top of page

ไขข้อสงสัยการจัดตั้งสำรองตามกฎหมายเมื่อต้องจัดสรรกำไรสะสม


 ไขข้อสงสัยการจัดตั้งสำรองตามกฎหมายเมื่อต้องจัดสรรกำไรสะสม ความหมายของการจัดตั้งสำรองตามกฎหมาย การจัดตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นหนึ่งในวิธีในการตั้งสำรองเมื่อต้องจัดสรรกำไรสะสม ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 กล่าวไว่ว่า “ทุกครั้งที่มีมติผู้ถือหุ้นให้ประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรอง ที่มาจากกำไรนี้มีจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนทุนที่จดทะเบียนหรือมากกว่าตามที่มีข้อบังคับของบริษัท” ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ไขข้อสงสัยการจัดตั้งสำรองตามกฎหมายเมื่อต้องจัดสรรกำไรสะสม


ความหมายของการจัดตั้งสำรองตามกฎหมาย

การจัดตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นหนึ่งในวิธีในการตั้งสำรองเมื่อต้องจัดสรรกำไรสะสม ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 กล่าวไว่ว่า “ทุกครั้งที่มีมติผู้ถือหุ้นให้ประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรอง ที่มาจากกำไรนี้มีจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนทุนที่จดทะเบียนหรือมากกว่าตามที่มีข้อบังคับของบริษัท”


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 9 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page