top of page

ใบแจ้งหนี้ VS ใบวางบิล


 ใบแจ้งหนี้ VS ใบวางบิล ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมีการทำใบวางบิลเพื่อแจ้งแก่ลูกค้าเกี่ยวกับยอดของสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงยอดที่ลูกค้าต้องชำระ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเพราะหากมีข้อผิดของข้อมูลในใบวางบิลสิ่งนั้นอาจทำให้บริษัทหรือกิจการเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้ เนื่องจากใบวางบิลที่ออกโดยฝ่ายบัญชีต้องมีความถูกต้อง ละเอียด ชัดเจนถ้าจะเปรียบเทียบใบวางบิลถือเป็นสิ่งที่กุมชะตาของบริษัทเลยทีเดียว ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบวางบิลไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆไม่ครบ หรือการลืมส่งเอกสารก็จะนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ยกตัวอย่างกรณีของปัญหาที่พบได้บ่อย คือ ใบวางบิลไปถึงลูกค้ามีความล่าช้ากว่ากำหนดการวางบิลเนื่องจากตรงกับวันหยุดทำให้ต้องเลื่อนการการรับเงินจากรอบค้าออกไปอาจจะเป็น 1 เดือน หรือ รอบการวางปิดใหม่ซึ่งในระหว่างที่รอนั้นการชำระเงินจากลูกค้าทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองไปก่อนทั้งหมด สิ่งเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานการณืการเงินของบริษัท แต่นอกจากใบวางบิลแล้วสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันคือใบแจ้งหนี้ 📍ความแต่งต่างของใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ - ใบวางบิล ใบวางบิล เป็นเอกสารที่จะออกหลังจากมีการออกใบแจ้งหนี้ บริษัทจะออกให้แก่ลูกค้าถึงกำหนดชำระที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้ใบวางบิลบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ยอดคงเหลือที่ต้องชำระทั้งหมดและสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการสินค้า - ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกออกหลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าหรืปริการแล้วทุกครั้ง มีการแจ้งรายละเอียดแก่ลูกค้าเกี่ยวกับ ราการสินค้าที่ซื้อทั้งหมด จำนวนเงินที่ต้องจ่าย และวันที่กำหนดจ่าย 📍สิ่งที่ต้องตรวจสอบในการออกใบวางบิล และใบแจ้งหนี้ ข้อมูลฝ่ายผู้ออกใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ - ชื่อ และที่อยู่บริษัทหรือกิจการร้านค้า - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา - เบอร์ติดต่อบริษัทหรือกิจการร้านค้า - เลขที่ใบวางบิลในใบแจ้งหนี้ - ลายเซ็นของผู้วางบิลที่มีการระบุวันที่ที่ออกเอกสาร ข้อมูลฝ่ายผู้รับใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ - ชื่อ และที่อยู่บริษัทหรือกิจการร้านค้า - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - รายละเอียดต่างๆในการสั่งซื้อสินค้าและบริการรวมถึงยอดรวมที่ต้องชำระของค่าใช้จ่ายทั้งหมด - ระบุวันกำหนดชำระอย่างชัดเจน - ลงรายชื่อผู้รับวางบิล พร้อมระบุวันที่รับเอกสาร ต้องเตรียงสิ่งใดบ้างในการออกใบวางบิล และใบแจ้งหนี้ - ทำการออกใบวางบิลโดยต้องกำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน - มีการจัดเตรียมเอกสารจำนวน 1 ชุด ได้แก่ เอกสารต้นฉบับ และสำเนา - แนบใบเสนอราคา(หากมี) - ในการรับรองใบวางบิลต้องมีการลงชื่อผู้รับเอกสาร - จัดส่งให้ถึงมือลูกค้า และเมื่อได้รับเงิน ให้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษีให้ลูกค้า - ต้องส่งให้ถึงลูกค้าจากนั้นออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเมื่อมี การชำระเงินแล้ว ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ใบแจ้งหนี้ VS ใบวางบิล


ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมีการทำใบวางบิลเพื่อแจ้งแก่ลูกค้าเกี่ยวกับยอดของสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงยอดที่ลูกค้าต้องชำระ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเพราะหากมีข้อผิดของข้อมูลในใบวางบิลสิ่งนั้นอาจทำให้บริษัทหรือกิจการเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้ เนื่องจากใบวางบิลที่ออกโดยฝ่ายบัญชีต้องมีความถูกต้อง ละเอียด ชัดเจนถ้าจะเปรียบเทียบใบวางบิลถือเป็นสิ่งที่กุมชะตาของบริษัทเลยทีเดียว ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบวางบิลไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆไม่ครบ หรือการลืมส่งเอกสารก็จะนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ยกตัวอย่างกรณีของปัญหาที่พบได้บ่อย คือ ใบวางบิลไปถึงลูกค้ามีความล่าช้ากว่ากำหนดการวางบิลเนื่องจากตรงกับวันหยุดทำให้ต้องเลื่อนการการรับเงินจากรอบค้าออกไปอาจจะเป็น 1 เดือน หรือ รอบการวางปิดใหม่ซึ่งในระหว่างที่รอนั้นการชำระเงินจากลูกค้าทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองไปก่อนทั้งหมด สิ่งเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานการณืการเงินของบริษัท แต่นอกจากใบวางบิลแล้วสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันคือใบแจ้งหนี้


📍ความแต่งต่างของใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

- ใบวางบิล

ใบวางบิล เป็นเอกสารที่จะออกหลังจากมีการออกใบแจ้งหนี้ บริษัทจะออกให้แก่ลูกค้าถึงกำหนดชำระที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้ใบวางบิลบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ยอดคงเหลือที่ต้องชำระทั้งหมดและสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการสินค้า


- ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้จะถูกออกหลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าหรืปริการแล้วทุกครั้ง มีการแจ้งรายละเอียดแก่ลูกค้าเกี่ยวกับ ราการสินค้าที่ซื้อทั้งหมด จำนวนเงินที่ต้องจ่าย และวันที่กำหนดจ่าย


📍สิ่งที่ต้องตรวจสอบในการออกใบวางบิล และใบแจ้งหนี้

ข้อมูลฝ่ายผู้ออกใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

- ชื่อ และที่อยู่บริษัทหรือกิจการร้านค้า

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา

- เบอร์ติดต่อบริษัทหรือกิจการร้านค้า

- เลขที่ใบวางบิลในใบแจ้งหนี้

- ลายเซ็นของผู้วางบิลที่มีการระบุวันที่ที่ออกเอกสาร


ข้อมูลฝ่ายผู้รับใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

- ชื่อ และที่อยู่บริษัทหรือกิจการร้านค้า

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- รายละเอียดต่างๆในการสั่งซื้อสินค้าและบริการรวมถึงยอดรวมที่ต้องชำระของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ระบุวันกำหนดชำระอย่างชัดเจน

- ลงรายชื่อผู้รับวางบิล พร้อมระบุวันที่รับเอกสาร


ต้องเตรียงสิ่งใดบ้างในการออกใบวางบิล และใบแจ้งหนี้

- ทำการออกใบวางบิลโดยต้องกำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน

- มีการจัดเตรียมเอกสารจำนวน 1 ชุด ได้แก่ เอกสารต้นฉบับ และสำเนา

- แนบใบเสนอราคา(หากมี)

- ในการรับรองใบวางบิลต้องมีการลงชื่อผู้รับเอกสาร

- จัดส่งให้ถึงมือลูกค้า และเมื่อได้รับเงิน ให้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษีให้ลูกค้า

- ต้องส่งให้ถึงลูกค้าจากนั้นออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเมื่อมี การชำระเงินแล้ว


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 34 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page