top of page

ทำความรู้จัก❗เครื่องมือการตลาดออนไลน์


ทำความรู้จัก❗เครื่องมือการตลาดออนไลน์ 🔹ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด ในการดำเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินค้าเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกำหนดราคาที่จูงใจ รวมทั้งการจัดระบบการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าเป้าหมายที่ดีแล้วก็ตาม นับว่ายังไม่เพียงพอ นักการตลาดจำเป็นจะต้องอาศัยความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกด้วย การติดต่อสื่อสารจึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร ให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติตามได้ ด้วยเหตุที่นักการตลาดจำเป็นต้องสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับ และตัวสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เสนอขาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ให้เข้าใจ เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 🔹ความหมายของการสื่อสาร คำว่า “การสื่อสาร”หรือ”communication” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันมากมายดังนี้ 1. แลมบ์ แฮร์ และ แม็คาเนียล (Lamb,Hair and McDaniel.1992:424) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความหมายหรือสร้างความหมายร่วมกันของบุคคล โยอาศัยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เข้าใจกันทั่วไปเป็นสื่อกลาง บุคคลสร้างความหมายร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึก ความคิด ข้อเท็จจริง และทัศนคติ” 2. ชแรมม์ (Schramm,quoted in Belch.1993:188) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่อสาร คือ กระบวนการสร้างความคิดร่วมกัน หรือความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว (commonness or oneness of thought) ระหว่างผู้ส่งข่าว และผู้รับข่าวสาร” จากความหมายนี้แสดงให้เป็นว่า การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นจะต้องมีความคิดร่วมกันบางอย่างระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยมีข่าวสารหรือข้อมูลส่งผ่านไป จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง (หรือจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง) ดังนั้นความหมายของ “การสื่อสารการตลาด” ก็พอสรุปเป็นความคิดรวบยอดไว้ว่า คือ กิจกรรทั้งมวลที่นักการตลาดได้กระทำขึ้น เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุ้น จูงใจ เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งอื่นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่าใดอย่างหนึ่งตามมุ่งหวังไว้ 🔹12 เครื่องมือการตลาดออนไลน์ 1. SEM rush SEM rush หนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำ SEO เนื่องจากการใช้งานที่จะทำให้คุณสามารถค้นหา พร้อมกับการตรวจสอบสถานะของตัวคุณเอง และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงตำแหน่งใน SERPs 2. Venngage การทำการตลาดด้วยภาพนั้นมีประสิทธิภาพสูงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram และ Twitter ดังนั้นการใช้งาน Venngage เพื่อสนับสนุนการทำ SEO หรือทำการตลาดด้วยภาพจึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะ Venngage เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างอินโฟกราฟิกใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ 3. BuzzSumo การทำตลาดด้วยเนื้อหาถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากนักการตลาดมากมายในช่วงหลายปีมานี้ ดังนั้นหากคุณได้ลองใช้งาน BuzzSumo ทำการตลาดโดยเนื้อหา คุณจะได้พบกับเนื้อหา เรื่องราวที่กำลังได้รับความนิยมในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยใช่แค่เพียงคีย์เวิร์ด หรือคำที่เกี่ยวข้องกับบทความของคุณในการค้นหา 4. Post Planner เมื่อคุณสนใจการทำการตลาดโดยเนื้อหา แต่การจะคิดหรือค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจมาทำ Content ก็ยากเย็นอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าหากคุณใช้เครื่องมือ Post Planner คุณจะสามารถจัดหาแหล่งเนื้อหาที่ผู้ชมของคุณจะสนใจ โดยใช้อัลกอริทึมในการวิเคราะห์ผู้ชมจากนั้นจะแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจ เป็นที่สนใจให้กับคุณ 5. SocialCaptain SocialCaptain เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดบน Instagram ที่มีแบรนด์ขนาดใหญ่หลายแห่งใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ติดตามหลายล้านคนโดยอัตโนมัติในแต่ละวัน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในการทำการตลาดอย่างการโฆษณา 6. Sendible สำหรับคนที่ทำงานคล้ายกับเอเจนซี่ที่มีหน้าที่ในการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับลูกค้าหลายราย Sendible คือตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้คุณจัดการงานเกี่ยวกับลูกค้าหลายๆ รายของคุณ ด้วยการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบัญชีของลูกค้าแต่ละราย 7. Unsplash ในการทำตลาดออนไลน์การลงทุนถ่ายภาพ หรือซื้อภาพถ่ายคุณภาพดีๆ มาใช้งานอาจเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงทุนเล็กน้อย แต่จะดีกว่าไหมหากคุณได้พบกับแหล่งรวบรวมภาพถ่ายขนาดใหญ่อย่าง Unsplash ที่คุณสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ก่อนนำไปทำการตลาดตามที่คุณต้องการ 8. Planable หากคุณมีทีมการตลาดโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ Planable เป็นเครื่องมือที่คุณควรพิจารณา เพื่อนำไปใช้งาน เพราะ Planable จะช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันทั้งหมดในที่เดียว เตรียมตัวบอกลาอีเมล และไฟล์ในคลาวด์ไปได้เลย 9. Quuu ถึงแม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือมากมายที่จะใช้ในการตั้งเวลาโพสต์แล้ว แต่คุณก็ยังต้องทำงานหนักอยู่เหมือนเดิม ดังนั้นคุณลองหันมาใช้งานเครื่องมือ Quuu เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณตั้งรับ และส่งออกเนื้อหาที่คุณต้องการ  10. Buffer อีกหนึ่งในสุดยอดเครื่องมือในการจัดการสื่อโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ เพราะคุณสามารถใช้ Buffer ในการกำหนดช่วงเวลาโพสต์สำหรับบัญชีหลายบัญชีในแดชบอร์ดเดียว ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับทีมงานของคุณ 11. MeetEdgar MeetEdgar เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตั้งเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ทันสมัยที่สุด ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการตั้งเวลาโพสต์ ที่สื่อโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ การตั้งเวลาโพสต์มีประโยชน์มากหากคุณเป็นผู้แดแลสื่อต่างๆ ของแบรนด์ด้วยตัวคนเดียว เพราะเครื่องมือ MeetEdgar จะทำให้คุณสามารถกำหนดตารางโพสต์ แชร์เนื้อหาซ้ำกันได้โดยอัตโนมัติ 12. Typito การทำเนื้อหาแบบวิดีโอเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการทำการตลาดที่นักการตลาดส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้กับแบรนด์ของตัวเอง Typito เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณสร้างเนื้อหาวิดีโอ ที่คุณสามารถทำการลากแล้ววาง เพิ่มรูปภาพ เพลง และคำบรรยายเข้าไปในวิดีโอของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่คุณสามารถใช้ในการออกแบบวิดีโอสื่อการตลาดต่างๆ ด้วยตัวเอง กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสื่อสารการตลาดถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการได้ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการจะต้องใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หลายเครื่องมือทางการสื่อสารให้ครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผนสื่อสารการตลาดสำหรับ SMEs จึงนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทำความรู้จัก❗เครื่องมือการตลาดออนไลน์


🔹ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

ในการดำเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินค้าเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกำหนดราคาที่จูงใจ รวมทั้งการจัดระบบการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าเป้าหมายที่ดีแล้วก็ตาม นับว่ายังไม่เพียงพอ นักการตลาดจำเป็นจะต้องอาศัยความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกด้วย การติดต่อสื่อสารจึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร ให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติตามได้ ด้วยเหตุที่นักการตลาดจำเป็นต้องสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับ และตัวสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เสนอขาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ให้เข้าใจ เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม


🔹ความหมายของการสื่อสาร

คำว่า “การสื่อสาร”หรือ”communication” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันมากมายดังนี้


1. แลมบ์ แฮร์ และ แม็คาเนียล (Lamb,Hair and McDaniel.1992:424) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความหมายหรือสร้างความหมายร่วมกันของบุคคล โยอาศัยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เข้าใจกันทั่วไปเป็นสื่อกลาง บุคคลสร้างความหมายร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึก ความคิด ข้อเท็จจริง และทัศนคติ”


2. ชแรมม์ (Schramm,quoted in Belch.1993:188) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่อสาร คือ กระบวนการสร้างความคิดร่วมกัน หรือความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว (commonness or oneness of thought) ระหว่างผู้ส่งข่าว และผู้รับข่าวสาร” จากความหมายนี้แสดงให้เป็นว่า การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นจะต้องมีความคิดร่วมกันบางอย่างระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยมีข่าวสารหรือข้อมูลส่งผ่านไป จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง (หรือจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง)


ดังนั้นความหมายของ “การสื่อสารการตลาด” ก็พอสรุปเป็นความคิดรวบยอดไว้ว่า คือ กิจกรรทั้งมวลที่นักการตลาดได้กระทำขึ้น เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุ้น จูงใจ เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งอื่นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่าใดอย่างหนึ่งตามมุ่งหวังไว้


🔹12 เครื่องมือการตลาดออนไลน์

1. SEM rush

SEM rush หนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำ SEO เนื่องจากการใช้งานที่จะทำให้คุณสามารถค้นหา พร้อมกับการตรวจสอบสถานะของตัวคุณเอง และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงตำแหน่งใน SERPs


2. Venngage

การทำการตลาดด้วยภาพนั้นมีประสิทธิภาพสูงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram และ Twitter ดังนั้นการใช้งาน Venngage เพื่อสนับสนุนการทำ SEO หรือทำการตลาดด้วยภาพจึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะ Venngage เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างอินโฟกราฟิกใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ


3. BuzzSumo

การทำตลาดด้วยเนื้อหาถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากนักการตลาดมากมายในช่วงหลายปีมานี้ ดังนั้นหากคุณได้ลองใช้งาน BuzzSumo ทำการตลาดโดยเนื้อหา คุณจะได้พบกับเนื้อหา เรื่องราวที่กำลังได้รับความนิยมในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยใช่แค่เพียงคีย์เวิร์ด หรือคำที่เกี่ยวข้องกับบทความของคุณในการค้นหา


4. Post Planner

เมื่อคุณสนใจการทำการตลาดโดยเนื้อหา แต่การจะคิดหรือค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจมาทำ Content ก็ยากเย็นอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าหากคุณใช้เครื่องมือ Post Planner คุณจะสามารถจัดหาแหล่งเนื้อหาที่ผู้ชมของคุณจะสนใจ โดยใช้อัลกอริทึมในการวิเคราะห์ผู้ชมจากนั้นจะแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจ เป็นที่สนใจให้กับคุณ


5. SocialCaptain

SocialCaptain เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดบน Instagram ที่มีแบรนด์ขนาดใหญ่หลายแห่งใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ติดตามหลายล้านคนโดยอัตโนมัติในแต่ละวัน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในการทำการตลาดอย่างการโฆษณา


6. Sendible

สำหรับคนที่ทำงานคล้ายกับเอเจนซี่ที่มีหน้าที่ในการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับลูกค้าหลายราย Sendible คือตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้คุณจัดการงานเกี่ยวกับลูกค้าหลายๆ รายของคุณ ด้วยการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบัญชีของลูกค้าแต่ละราย


7. Unsplash

ในการทำตลาดออนไลน์การลงทุนถ่ายภาพ หรือซื้อภาพถ่ายคุณภาพดีๆ มาใช้งานอาจเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงทุนเล็กน้อย แต่จะดีกว่าไหมหากคุณได้พบกับแหล่งรวบรวมภาพถ่ายขนาดใหญ่อย่าง Unsplash ที่คุณสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ก่อนนำไปทำการตลาดตามที่คุณต้องการ


8. Planable

หากคุณมีทีมการตลาดโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ Planable เป็นเครื่องมือที่คุณควรพิจารณา เพื่อนำไปใช้งาน เพราะ Planable จะช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันทั้งหมดในที่เดียว เตรียมตัวบอกลาอีเมล และไฟล์ในคลาวด์ไปได้เลย


9. Quuu

ถึงแม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือมากมายที่จะใช้ในการตั้งเวลาโพสต์แล้ว แต่คุณก็ยังต้องทำงานหนักอยู่เหมือนเดิม ดังนั้นคุณลองหันมาใช้งานเครื่องมือ Quuu เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณตั้งรับ และส่งออกเนื้อหาที่คุณต้องการ

10. Buffer

อีกหนึ่งในสุดยอดเครื่องมือในการจัดการสื่อโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ เพราะคุณสามารถใช้ Buffer ในการกำหนดช่วงเวลาโพสต์สำหรับบัญชีหลายบัญชีในแดชบอร์ดเดียว ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับทีมงานของคุณ


11. MeetEdgar

MeetEdgar เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตั้งเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ทันสมัยที่สุด ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการตั้งเวลาโพสต์ ที่สื่อโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ การตั้งเวลาโพสต์มีประโยชน์มากหากคุณเป็นผู้แดแลสื่อต่างๆ ของแบรนด์ด้วยตัวคนเดียว เพราะเครื่องมือ MeetEdgar จะทำให้คุณสามารถกำหนดตารางโพสต์ แชร์เนื้อหาซ้ำกันได้โดยอัตโนมัติ


12. Typito

การทำเนื้อหาแบบวิดีโอเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการทำการตลาดที่นักการตลาดส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้กับแบรนด์ของตัวเอง Typito เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณสร้างเนื้อหาวิดีโอ ที่คุณสามารถทำการลากแล้ววาง เพิ่มรูปภาพ เพลง และคำบรรยายเข้าไปในวิดีโอของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่คุณสามารถใช้ในการออกแบบวิดีโอสื่อการตลาดต่างๆ ด้วยตัวเอง


กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสื่อสารการตลาดถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการได้ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการจะต้องใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หลายเครื่องมือทางการสื่อสารให้ครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผนสื่อสารการตลาดสำหรับ SMEs จึงนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 18 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page