top of page

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ แตกต่างกันอย่างไร ?


 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ แตกต่างกันอย่างไร ? คำว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งก็ทำให้หลายคนสับสนได้เลยว่า2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร และจะสังเกตได้อย่างไรว่าตนมีอัตลกัษณ์เป็นเช่นไร  อัตลักษณ์ ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรมแต่อย่างใด แต่ก็มีตำราหลายเล่มได้ให้นิยามหรือความหมายคำว่าอัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกหรือมีความชี้ชัดของตัวบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ไม่มีทั่วไปและเป็นสากลกับสังคม อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อัตลักษณ์จะใช้ในวงแคบ ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้  มีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับคือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อนความเป็นสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่ เอกลักษณ์ ตามราชบัณฑิตยสถานนั้น หมายความว่าลักษณะที่เหมือนกันหรือร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วเอกลักษณ์มักจะถูกใช้งานมากกว่าคำว่าอัตลักษณ์ ซึ่งมีความเข้าใจง่าย และเอกลักษณ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น รูปแบบของอัตลักษณ์ของแบรนด์ก็เช่นเดียวกัน เจ้าของธุรกิจหลายท่านที่คิดอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้าตนเองไมได่ หรือไม่มีความเฉียบคม ให้ตีตลาดได้ ก็ได้มาขอคำปรึกษา จากทีมงานของวินน์ซอฟต์ของเราได้ช่วยในการออกแบบ ด้วยเหตุผลข้างตนจึงมีการให้แนวทางของคำว่า อัตลักษณ์ของแบรนด์ คือ แก่นของแบรนด์ (Core Identity) และส่วนขยายของแก่นแบรนด์ (Extended Identity) ทั้งสองส่วนนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมกันที่ทำให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมีคุณลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ แตกต่างกันอย่างไร ?


คำว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งก็ทำให้หลายคนสับสนได้เลยว่า2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร และจะสังเกตได้อย่างไรว่าตนมีอัตลกัษณ์เป็นเช่นไร


อัตลักษณ์ ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรมแต่อย่างใด แต่ก็มีตำราหลายเล่มได้ให้นิยามหรือความหมายคำว่าอัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกหรือมีความชี้ชัดของตัวบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ไม่มีทั่วไปและเป็นสากลกับสังคม อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อัตลักษณ์จะใช้ในวงแคบ ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้


มีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับคือ

ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อนความเป็นสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่


เอกลักษณ์ ตามราชบัณฑิตยสถานนั้น หมายความว่าลักษณะที่เหมือนกันหรือร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วเอกลักษณ์มักจะถูกใช้งานมากกว่าคำว่าอัตลักษณ์ ซึ่งมีความเข้าใจง่าย และเอกลักษณ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


เช่น รูปแบบของอัตลักษณ์ของแบรนด์ก็เช่นเดียวกัน เจ้าของธุรกิจหลายท่านที่คิดอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้าตนเองไมได่ หรือไม่มีความเฉียบคม ให้ตีตลาดได้ ก็ได้มาขอคำปรึกษา จากทีมงานของวินน์ซอฟต์ของเราได้ช่วยในการออกแบบ


ด้วยเหตุผลข้างตนจึงมีการให้แนวทางของคำว่า อัตลักษณ์ของแบรนด์ คือ แก่นของแบรนด์ (Core Identity) และส่วนขยายของแก่นแบรนด์ (Extended Identity) ทั้งสองส่วนนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมกันที่ทำให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมีคุณลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 193 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts