😀EMOJI ที่ไม่แนะนำ✨


😀EMOJI ที่ไม่แนะนำ

· อิโมจิที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ ทิวทัศน์ · อิโมจิที่มีลักษณะคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก เช่น ใช้รูปเหมือนกันแต่มีรูปหนึ่งอ้าปากกว้างกว่าอีกรูปเล็กน้อย · อิโมจิที่รูปในชุดไม่มีความสัมพันธ์กัน

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts