🌎เงื่อนไขในการตั้งชื่อโดเมนเนม ✨


🌎เงื่อนไขในการตั้งชื่อโดเมนเนม

▶️จะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขและ “-” คั่นด้วย “.” มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร และไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ถือว่าเหมือนกัน เช่น

☑️1belief.com (ถูก) ☑️onebelief.com (ถูก) ☑️1-belief.com (ถูก) ☑️1_belief.com (ผิด)

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts