top of page

ความหมายของสินค้าคงเหลือ


 ความหมายของสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ เป็นสินค้าที่กิจการนั้นๆมีไว้สำหรับการจำหน่วยไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่อยู่ในกระบานการผลิต วัสดุรวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า สิ่งที่ต้องคำนึงในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 1.สินค้ามีอยู่จริงและต้องครบถ้า (Existence and Completeness) ในการตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ทราบถึงจำนวนสินค้าคงเหลือว่าตรงกับที่แสดงในงบการเงินหรือไม่ เพราะหากตัวเลขมีคาดคลาดเคลื่อนจะส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณหาต้นทุน ดังนั้นการตรวจสอบสินค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่มีคลังเก็บสินค้าหลายห่ง หรือมีการฝากขาย เป็นต้น จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  2.การเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์และหนี้สินของสินค้า (Rights and Obligations) สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ การตรวจสอบว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสินค้าที่ไดแสดงในงบการเงินด้วยหรือไม่ รวมไปจนถึงภาระหนี้สินของสินค้าที่ทางผู้ประกอบการต้องทำการจ่ายด้วย  3.การวัดมูลค่าของสินค้าที่ปรากฎในงบการเงิน (Valuation) ประเด็นที่จะถูกนำมาตรวจสอบมูลค่าที่ปรากฎงบการเงินมี ดังนี้  - ต้องแสดงราคาของวัตถุดิบที่ซื้อและวัสดุคงเหลือจากการลบออกด้วยจำนวนที่จะได้ส่วนลด และทำการบวกค่าขนส่งเพิ่มเข้าไป - มีความเหมาะสมกันระหว่างระบบบัญชีต้นทุนกับการโอนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายโรงงาน - ระบบต้นทุนสัมพันธ์กับการแสดงต้นทุนการผลิต ซึ่งทำให้เกิดความเหมาะสมของการคำนวณราคาสินค้าระหว่างผลิต - สำหรับการโอนต้นทุนในการการผลิตผู้ประกอบการต้องใช้การบัญชีที่ได้รับรองโดยทั่วไป - ในการตีราคาสินค้าคงเหลือต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างสินค้าที่จำหน่ายได้ช้าต้องแสดงในงบการเงินไม่กินไปจากมูลค่าสุทธิ 4.การแสดงสินค้าคงเหลือในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล(Presentation and Disclosure) ในการแสดงสินค้าคงเหลือในต้องแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล จำเป็นต้องมีรายละเอียดสินค้าคงเหลือในแต่ละประเภทใส่ในใบกำกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินทั้งนี้หมายเหตุกำกับงบการเงินต้องระบุ วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือ เกณฑ์การตีราคา และภาระหนี้ของสินค้าไว้ด้วยหากมี  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ความหมายของสินค้าคงเหลือ


สินค้าคงเหลือ เป็นสินค้าที่กิจการนั้นๆมีไว้สำหรับการจำหน่วยไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่อยู่ในกระบานการผลิต วัสดุรวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า


สิ่งที่ต้องคำนึงในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

1.สินค้ามีอยู่จริงและต้องครบถ้า (Existence and Completeness)

ในการตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ทราบถึงจำนวนสินค้าคงเหลือว่าตรงกับที่แสดงในงบการเงินหรือไม่ เพราะหากตัวเลขมีคาดคลาดเคลื่อนจะส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณหาต้นทุน ดังนั้นการตรวจสอบสินค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่มีคลังเก็บสินค้าหลายห่ง หรือมีการฝากขาย เป็นต้น จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ2.การเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์และหนี้สินของสินค้า (Rights and Obligations)

สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ การตรวจสอบว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสินค้าที่ไดแสดงในงบการเงินด้วยหรือไม่ รวมไปจนถึงภาระหนี้สินของสินค้าที่ทางผู้ประกอบการต้องทำการจ่ายด้วย3.การวัดมูลค่าของสินค้าที่ปรากฎในงบการเงิน (Valuation) ประเด็นที่จะถูกนำมาตรวจสอบมูลค่าที่ปรากฎงบการเงินมี ดังนี้


- ต้องแสดงราคาของวัตถุดิบที่ซื้อและวัสดุคงเหลือจากการลบออกด้วยจำนวนที่จะได้ส่วนลด และทำการบวกค่าขนส่งเพิ่มเข้าไป


- มีความเหมาะสมกันระหว่างระบบบัญชีต้นทุนกับการโอนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายโรงงาน


- ระบบต้นทุนสัมพันธ์กับการแสดงต้นทุนการผลิต ซึ่งทำให้เกิดความเหมาะสมของการคำนวณราคาสินค้าระหว่างผลิต


- สำหรับการโอนต้นทุนในการการผลิตผู้ประกอบการต้องใช้การบัญชีที่ได้รับรองโดยทั่วไป


- ในการตีราคาสินค้าคงเหลือต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างสินค้าที่จำหน่ายได้ช้าต้องแสดงในงบการเงินไม่กินไปจากมูลค่าสุทธิ


4.การแสดงสินค้าคงเหลือในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล(Presentation and Disclosure)

ในการแสดงสินค้าคงเหลือในต้องแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล จำเป็นต้องมีรายละเอียดสินค้าคงเหลือในแต่ละประเภทใส่ในใบกำกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินทั้งนี้หมายเหตุกำกับงบการเงินต้องระบุ วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือ เกณฑ์การตีราคา และภาระหนี้ของสินค้าไว้ด้วยหากมี


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 39 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page