top of page

ภาษีทางตรง VS ภาษีทางอ้อม


 ภาษีทางตรง VS ภาษีทางอ้อม ภาษี หมายถึง สิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับภาครัฐเพื่อนำไปสู่การแบ่งสัดส่วนในการบริหสรเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งภาษีที่ราษฎรต้องจ่ายนั้นประกอบด้วย 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง กับ ภาษีทางอ้อม โดยบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาษีทางตรง ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่กฏหมายได้กำหนดเกณฑ์ของบุคคลที่ต้องจ่าย มีดังนี้ 	 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น ภาษีที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินได้ตามที่ประมวลกฎหมายรัชฎากรกำหนด ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสรรพากร - ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็น ภาษีทางตรงอีกประเภททางตรงหรุ้งที่ภาครัฐจะเรียกเก็บรายได้ของการประกอบกิจการ หรือ ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการ โดยต้องชำระตามรอบระยะเวลาบัญชี (หนึ่งรอบระยะ = 12 เดือน) - ภาษีป้าย ในการประกอบกิจการหากมีการใช้เครื่องหมายทางการค้าในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย จำเป็นต้องทำการชำระภาษีป้าย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่ต้องชำระเกี่ยวกับ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง เนื่องจากต้องการลดความซ้ำซ้อนและปฏิรูปโครงสร้างภาษี จึงเรียกเก็บภาษีประเภทนี้แทนภาษีโรงเรือนกับภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธ์ หรือ ผู้ที่สร้างประโย๙น์จากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคมของปี  สูตรคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์-มูลค่ายกเว้น) x อัตราภาษี - ภาษีมรดก เมื่อมีการโอนทรัพย์ต่างๆ ให้ตกเป็นของผู้เป็นทายาท หรือผู้รับมรดก ผู้เป็นทายาทหรือผู้รับมรดกต้องดำเนินการจ่ายภาษีมรดกให้แก่ภาครัฐด้วย - ภาษีทรัพย์สินต่างๆ ภาษีประเภทนี้จะใช้เกณฑ์การกำหนดทางทรัพย์สินที่ออกโดยกฎหมายในการกำหนดการจ่ายภาษีที่บุคคลมีอยู่ในครอบครอง เช่น ภาษีรถยนต์  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ภาษีทางตรง VS ภาษีทางอ้อม


ภาษี หมายถึง สิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับภาครัฐเพื่อนำไปสู่การแบ่งสัดส่วนในการบริหสรเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งภาษีที่ราษฎรต้องจ่ายนั้นประกอบด้วย 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง กับ ภาษีทางอ้อม โดยบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาษีทางตรง


ภาษีทางตรง

คือ ภาษีที่กฏหมายได้กำหนดเกณฑ์ของบุคคลที่ต้องจ่าย มีดังนี้

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็น ภาษีที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินได้ตามที่ประมวลกฎหมายรัชฎากรกำหนด ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสรรพากร


- ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็น ภาษีทางตรงอีกประเภททางตรงหรุ้งที่ภาครัฐจะเรียกเก็บรายได้ของการประกอบกิจการ หรือ ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการ โดยต้องชำระตามรอบระยะเวลาบัญชี (หนึ่งรอบระยะ = 12 เดือน)


- ภาษีป้าย

ในการประกอบกิจการหากมีการใช้เครื่องหมายทางการค้าในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย จำเป็นต้องทำการชำระภาษีป้าย


- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป็นภาษีที่ต้องชำระเกี่ยวกับ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง เนื่องจากต้องการลดความซ้ำซ้อนและปฏิรูปโครงสร้างภาษี จึงเรียกเก็บภาษีประเภทนี้แทนภาษีโรงเรือนกับภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธ์ หรือ ผู้ที่สร้างประโย๙น์จากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคมของปี


สูตรคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์-มูลค่ายกเว้น) x อัตราภาษี


- ภาษีมรดก

เมื่อมีการโอนทรัพย์ต่างๆ ให้ตกเป็นของผู้เป็นทายาท หรือผู้รับมรดก ผู้เป็นทายาทหรือผู้รับมรดกต้องดำเนินการจ่ายภาษีมรดกให้แก่ภาครัฐด้วย


- ภาษีทรัพย์สินต่างๆ

ภาษีประเภทนี้จะใช้เกณฑ์การกำหนดทางทรัพย์สินที่ออกโดยกฎหมายในการกำหนดการจ่ายภาษีที่บุคคลมีอยู่ในครอบครอง เช่น ภาษีรถยนต์


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 20 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts