📣5 สิ่งที่นักธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องมี ✅


📣5 สิ่งที่นักธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องมี

💡 มีชื่อแบรนด์ที่ดี และรู้จักสินค้า และบริการของตัวเอง 💡 มีการทำ Marketing เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น 💡 วางแผนการเงินในอนาคต และมีหลากหลายช่องทางการชำระเงิน 💡 มีช่องทางการติดต่อ และจำหน่าย เช่น Facebook, Line@, Instagram เป็นต้น 💡 มีความสม่ำเสมอ และอดทน

Recent Posts
S__17661959.jpg