top of page

📣สิทธิประโยชน์เมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


📣สิทธิประโยชน์เมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์และควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและประโยชน์เมื่อมีการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 🔸ทำความรู้จักกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่ทางนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเก็บออมเงินให้กับลูกจ้างได้ใช้จ่ายตอนเกษียณอายุและถือว่าเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่ทางนายจ้างมีให้แก่ลูกจ้าง โดยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะมาจาก - ลูกจ้างหรือสมาชิกซึ่งจะถูกหักเงินส่วนหนึ่งจากค่าจ้างเพื่อเข้ากองทุนเป็นรายเดือนหรือที่เรียกกันว่าเงินสะสม - และสองมาจากนายจ้างซึ่งจะทำการจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเป็นประจำในทุกๆ เดือนและนอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างประจำให้กับทางลูกจ้างประจำ โดยที่เงินในส่วนนี้นั้นจะเรียกกันว่าเงินสมทบ 🔸ข้อบังคับที่ควรทำการตรวจสอบ 1.ส่วนเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินในการสะสม โดยเงินส่วนนี้นั้นจะเป็นเงินในส่วนที่ทางลูกจ้างหรือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นทำการจ่ายเพื่อสะสมเข้ากองทุนในทุกเดือนและยังรวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินสะสมและเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงจึงทำให้ทางลูกจ้างนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินส่วนนี้อย่างเต็มจำนวนในทุกกรณี 2. ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ที่ได้จากเงินสมทบ โดยเงินในส่วนนี้นั้นเป็นส่วนที่ทางนายจ้างทำการจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับทางลูกจ้างหรือทางสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในทุกๆ เดือนและเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงเงินในส่วนนี้จะได้คืนเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อบังคับของแต่ละกองทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะกำหนดตามอายุการทำงานหรือจำนวนปีของการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทางพนักงานทำงานในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น - มีอายุการทำงานที่น้อยกว่าหนึ่งปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 10% - มีอายุการทำงานตั้งแต่หนึ่งปีเป็นต้นไปแต่ไม่ถึงสองปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 20% - มีอายุงานตั้งแต่สองปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงสามปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 40% - มีอายุงานตั้งแต่สามปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงสี่ปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 50% - มีอายุงานตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 80% - สุดท้ายมีอายุงานมากกว่าห้าปีขึ้นไปซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 100% 🔸สิทธิและประโยชน์ในทางภาษี โดยเมื่อการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไข โดยเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงในส่วนของผลประเงินสะสมนั้นจะได้รับการยกเว้นทางภาษี แต่ในส่วนของทางผลประโยชน์ที่ได้จากเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์จากทางเงินสมทบนั้นจะต้องนำไปทำการคำนวณเป็นรายได้เพื่อทำการเสียภาษี โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีตามอายุและจำนวนปีที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีที่1 มีการออกจากงานก่อนอายุ 55 ปีและมีอายุสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งในกรณีนี้นั้นจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในทางภาษีโดยจะต้องนำเงินที่ได้ทั้งสามส่วนนั้นได้แก่ผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบนำไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อทำการเสียภาษีเงินได้ตามปกติ กรณีที่2 มีการออกจากงานก่อนอายุ 55 ปีและมีอายุสมาชิกกองทุนสำรองเรียนชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยในกรณีนี้สามารถทำการเลือกได้ว่าจะนำไปรวมกับรายได้อื่นเพื่อทำการยื่นภาษีหรือจะทำการแยกคำนวณภาษีต่างหาก โดยในการแยกคำนวณภาษีนั้นจะทำการหักค่าใช้จ่ายแบบพิเศษโดยมี 2 ส่วนคือในส่วนที่หนึ่งนำ 7000 ไปคูณกับจำนวนปีที่ทำงานและในขณะส่วนที่สองนั้นให้นำเงินได้นั้นหักด้วยส่วนที่หนึ่งเหลือเท่าไหร่ให้นำไปคูณ 50% และนำเงินที่ได้หลังจากทำการหักค่าใช้จ่ายในสองส่วนนี้แล้วนั้นนำไปคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา กรณีที่3 การเกษียณอายุโดยมีอายุ 55 ปีขึ้นไปและมีอายุสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งในกรณีนี้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการเสียภาษีทั้งจำนวน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านแล้วพบกันได้ไปในบทความต่อไป  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣สิทธิประโยชน์เมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์และควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและประโยชน์เมื่อมีการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย


🔸ทำความรู้จักกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่ทางนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเก็บออมเงินให้กับลูกจ้างได้ใช้จ่ายตอนเกษียณอายุและถือว่าเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่ทางนายจ้างมีให้แก่ลูกจ้าง


โดยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะมาจาก

- ลูกจ้างหรือสมาชิกซึ่งจะถูกหักเงินส่วนหนึ่งจากค่าจ้างเพื่อเข้ากองทุนเป็นรายเดือนหรือที่เรียกกันว่าเงินสะสม

- และสองมาจากนายจ้างซึ่งจะทำการจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเป็นประจำในทุกๆ เดือนและนอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างประจำให้กับทางลูกจ้างประจำ โดยที่เงินในส่วนนี้นั้นจะเรียกกันว่าเงินสมทบ


🔸ข้อบังคับที่ควรทำการตรวจสอบ

1.ส่วนเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินในการสะสม

โดยเงินส่วนนี้นั้นจะเป็นเงินในส่วนที่ทางลูกจ้างหรือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นทำการจ่ายเพื่อสะสมเข้ากองทุนในทุกเดือนและยังรวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินสะสมและเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงจึงทำให้ทางลูกจ้างนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินส่วนนี้อย่างเต็มจำนวนในทุกกรณี


2. ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ที่ได้จากเงินสมทบ

โดยเงินในส่วนนี้นั้นเป็นส่วนที่ทางนายจ้างทำการจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับทางลูกจ้างหรือทางสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในทุกๆ เดือนและเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงเงินในส่วนนี้จะได้คืนเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อบังคับของแต่ละกองทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะกำหนดตามอายุการทำงานหรือจำนวนปีของการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทางพนักงานทำงานในระยะยาว


ยกตัวอย่างเช่น

- มีอายุการทำงานที่น้อยกว่าหนึ่งปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 10%

- มีอายุการทำงานตั้งแต่หนึ่งปีเป็นต้นไปแต่ไม่ถึงสองปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 20%

- มีอายุงานตั้งแต่สองปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงสามปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 40%

- มีอายุงานตั้งแต่สามปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงสี่ปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 50%

- มีอายุงานตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าปีจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 80%

- สุดท้ายมีอายุงานมากกว่าห้าปีขึ้นไปซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นจำนวน 100%


🔸สิทธิและประโยชน์ในทางภาษี

โดยเมื่อการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไข โดยเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงในส่วนของผลประเงินสะสมนั้นจะได้รับการยกเว้นทางภาษี แต่ในส่วนของทางผลประโยชน์ที่ได้จากเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์จากทางเงินสมทบนั้นจะต้องนำไปทำการคำนวณเป็นรายได้เพื่อทำการเสียภาษี โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีตามอายุและจำนวนปีที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


กรณีที่1 มีการออกจากงานก่อนอายุ 55 ปีและมีอายุสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นน้อยกว่า 5 ปี

ซึ่งในกรณีนี้นั้นจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในทางภาษีโดยจะต้องนำเงินที่ได้ทั้งสามส่วนนั้นได้แก่ผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบนำไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อทำการเสียภาษีเงินได้ตามปกติ


กรณีที่2 มีการออกจากงานก่อนอายุ 55 ปีและมีอายุสมาชิกกองทุนสำรองเรียนชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

โดยในกรณีนี้สามารถทำการเลือกได้ว่าจะนำไปรวมกับรายได้อื่นเพื่อทำการยื่นภาษีหรือจะทำการแยกคำนวณภาษีต่างหาก โดยในการแยกคำนวณภาษีนั้นจะทำการหักค่าใช้จ่ายแบบพิเศษโดยมี 2 ส่วนคือในส่วนที่หนึ่งนำ 7000 ไปคูณกับจำนวนปีที่ทำงานและในขณะส่วนที่สองนั้นให้นำเงินได้นั้นหักด้วยส่วนที่หนึ่งเหลือเท่าไหร่ให้นำไปคูณ 50% และนำเงินที่ได้หลังจากทำการหักค่าใช้จ่ายในสองส่วนนี้แล้วนั้นนำไปคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา


กรณีที่3 การเกษียณอายุโดยมีอายุ 55 ปีขึ้นไปและมีอายุสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

ซึ่งในกรณีนี้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการเสียภาษีทั้งจำนวน


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านแล้วพบกันได้ไปในบทความต่อไป-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 14 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts