4 วิธีสร้างรายได้จาก Messenger


4 วิธีสร้างรายได้จาก messenger ผู้ใช้งาน Facebook Messenger มีมากกว่า1,300 ล้านคน/เดือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้าง Reach และ Engagement สามารถสร้างรายได้ให้แบรนด์ ฟีเจอร์ที่สร้างรายได้ “Comment-to-Messenger” จากการทำ Quiz สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 1. ใช้สไตล์การเขียนให้เหมาะกับช่องทาง 2. แสดงความคืบหน้าด้วยสัญลักษณ์ 3. เฉลยคำตอบทีละข้อ 4. ออกแบบให้เข้าใจง่าย

Recent Posts
S__17661959.jpg