🎷3 แนวทางสร้างการตลาดบอกต่อ⭐️


🎷3 แนวทางสร้างการตลาดบอกต่อ⭐️

➡️1. ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเอง 🔴 การทำ Hashtag เป็นตัวช่วยอย่างมากในการสร้างกระแสของแบรนด์ 🔴 การจัดกิจกรรมประกวด เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของแบรนด์ 🔴 การแชร์เรื่องราว แชร์ความประทับใจของตัวเองกับแบรนด์ หรือประสบการณ์ของตัวเอง

➡️2.การรีวิว การสร้างความน่าสนใจของแบรนด์ผ่านการรีวิวโดยการกระตุ้นให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปแล้วกลับมารีวิวสินค้าหรือบริการ ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

➡️3.เชิญชวนการบอกต่อให้มาซื้อสินค้าและบริการ การบอกต่อมีพลังอย่างมากแทบวัดมูลค่าไม่ได้ เพราะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจซื้อสินค้าและบริการ

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts