top of page

ทำความรู้จักกับนักบัญชี🤔


 ทำความรู้จักกับนักบัญชี🤔 แค่เห็นชื่อบทความทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกัน เป็นที่รู้กันดีว่าอาชีพในโลกนี้นั้นมีมากมายหลายอาชีพแต่ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาชีพ “นักบัญชี” ภาพในหัวของหลายคนคงหนีไม่พ้นคนที่ทำบัญชีให้กับองค์กรหรือบริษัทต่างๆทำงานเกี่ยวกับตัวเลขตลอดเวลา ในวันนี้เราจึงจะไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้น 👉🏻นักบัญชีคือใคร นักบัญชี คือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารงานบัญชีที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านสายบัญชีโดยเฉพาะ  👉🏻ต้องจบสาขาไหนถึงอาชีพนี้ได้ อย่างที่กล่าวไปว่างานบัญชีจะต้องใช้ความรู้เฉพาะสาย อาชีพนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่จบจากคณะและสาขา ดังต่อไปนี้ - คณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี) - คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี - คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) - คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร) - คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี) นอกจากนี้งานบัญชี (Accounting) ยังมีหลายประเภท ได้แก่ - งานบัญชีธุรกิจ (Private Accounting) - งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) - งานบัญชีของรัฐบาล(Governmental Accounting) 👉🏻เป็นนักบัญชีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง  - ต้องมีความซื่อสัตย์ รักษาความลับขององค์ นับเป็นคุณสัมบัติอันดับต้นๆของนักบัญชีเลยก็ว่าได้ - มีความละเอียดรอบคอบ เป็นที่รู้ดีว่านักบัญชีต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานบัญชีความละเอียดรอบคอบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น - มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานบัญชี หากนักบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพของตนก็ย่อมเกิดผลเสียตามมา - รู้จักปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี ในยุคนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอาชีพนักบัญชีเองก็จำเป็นต้องรู้จักเข้าถึงเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะอาชีพไหนล้วนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนักบัญชีเองก็เช่นเดียวกัน 👉🏻นักบัญชีต้องทำหน้าที่ใดบ้าง - มีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินของการบัญชี - รับผิดชอบทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายให้กับองค์กร - คอยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - ทำการบันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - จัดทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด - มีหน้าที่จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท - รับผิดชอบทำรายงานปิดงบการเงินให้กับบริษัท 👉🏻ขอบเขตงานของนักบัญชีมีอะไรบ้าง ขอบเขตงานของนักบัญชีนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  - การบัญชีการเงิน จัดการเกี่ยวกับข้อมูลงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อรายงานต่อบุคคลภายนอก - การบัญชีเพื่อการจัดการ จัดการเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนชั่วโมงการทำงาน จำนวนหน่วยของวัตถุดิบ รายงานทางการบัญชีเพื่อการจัดการมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทำความรู้จักกับนักบัญชี🤔


แค่เห็นชื่อบทความทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกัน


เป็นที่รู้กันดีว่าอาชีพในโลกนี้นั้นมีมากมายหลายอาชีพแต่ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาชีพ “นักบัญชี” ภาพในหัวของหลายคนคงหนีไม่พ้นคนที่ทำบัญชีให้กับองค์กรหรือบริษัทต่างๆทำงานเกี่ยวกับตัวเลขตลอดเวลา ในวันนี้เราจึงจะไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้น


👉🏻นักบัญชีคือใคร

นักบัญชี คือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารงานบัญชีที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านสายบัญชีโดยเฉพาะ


👉🏻ต้องจบสาขาไหนถึงอาชีพนี้ได้

อย่างที่กล่าวไปว่างานบัญชีจะต้องใช้ความรู้เฉพาะสาย อาชีพนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่จบจากคณะและสาขา ดังต่อไปนี้

- คณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี)

- คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี

- คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี)

- คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร)

- คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี)


นอกจากนี้งานบัญชี (Accounting) ยังมีหลายประเภท ได้แก่

- งานบัญชีธุรกิจ (Private Accounting)

- งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting)

- งานบัญชีของรัฐบาล(Governmental Accounting)


👉🏻เป็นนักบัญชีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

- ต้องมีความซื่อสัตย์ รักษาความลับขององค์ นับเป็นคุณสัมบัติอันดับต้นๆของนักบัญชีเลยก็ว่าได้

- มีความละเอียดรอบคอบ เป็นที่รู้ดีว่านักบัญชีต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานบัญชีความละเอียดรอบคอบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

- มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานบัญชี หากนักบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพของตนก็ย่อมเกิดผลเสียตามมา

- รู้จักปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี ในยุคนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอาชีพนักบัญชีเองก็จำเป็นต้องรู้จักเข้าถึงเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะอาชีพไหนล้วนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนักบัญชีเองก็เช่นเดียวกัน


👉🏻นักบัญชีต้องทำหน้าที่ใดบ้าง

- มีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินของการบัญชี

- รับผิดชอบทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายให้กับองค์กร

- คอยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

- ทำการบันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

- จัดทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

- มีหน้าที่จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- รับผิดชอบทำรายงานปิดงบการเงินให้กับบริษัท


👉🏻ขอบเขตงานของนักบัญชีมีอะไรบ้าง

ขอบเขตงานของนักบัญชีนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


- การบัญชีการเงิน

จัดการเกี่ยวกับข้อมูลงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อรายงานต่อบุคคลภายนอก


- การบัญชีเพื่อการจัดการ

จัดการเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนชั่วโมงการทำงาน จำนวนหน่วยของวัตถุดิบ รายงานทางการบัญชีเพื่อการจัดการมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 18 ครั้ง

Comentarios


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts