top of page

นายจ้างจะหัก กยศ. จากเงินเดือนพนักงาน อย่างไร❓


นายจ้างจะหัก กยศ. จากเงินเดือนพนักงาน อย่างไร❓ 📍กยศ. คืออะไร? กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก หรือต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว หรือต้องการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง 📍นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 1. กยศ. จะตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมจาก ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หรือกรมสรรพากร และทำการส่งหนังสือแจ้งทั้งผู้กู้ยืม และนายจ้างเพื่อเตรียมหักเงินเดือน 2. เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือจาก กยศ. แล้ว ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) เพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01 หรือ ภ.อ.02) ของกรมสรรพากรก่อน แล้วจึงสมัครสมาชิก e-PaySLF ในระบบ กยศ. 3. เพิ่มรายการนำส่งเงินกู้ยืม กยศ. ภ.อ.02 📍นายจ้างจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องนำส่งกยศ.ของลูกจ้าง หลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้หักเงินเดือนของผู้กู้ยืมจากกองทุนฯ นายจ้างสามารถดำเนินการหักนำส่งเงินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 📍สมัครขอใช้ระบบ e-PaySLF 1. สมัครสมาชิกยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.01 ของกรมสรรพากร (E-Filing) 2. เพิ่มรายการนำส่ง กยศ. 📍ขั้นตอนการนำส่งเงิน 1. เข้าสู่ระบบ e-PaySLF เพื่อรับข้อมูลรายชื่อและจำนวนเงินที่ต้องหักจากระบบ 2. บันทึกรายการและจำนวนเงินที่หักได้เข้าสู่ระบบ 3. พิมพ์ชุดชำระ (Pay in slip) และนำไปชำระตามช่องทางที่กำหนด 📍กำหนดการนำส่งเงินกองทุน กยศ สำหรับนายจ้าง 1. นายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งหักเงินเดือนได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน และยืนยันข้อมูลการหักเงินเดือนพร้อมนำส่งได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (กรณียืนยันข้อมูลภายในสิ้นเดือนที่แจ้งหักเงิน รายการที่หน่วยงานยืนยันจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลจากระบบในเดือนถัดไปทันที) 2. นายจ้างสามารถพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไป 📍พนักงานคนไหนที่ต้องหัก กยศ. พนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถึงครบกำหนดชำระหนี้ทุกราย มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเข้าสู่ระบบการหักชำระผ่านนายจ้างทุกราย จนกว่าจะครบจำนวนเงินในสัญญา หากนายจ้างไม่สามารถหักเงินเดือนพนักงานตามที่กองทุนฯ ได้แจ้งไว้ เช่น หักได้ไม่เต็มจำนวนหรือนำส่งเป็นยอด 0 บาท ให้แจ้งเหตุผลต่อกองทุนผ่านระบบ e-PaySLF ซึ่งพนักงานจะต้องอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้ - ลาออก ถูกปลดออก ไล่ออก หรือโอนย้าย - รายได้คงเหลือไม่พอหักเงินเพื่อชำระหนี้ (หลังหักรายการตามกฎหมาย) - ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน - ได้รับโทษทางวินัยไม่ได้รับเงินเดือน - ชำระหนี้เสร็จสิ้น - มีสถานะพักการจ้างโดยไม่ได้รับเงินเดือน - ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน - เสียชีวิต 📍วิธีการนำส่ง กยศ. ของพนักงาน ในเว็บกรมสรรพากร 1. เข้าเว็บไซต์ https://slfrd.dsl.studentloan.or.th/SLFRD/login ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Username และ PIN Code 2. เข้าสู่เมนูยืนยันตรวจสอบข้อมูล ที่ตารางเลือกคลิกดูรายละเอียดเพื่อเช็กยอดเงิน กยศ. ที่ต้องนำส่ง และแจ้งพนักงานให้ทราบว่าจะต้องหักเท่าไหร่บ้าง 3. เมื่อเข้าหน้ารายละเอียด ระบบจะแจ้งว่ามีรายชื่อพนักงานคนไหนบ้าง และจำนวนเงิน กยศ. ที่ต้องนำส่ง ให้ระบุวันที่หักเงินเดือน (วันที่ทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน) สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในองค์กร ให้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถนำส่งเงินได้ ให้เลือกเงื่อนไข และติ๊กถูกว่าไม่ได้นำส่งเงิน 4. ตรวจข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่มยืนยันการหักเงินเดือน ระบบจะขึ้นป๊อปอัพสรุปยอดแล้วกดตกลง 5. กดพิมพ์ใบนำส่ง Pay in Slip เพื่อนำไปชำระเงินตามช่องทางธนาคารที่สะดวก ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

นายจ้างจะหัก กยศ. จากเงินเดือนพนักงาน อย่างไร❓


📍กยศ. คืออะไร?

กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก หรือต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว หรือต้องการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง


📍นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

1. กยศ. จะตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมจาก ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หรือกรมสรรพากร และทำการส่งหนังสือแจ้งทั้งผู้กู้ยืม และนายจ้างเพื่อเตรียมหักเงินเดือน


2. เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือจาก กยศ. แล้ว ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) เพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01 หรือ ภ.อ.02) ของกรมสรรพากรก่อน แล้วจึงสมัครสมาชิก e-PaySLF ในระบบ กยศ.


3. เพิ่มรายการนำส่งเงินกู้ยืม กยศ. ภ.อ.02


📍นายจ้างจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องนำส่งกยศ.ของลูกจ้าง

หลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้หักเงินเดือนของผู้กู้ยืมจากกองทุนฯ นายจ้างสามารถดำเนินการหักนำส่งเงินตามขั้นตอนต่อไปนี้


📍สมัครขอใช้ระบบ e-PaySLF

1. สมัครสมาชิกยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.01 ของกรมสรรพากร (E-Filing)

2. เพิ่มรายการนำส่ง กยศ.


📍ขั้นตอนการนำส่งเงิน

1. เข้าสู่ระบบ e-PaySLF เพื่อรับข้อมูลรายชื่อและจำนวนเงินที่ต้องหักจากระบบ

2. บันทึกรายการและจำนวนเงินที่หักได้เข้าสู่ระบบ

3. พิมพ์ชุดชำระ (Pay in slip) และนำไปชำระตามช่องทางที่กำหนด


📍กำหนดการนำส่งเงินกองทุน กยศ สำหรับนายจ้าง

1. นายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งหักเงินเดือนได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน และยืนยันข้อมูลการหักเงินเดือนพร้อมนำส่งได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (กรณียืนยันข้อมูลภายในสิ้นเดือนที่แจ้งหักเงิน รายการที่หน่วยงานยืนยันจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลจากระบบในเดือนถัดไปทันที)

2. นายจ้างสามารถพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไป


📍พนักงานคนไหนที่ต้องหัก กยศ.

พนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถึงครบกำหนดชำระหนี้ทุกราย มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเข้าสู่ระบบการหักชำระผ่านนายจ้างทุกราย จนกว่าจะครบจำนวนเงินในสัญญา


หากนายจ้างไม่สามารถหักเงินเดือนพนักงานตามที่กองทุนฯ ได้แจ้งไว้ เช่น หักได้ไม่เต็มจำนวนหรือนำส่งเป็นยอด 0 บาท ให้แจ้งเหตุผลต่อกองทุนผ่านระบบ e-PaySLF ซึ่งพนักงานจะต้องอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้


- ลาออก ถูกปลดออก ไล่ออก หรือโอนย้าย

- รายได้คงเหลือไม่พอหักเงินเพื่อชำระหนี้ (หลังหักรายการตามกฎหมาย)

- ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน

- ได้รับโทษทางวินัยไม่ได้รับเงินเดือน

- ชำระหนี้เสร็จสิ้น

- มีสถานะพักการจ้างโดยไม่ได้รับเงินเดือน

- ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน

- เสียชีวิต


📍วิธีการนำส่ง กยศ. ของพนักงาน ในเว็บกรมสรรพากร

1. เข้าเว็บไซต์ https://slfrd.dsl.studentloan.or.th/SLFRD/login ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Username และ PIN Code


2. เข้าสู่เมนูยืนยันตรวจสอบข้อมูล ที่ตารางเลือกคลิกดูรายละเอียดเพื่อเช็กยอดเงิน กยศ. ที่ต้องนำส่ง และแจ้งพนักงานให้ทราบว่าจะต้องหักเท่าไหร่บ้าง


3. เมื่อเข้าหน้ารายละเอียด ระบบจะแจ้งว่ามีรายชื่อพนักงานคนไหนบ้าง และจำนวนเงิน กยศ. ที่ต้องนำส่ง ให้ระบุวันที่หักเงินเดือน (วันที่ทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน)


สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในองค์กร ให้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถนำส่งเงินได้ ให้เลือกเงื่อนไข และติ๊กถูกว่าไม่ได้นำส่งเงิน


4. ตรวจข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่มยืนยันการหักเงินเดือน ระบบจะขึ้นป๊อปอัพสรุปยอดแล้วกดตกลง


5. กดพิมพ์ใบนำส่ง Pay in Slip เพื่อนำไปชำระเงินตามช่องทางธนาคารที่สะดวก


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 77 ครั้ง

Comentários


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page