด้วยการเป็น ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต  📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน - การเกิดโรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ - การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น - อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันดับ 4 เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ยา เภสัชภัณฑ์ 📍ทำไมถึงมาแรง - ปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง รวมถึงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง - สถานการณ์โควิด-19 และ ฝุ่น PM 2.5 - ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น  📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน - การลงทุนมีต้นทุนที่สูง - การแข่งขันที่สูงขึ้น - การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่รวดเร็ว อันดับ 5 เทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันพัฒนาไปมาก มีข้อมูลมากมายมหาศาล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง ตัดสินใจถูกต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 📍ทำไมถึงมาแรง - บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลโดยเฉพาะ Bigdata - บริษัทต่างๆ พยายามพัฒนาการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญมีจำกัด การแข่งขันน้อย

10 อาชีพมาแรงแซงทางโค้ง สร้างรายได้ดี 2021✨


อันดับ 1 บริการทางการแพทย์และความงาม

(อันดับที่ 1 มี 2กลุ่ม)การบริการทางการแพทย์การพยาบาลการรักษาสุขภาพและความสวยความงาม

📍ทำไมถึงมาแรง

- ผู้คนส่วนใหญ่ของโลกยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด

- เทรนในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น

- เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเช่น การรักษาทางไกล การจองคิวนัดพบแพทย์ เป็นต้น

- ค่ารักษาพยาบาลในไทยราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูง


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- กำลังซื้อบางกลุ่มลดลง

- การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

- ยา เครื่องมือแพทย์ปลอม ไม่ได้คุณภาพ จนทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง

- จำนวนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และความงามไม่มากพอ


อันดับ 1 E-commerce

(อันดับที่ 1 มี 2กลุ่ม) E-commerce ซื้อขายสินค้า บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม ผ่าน social media ต่างๆ

📍ทำไมถึงมาแรง

- สถานการณ์โควิด ทำให้ทั้งคนซื้อและคนขายหันมาใช้ออนไลน์

- ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ระบบการชำระเงินที่สะดวกและง่ายเช่น ระบบตัดเงิน ระบบเก็บเงินปลายทาง

- ภาครัฐมีโครงการสนับสนุน เช่น คนละครึ่ง พร้อมเพย์


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- ภาษีออนไลน์

- การแข่งขันรุนแรงขึ้นทั้งเจ้าเดิม รายใหม่ หรือ เจ้าใหญ่ที่อาจจะเข้ามา

- การหลอกขายสินค้ายังคงมี สินค้าไม่ตรงปก


อันดับ 2 แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

(อันดับที่ 2 มี 2กลุ่ม)คนกลางหรือตลาดกลางบนอินเทอร์เน็ต เติบโตต่อเนื่องสอดคล้องการเติบโตของช่องทาง e-commerce ตัวอย่างคนกลางเช่น shopee, Lazada, JD ,marketplace ต่างๆ

📍ทำไมถึงมาแรง

- สถานการณ์โควิด ทำให้ทั้งคนซื้อและคนขายหันมาใช้ออนไลน์

- ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ระบบการชำระเงินที่สะดวกและง่ายเช่น ระบบตัดเงิน ระบบเก็บเงินปลายทาง

- ภาครัฐมีโครงการสนับสนุน เช่น คนละครึ่ง พร้อมเพย์

📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้การต้นทุนการพัฒนาปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

- การแข่งขันภายในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะด้านราคา ลด แลก แจก แถม รุนแรงขึ้น

- ความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ซื้อ ผู้ขายให้ไว้กับคนกลาง


อันดับ 2 ทำคอนเทนต์ Youtuber

(อันดับที่ 2 มี 2กลุ่ม) Youtuber นักสร้างวิดีโอคอนเทนต์แล้วนำไปไว้ในยูทูบสร้างรายได้จากค่าโฆษณา

📍ทำไมถึงมาแรง

- ผู้บริโภคหันมานิยมดูคอนเทนต์แนววิดีโอมากขึ้น เนื่องจากสะดวกเข้าใจง่ายกว่าการอ่าน

- ได้รับค่าโฆษณาเป็นลักษณะการประมูล ยิ่งช่องไหนคลิปไหนคนประมูลเยอะจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ลงทุนต่ำ ใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ก็ทำได้แล้ว


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- กฎระเบียบทาง youtube มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- เทรนความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ต้องมีการอัปเดตเทรนเรื่อยๆ

- การแข่งขันสูงมีหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆ


อันดับ 3 ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

ประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันเบ็ตเตล็ด ประกันสุขภาพ ส่วนประกันชีวิต เช่น ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันบำนาญ เป็นต้น

📍ทำไมถึงมาแรง

- โควิด Covid-19 ทำให้ผู้คนหันมาซื้อประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

- ประชาชนให้ความสำคัญกับประกันเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าครองชีพต่างๆสูงขึ้น ทำให้ประชาชนหันมาคุ้มครอง บริหารความเสี่ยงผ่านประกันภัยต่างๆ

- ภาครัฐให้การส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีหรือรูปแบบต่างๆ

- สามารถเริ่มสร้างรายได้ลงทุนน้อยได้ด้วยการเป็น ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- การเกิดโรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ

- การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

- อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน


อันดับ 4 เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ยา เภสัชภัณฑ์

📍ทำไมถึงมาแรง

- ปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง รวมถึงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- สถานการณ์โควิด-19 และ ฝุ่น PM 2.5

- ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น

📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- การลงทุนมีต้นทุนที่สูง

- การแข่งขันที่สูงขึ้น

- การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่รวดเร็ว


อันดับ 5 เทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันพัฒนาไปมาก มีข้อมูลมากมายมหาศาล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง ตัดสินใจถูกต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

📍ทำไมถึงมาแรง

- บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลโดยเฉพาะ Bigdata

- บริษัทต่างๆ พยายามพัฒนาการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญมีจำกัด การแข่งขันน้อย

- ค่าวิเคราะห์ข้อมูลมีราคาสูง กำไรสูง


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- กฎหมายและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

- เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์มากขึ้น

- ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ


อันดับ 6 อาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริมและสุขภาพ

ติดอันดับมาโดยตลอดหลายๆปี เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันของทุกๆคน เพียงแต่ว่าปีไหนอาหารหรือเครื่องดื่มไหนมาแรง เช่น บางปีจะเป็นพวกชาไข่มุก ร้านยำ เป็นต้น

📍ทำไมถึงมาแรง

- โควิด-19 คนออกจากบ้านน้อยลง สั่งอาหารจากนอกบ้านมาทานที่บ้านมากขึ้น

- ระบบบริการจัดส่งและชำระเงินสะดวกขึ้น เช่น grab panda เป็นต้น

- ผู้คนสนใจสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้อาหารกลุ่มนี้เติบโตขึ้น เช่น อาหารคลีน เครื่องดื่มวิตามินต่างๆ เป็นต้น

- ระดับราคาอาหารในประเทศ ยังมีราคาไม่สูงนัก


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- การงดเว้นการจัดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากโควิด-19 เช่นงดสงกรานต์ เป็นต้น

- การเข้ามาของคู่แข่ง การแข่งขันตัดราคา

- กระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของผู้บริโภค เช่นบางช่วงฮิตเครื่องดื่มนี้ พอสักพักก็ไปฮิตตัวอื่นเป็นต้น


อันดับ 7 Street food

Street food ขายอาหารเครื่องดื่มข้างทางหรือตลาดนัด หรือตามสถานที่ที่จัดไว้ แผงลอยต่างๆ เป็นต้น

📍ทำไมถึงมาแรง

- ภาครัฐให้การสนับสนุนจากโครงการ “คนละครึ่ง”

- ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว จุดดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย

- ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ผ่านทางโซเชียล ยูทูบ รีวิวต่างๆ

- การจัดส่งและชำระเงินที่สะดวกมากขึ้น ผ่าน grab lineman panda เป็นต้น


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- สถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ท่องเที่ยวลดลง

- มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย ถ้าทำได้ไม่ดีจะทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือลดลง

- นโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า

- คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น


อันดับ 8 ขนส่งและdelivery

(อันดับ 8 มี 2 กลุ่ม)Delivery จัดส่งทั้งสินค้า เอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม เติบโตขึ้นตาม การเติบโตของการค้าออนไลน์ เช่น Kerry, J&T, Grab, Lineman, Panda เป็นต้น

📍ทำไมถึงมาแรง

- การเติบโตของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือจาก marketplace platform ต่างๆ เช่น shopee Lazada JD ต่างต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า

- การเข้ามาของ platform ใหม่มากขึ้น เช่น การส่งเอกสาร การฝากซื้อสินค้า เป็นต้น


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- การแข่งขันที่แย่งลูกค้ากันโดยตัดราคา

- ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

- ข้อจำกัดด้านเงินทุน โดยเฉพาะรายกลาง รายเล็ก

- หากเกิดการ lock down บางพื้นที่จะทำให้ส่งของได้ล่าช้า ต้นทุนเพิ่มขึ้น


อันดับ 8 Fintech และการชำระเงินออนไลน์

📍ทำไมถึงมาแรง

- การเติบโตของออนไลน์ ที่ต้องใช้การชำระเงินออนไลน์คู่กันไป

- การงดเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงิน

- ร้านค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หันมารับเงินโอนมากขึ้น

- การส่งเสริมภาครัฐเช่น ใครจะเข้าโครงการต้องมีแอพต่างๆไว้คอยรับเงิน หรือจ่ายเงิน


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- ความปลอดภัยของเงินและข้อมูลของผู้ใช้บริการจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

- ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการให้บริการแก่ลูกค้า


อันดับ 9 ตู้หยอดเหรียญ

(อันดับ 9 มี 2 กลุ่ม) ตู้หยอดเหรียญบริการให้กับชุมชน เช่น ร้านสะดวกซัก น้ำดื่ม เติมเงิน เป็นต้น

📍ทำไมถึงมาแรง

- ผู้บริโภคต้องการความสะดวก ประหยัดเวลา เพิ่มขึ้น

- สร้างรายได้ตลอด 24 ชม.

- ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากในการดำเนินงาน


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- ผู้เล่นรายใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุน ทำให้รายเล็กมีความเสี่ยง

- การลงทุนกับเครื่องหยอดเหรียญค่อนข้างสูง

- ทำเลที่ตั้งมีต่อความสำเร็จ


อันดับ 9 พลังงาน

(อันดับ 9 มี 2 กลุ่ม) พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ไฟฟ้า หรือจากแหล่งอื่นๆ

📍ทำไมถึงมาแรง

- ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทยักษ์ใหญ่หันมาลงทุนในพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

- นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริม และกระแสที่ต้องการพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ

- การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูง

- ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้างอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ


อันดับ 10 กฎหมายและบัญชี

📍ทำไมถึงมาแรง

- ผู้คนรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้น

- สภาพเศรษฐกิจที่มี การผิดชำระหนี้ ผิดสัญญา การทวงถาม มากขึ้น

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาต่างๆ

- นโยบายที่เข้มขึ้นในการจัดทำภาษีและบัญชีของผู้ประกอบการ


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- ผู้ประกอบการหาความรู้จากออนไลน์ได้ หรือปรึกษาออนไลน์ได้

- มีคู่แข่งมากขึ้น

- โปรแกรมบัญชีมีการพัฒนามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นผู้ประกอบการทำเองได้


อันดับ 10 ออกแบบและบรรจุภัณฑ์

📍ทำไมถึงมาแรง

- มีคนมาสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเพิ่มขึ้น การออกแบบและบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้จดจำและแตกต่าง โดดเด่น

- ราคาการให้บริการค่อนข้างสูง กำไรดี


📍ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

- การแข่งขันสูงขึ้น

- กฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ตราหรือรูปต่างๆ


สรุป

เทรนใหญ่ในปี 2021 ยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 เช่น การแพทย์, เครื่องมือแพทย์, เวชภัณฑ์, ประกันภัย ต่างๆ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์เช่น ขายของบน platform, การขนส่งสินค้า, การชำระเงิน,บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 92 ครั้ง