top of page

แนะนำระบบสารสนเทศทางการบัญชี


 แนะนำระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี หรือ Accounting Information System (AIS) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี มีการสร้างขึ้นสำหรับการแปลงรวมถึงการประมวลข้อมูลการเงินจากการใช้คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงอุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ทั้งคนที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร เมื่อก่อนการเก็บและบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายและใช้อุปกรณ์อื่นๆ อย่างคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยเสริม แต่ในยุคนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนดังกล่าวให้มีการจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี มีการให้ความสำคัญต่อการรวบรวมข้อมูลและติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเงินโดยจะเป็นกระบวนการของการติดต่อสื่อสารมากกว่าการวัดมูลค่า ระบบจะมีแสดงภาพรวม การจัดเก็บ การจัดโครงสร้าง การประมวลข้อมูล การดูแลควบคุมความปลอดภัย ไปถึงการรายงานสารสนเทศด้านการบัญชี มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีการเงิน financial accounting system คือ รายการคำที่มีการบันทึกอยู่ในรูปแบบของเงิน มีการจัดหมวดหมูู่ขอรายการ สรุปผล พร้อมกับตีความหมายงบการเงิน ประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เป็นการนำเสนอสารสนเทศให้ทั้งผู้ที่ใช้งานกับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเงินขององค์กร  ระบบบัญชีบริหาร managerial accounting system คือ ระบบที่จะมีการนำเสนอข้อทางการเงินที่มีไว้เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจลักษณะเด่นของระบบนี้ คือ มีการใช้ความสำคัญต่อการจัดการ AIS ให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในองค์กร รวมถึงการดำเนินงานในภายหน้า ไม่ยึดหลักการบัญชีทั่วไป มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขกับไม่เป็น และสามารถมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับความต้องการใช้งานได้ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แนะนำระบบสารสนเทศทางการบัญชี


ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี หรือ Accounting Information System (AIS) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี มีการสร้างขึ้นสำหรับการแปลงรวมถึงการประมวลข้อมูลการเงินจากการใช้คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงอุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ทั้งคนที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร เมื่อก่อนการเก็บและบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายและใช้อุปกรณ์อื่นๆ อย่างคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยเสริม แต่ในยุคนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนดังกล่าวให้มีการจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี มีการให้ความสำคัญต่อการรวบรวมข้อมูลและติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเงินโดยจะเป็นกระบวนการของการติดต่อสื่อสารมากกว่าการวัดมูลค่า ระบบจะมีแสดงภาพรวม การจัดเก็บ การจัดโครงสร้าง การประมวลข้อมูล การดูแลควบคุมความปลอดภัย ไปถึงการรายงานสารสนเทศด้านการบัญชี มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้


ระบบบัญชีการเงิน financial accounting system

คือ รายการคำที่มีการบันทึกอยู่ในรูปแบบของเงิน มีการจัดหมวดหมูู่ขอรายการ สรุปผล พร้อมกับตีความหมายงบการเงิน ประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เป็นการนำเสนอสารสนเทศให้ทั้งผู้ที่ใช้งานกับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเงินขององค์กร


ระบบบัญชีบริหาร managerial accounting system

คือ ระบบที่จะมีการนำเสนอข้อทางการเงินที่มีไว้เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจลักษณะเด่นของระบบนี้ คือ มีการใช้ความสำคัญต่อการจัดการ AIS ให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในองค์กร รวมถึงการดำเนินงานในภายหน้า ไม่ยึดหลักการบัญชีทั่วไป มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขกับไม่เป็น และสามารถมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับความต้องการใช้งานได้


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 9 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts