top of page

📣ยื่นงบการเงินวันสุดท้าย 2565


📣ยื่นงบการเงินวันสุดท้าย 2565 วันสุดท้ายสำหรับการยื่นงบการเงิน ยื่นภาษีบริษัท 2565 สำหรับ "บริษัทจำกัด" ที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2564 จะต้องปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษีบริษัทประจำปี ภายในวันสุดท้ายดังนี้ - ยื่นภ.ง.ด.1ก (สรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ภาษีที่ของพนักงาน ฯลฯ ตลอดปี) ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565 - ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ภายใน 31 มีนาคม 2565 - จัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 เมษายน 2565 - ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น (บ.อ.จ.5) ภายใน 14 พฤษภาคม 2565 - ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ภายใน 30 พฤษภาคม 2565 - ยื่นงบการเงิน ภายใน 31 พฤษภาคม 2565 🔸ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องทำการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ดังนี้ค่ะ 1. กรณีที่มี username และ password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้ username และ password นั้น แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับใน - งบการเงิน - รายงานประจำปี - สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ ส.บช.๓ และแบบ ส.บช.๓/๑ 2. กรณีที่ยังไม่มี username และ password ให้ยื่นคำขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 1 ชุด - แบบคำขอรับ username และ password - หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ username และ password เพื่อยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง - กรณีห้างหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนกิจการ ยื่นคำขอด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจต่อพันกงานเจ้าหน้าที่ด้วย ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣ยื่นงบการเงินวันสุดท้าย 2565


วันสุดท้ายสำหรับการยื่นงบการเงิน ยื่นภาษีบริษัท 2565 สำหรับ "บริษัทจำกัด" ที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2564 จะต้องปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษีบริษัทประจำปี ภายในวันสุดท้ายดังนี้


- ยื่นภ.ง.ด.1ก (สรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ภาษีที่ของพนักงาน ฯลฯ ตลอดปี) ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565

- ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ภายใน 31 มีนาคม 2565

- จัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 เมษายน 2565

- ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น (บ.อ.จ.5) ภายใน 14 พฤษภาคม 2565

- ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ภายใน 30 พฤษภาคม 2565

- ยื่นงบการเงิน ภายใน 31 พฤษภาคม 2565


🔸ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องทำการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ดังนี้ค่ะ

1. กรณีที่มี username และ password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้ username และ password นั้น แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับใน

- งบการเงิน

- รายงานประจำปี

- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ ส.บช.๓ และแบบ ส.บช.๓/๑


2. กรณีที่ยังไม่มี username และ password ให้ยื่นคำขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 1 ชุด

- แบบคำขอรับ username และ password

- หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ username และ password เพื่อยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง

- กรณีห้างหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนกิจการ ยื่นคำขอด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจต่อพันกงานเจ้าหน้าที่ด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 463 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page