top of page

📣ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน


 📣ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน การซื้อ-ขายที่ดิน บ้านหรือคอนโด คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามีแค่เรื่องผ่อนกับจ่ายค่าเช่า แต่ที่จริงแล้ว เราต้องจ่ายค่าโอนที่ดิน หรือ ค่าโอนบ้าน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกด้วย บทความนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง “ค่าโอน” ว่าคืออะไร ถ้าเราจะทำการโอนบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีความรู้เพิ่มเติมและคำตอบให้ค่ะ 🔸ค่าโอนคืออะไร คือการที่เราต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้กรมที่ดินร่วมกันกับผู้ขาย เราจะแบ่งกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละส่วน ไม่มีกฎตายตัวว่าใครต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนใด ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนมากผู้ขายจะรับผิดชอบเรื่องค่าภาษีธุรกิจ ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ ส่วนเรารับผิดชอบเรื่องค่าจดจำนอง และส่วนที่ต้องจ่ายร่วมกันคนละครึ่งกับผู้ขายก็คือส่วน ค่าธรรมเนียมการโอน 🔸ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย - ค่าอากร คือ 0.5% จากราคาซื้อขาย ต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าเราเสียค่าธุรกิจเฉพาะแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียค่าอากรอีก - ค่าธรรมเนียมการโอน คือ 2% จากการประเมินทุนทรัพย์ - ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ 3.3% ของราคาขายกับประเมินทุนทรัพย์ แล้วแต่ว่าอันไหนราคาสูงกว่ากัน แต่ถ้าเราเสียค่าธุรกิจเฉพาะแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียค่าอากร ในข้อ 1 อีก - ค่าภาษีเงินได้ คือ หักค่าใช้จ่ายตามปีที่เราถือครอง ใช้หลักของกรมสรรพากร - ค่าจดจำนอง คือ 1% ของยอดจดจำนองกับธนาคาร ราคาสูงได้ไม่เกิน 200,000 บาท 🔸ค่าใช้จ่ายตามรูปแบบบุคคล 1. กรณีการโอนมรดก - ผู้รับเป็นญาติพี่น้อง ลูกบุญธรรม เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 2% จากราคาประเมิน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม - ผู้รับเป็นลูก หลาน เหลน ลื้อ หรือคู่สมรส เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 0.5% จากราคาประเมิน 2.กรณียกให้ญาติพี่น้อง โอนให้ลูกตามกฎหมาย - ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน - ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน - ภาษีเงินได้บุคคล (ยกเว้นเมื่อโอนให้ไม่เกิน 20,000,000 บาท) ถ้าหากเกิน เสียภาษี 5% ของที่เกินมา โอนให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือรับรองบุตร) - ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน - ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน - ภาษีเงินได้บุคคล หักค่าใช้จ่ายได้ 50% จ่ายภาษีตามขั้นบันได โอนให้คู่สมรส - ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจ 3.3% ของราคาประเมิน - ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน - ภาษีเงินได้บุคคล หักค่าใช้จ่ายได้ 50% จ่ายภาษีตามขั้นบันได โอนให้ญาติพี่น้อง - ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจ 3.3% ของราคาประเมิน - ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน - ภาษีเงินได้บุคคล หักค่าใช้จ่ายได้ 50% จ่ายภาษีตามขั้นบันได 🔸เอกสารที่ต้องเตรียม บุคคลธรรมดา - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) - บัตรประชาชน เอกสารประกอบ กรณีสมรส (ต้องได้รับการยินยอมก่อน) - หนังสือให้ความยินยอม - สำเนาทะเบียนสมรส - สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส - สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส เอกสารประกอบ กรณีมอบอำนาจ - หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) - ทะเบียนบ้านของผู้รับ และสำเนา 1 ฉบับ เซ็นรับรองให้เรียบร้อย - บัตรประชาชนของผู้มอบ และสำเนา 1 ฉบับ เซ็นรับรองให้เรียบร้อย 🔸ขั้นตอนการติดต่อโอนบ้านและที่ดิน - ติดต่อเจ้าหน้าที่ รอตรวจเอกสาร จากนั้นรับบัตรคิว - ผู้โอนและผู้รับ เซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์และค่าธรรมเนียม เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน - นำใบเสร็จสีเหลืองคืนให้เจ้าหน้าที่ ถ่ายสำเนาใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้โอน 1 ชุด - เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด ผู้โอนเช็คความถูกต้อง แล้วมอบสัญญาซื้อ-ขาย(ทด.13) ให้กับผู้รับ สำหรับผู้กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงไว้ แล้วมอบสำเนาให้กับผู้รับ โดยโฉนดจะเป็นชื่อธนาคารเป็นผู้รับจำนอง เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการซื้อ-ขายหลังจากโอนที่ดินเสร็จ ถ้าใครไม่สะดวกเดินเรื่องทั้งหมดเอง สามารถติดต่อทำหนังสอบมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้เช่นกัน หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าโอนกับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน


การซื้อ-ขายที่ดิน บ้านหรือคอนโด คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามีแค่เรื่องผ่อนกับจ่ายค่าเช่า แต่ที่จริงแล้ว เราต้องจ่ายค่าโอนที่ดิน หรือ ค่าโอนบ้าน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกด้วย


บทความนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง “ค่าโอน” ว่าคืออะไร ถ้าเราจะทำการโอนบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีความรู้เพิ่มเติมและคำตอบให้ค่ะ


🔸ค่าโอนคืออะไร

คือการที่เราต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้กรมที่ดินร่วมกันกับผู้ขาย เราจะแบ่งกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละส่วน ไม่มีกฎตายตัวว่าใครต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนใด ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนมากผู้ขายจะรับผิดชอบเรื่องค่าภาษีธุรกิจ ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ ส่วนเรารับผิดชอบเรื่องค่าจดจำนอง และส่วนที่ต้องจ่ายร่วมกันคนละครึ่งกับผู้ขายก็คือส่วน ค่าธรรมเนียมการโอน


🔸ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย

- ค่าอากร คือ 0.5% จากราคาซื้อขาย ต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าเราเสียค่าธุรกิจเฉพาะแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียค่าอากรอีก

- ค่าธรรมเนียมการโอน คือ 2% จากการประเมินทุนทรัพย์

- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ 3.3% ของราคาขายกับประเมินทุนทรัพย์ แล้วแต่ว่าอันไหนราคาสูงกว่ากัน แต่ถ้าเราเสียค่าธุรกิจเฉพาะแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียค่าอากร ในข้อ 1 อีก

- ค่าภาษีเงินได้ คือ หักค่าใช้จ่ายตามปีที่เราถือครอง ใช้หลักของกรมสรรพากร

- ค่าจดจำนอง คือ 1% ของยอดจดจำนองกับธนาคาร ราคาสูงได้ไม่เกิน 200,000 บาท


🔸ค่าใช้จ่ายตามรูปแบบบุคคล

1. กรณีการโอนมรดก

- ผู้รับเป็นญาติพี่น้อง ลูกบุญธรรม เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 2% จากราคาประเมิน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม

- ผู้รับเป็นลูก หลาน เหลน ลื้อ หรือคู่สมรส เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 0.5% จากราคาประเมิน


2.กรณียกให้ญาติพี่น้อง

โอนให้ลูกตามกฎหมาย

- ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน

- ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน

- ภาษีเงินได้บุคคล (ยกเว้นเมื่อโอนให้ไม่เกิน 20,000,000 บาท) ถ้าหากเกิน เสียภาษี 5% ของที่เกินมา


โอนให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือรับรองบุตร)

- ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน

- ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน

- ภาษีเงินได้บุคคล หักค่าใช้จ่ายได้ 50% จ่ายภาษีตามขั้นบันได


โอนให้คู่สมรส

- ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจ 3.3% ของราคาประเมิน

- ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน

- ภาษีเงินได้บุคคล หักค่าใช้จ่ายได้ 50% จ่ายภาษีตามขั้นบันได


โอนให้ญาติพี่น้อง

- ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจ 3.3% ของราคาประเมิน

- ค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน

- ภาษีเงินได้บุคคล หักค่าใช้จ่ายได้ 50% จ่ายภาษีตามขั้นบันได


🔸เอกสารที่ต้องเตรียม

บุคคลธรรมดา

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

- บัตรประชาชน


เอกสารประกอบ กรณีสมรส (ต้องได้รับการยินยอมก่อน)

- หนังสือให้ความยินยอม

- สำเนาทะเบียนสมรส

- สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

- สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส


เอกสารประกอบ กรณีมอบอำนาจ

- หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)

- ทะเบียนบ้านของผู้รับ และสำเนา 1 ฉบับ เซ็นรับรองให้เรียบร้อย

- บัตรประชาชนของผู้มอบ และสำเนา 1 ฉบับ เซ็นรับรองให้เรียบร้อย


🔸ขั้นตอนการติดต่อโอนบ้านและที่ดิน

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ รอตรวจเอกสาร จากนั้นรับบัตรคิว

- ผู้โอนและผู้รับ เซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์และค่าธรรมเนียม เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน

- นำใบเสร็จสีเหลืองคืนให้เจ้าหน้าที่ ถ่ายสำเนาใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้โอน 1 ชุด

- เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด ผู้โอนเช็คความถูกต้อง แล้วมอบสัญญาซื้อ-ขาย(ทด.13) ให้กับผู้รับ สำหรับผู้กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงไว้ แล้วมอบสำเนาให้กับผู้รับ โดยโฉนดจะเป็นชื่อธนาคารเป็นผู้รับจำนอง


เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการซื้อ-ขายหลังจากโอนที่ดินเสร็จ ถ้าใครไม่สะดวกเดินเรื่องทั้งหมดเอง สามารถติดต่อทำหนังสอบมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้เช่นกัน หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าโอนกับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 10 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts