💡 วิธีการเขียนโพสต์ให้ลูกค้าอ่านจนจบ ✅


💡 วิธีการเขียนโพสต์ให้ลูกค้าอ่านจนจบ

🔺 ชัดเจนในการสื่อสาร 🔺 Headline ต้องดึงดูด 2 บรรทัดแรกต้องโดน 🔺 กรอง Keywords จำเป็น ข้อความหลักของโพสต์ 🔺 พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับคนอ่าน หรือสิ่งที่เค้าจะได้รับถ้าอ่าน 🔺 เนื้อหาต้องไม่ยาว และไม่ยืดเกินไป 🔺 การเขียนควรเว้นบรรทัด เพื่อความสบายตา

Recent Posts
S__17661959.jpg