top of page

รู้ทันสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน


 รู้ทันสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ในการทำงานนั้นแน่นอนว่าการเลิกจ้างคงเป็นฝันร้ายของหลาย ๆคนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการหางานยากอย่างนี้ แต่ในบางครั้งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็จำเป็นต้องมีหาทางรับมือ บทความนี้จะมาแนะนำถึงสิ่งที่ต้องทำหรือต้องรู้เมื่อถูกจ้างออกจากงานเพื่อเป็นการปกป้องการฉวยโอกาสของนายจ้าง และรักษาสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ เงินชดเชยที่ต้องได้รับ เมื่อถูกเลิกจ้างจากบริษัทที่ตนทำงานอยู่สิ่งที่ควรทราบคือการได้รับเงินชด กรณีใช้กับการที่บริษัทเป็นผู้เลิกไม่ใช่การที่ลาออกจากงานเองแต่การที่จะได้รับเงินชดเชยนั้น จะต้องไม่ตรงกับ เกณฑ์ดังต่อไปนี้ เพราะมิฉะนั้นจะไม่ได้เงินชดเชยในส่วนนี้ - มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง - มีเจตนาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย - มีพฤติกรรมฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในกรณีร้ายแรง - ละเลย และทิ้งหน้าที่ของตนเป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรแก่นายจ้าง - มีพฤติกรรมประมาทอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสิ่งนั้น - ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เกณฑ์การจ่ายเงิน เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างตามประมวล กฎหมายมาตรา 118 มีดังนี้ - นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี - นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี - นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี - นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี - นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วันให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10ปี ขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี - นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 400 วันให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20ปี ขึ้นไป  หากมีกรณที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยสามารถฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้เพื่อความยุติธรรมต่อตนเอง หนังสือรับรองการทำงาน ทางบริษัทต้องมีการออกหนังสือให้กับพนักงานทุกครั้งที่มีการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานลาออกด้วยตนเอง หรือมีการจะถูกบริษัทเลิกจ้าง สิทธิประโยชน์จากกรมประกันสังคมที่จะได้รับหากว่างงาน เมื่อลูกจ้างหรือพนักงานที่อยู่ในเงื่อนไงการทำประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน และภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน อยู่ในภาวะว่างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมประกันสังคม ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างจะได้ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

รู้ทันสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน


ในการทำงานนั้นแน่นอนว่าการเลิกจ้างคงเป็นฝันร้ายของหลาย ๆคนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการหางานยากอย่างนี้ แต่ในบางครั้งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็จำเป็นต้องมีหาทางรับมือ บทความนี้จะมาแนะนำถึงสิ่งที่ต้องทำหรือต้องรู้เมื่อถูกจ้างออกจากงานเพื่อเป็นการปกป้องการฉวยโอกาสของนายจ้าง และรักษาสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ


เงินชดเชยที่ต้องได้รับ

เมื่อถูกเลิกจ้างจากบริษัทที่ตนทำงานอยู่สิ่งที่ควรทราบคือการได้รับเงินชด กรณีใช้กับการที่บริษัทเป็นผู้เลิกไม่ใช่การที่ลาออกจากงานเองแต่การที่จะได้รับเงินชดเชยนั้น จะต้องไม่ตรงกับ เกณฑ์ดังต่อไปนี้ เพราะมิฉะนั้นจะไม่ได้เงินชดเชยในส่วนนี้


- มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

- มีเจตนาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

- มีพฤติกรรมฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในกรณีร้ายแรง

- ละเลย และทิ้งหน้าที่ของตนเป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรแก่นายจ้าง

- มีพฤติกรรมประมาทอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสิ่งนั้น

- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล

- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ


เกณฑ์การจ่ายเงิน

เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างตามประมวล กฎหมายมาตรา 118 มีดังนี้


- นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี

- นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี

- นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี

- นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี

- นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วันให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10ปี ขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี

- นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 400 วันให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20ปี ขึ้นไป


หากมีกรณที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยสามารถฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้เพื่อความยุติธรรมต่อตนเอง


หนังสือรับรองการทำงาน

ทางบริษัทต้องมีการออกหนังสือให้กับพนักงานทุกครั้งที่มีการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานลาออกด้วยตนเอง หรือมีการจะถูกบริษัทเลิกจ้าง


สิทธิประโยชน์จากกรมประกันสังคมที่จะได้รับหากว่างงาน

เมื่อลูกจ้างหรือพนักงานที่อยู่ในเงื่อนไงการทำประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน และภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน อยู่ในภาวะว่างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมประกันสังคม ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างจะได้ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

แท็ก:

ดู 5 ครั้ง

Bình luận


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page