👉เครื่องมือสื่อสารยอดฮิตกับการตลาดออนไลน์💥


👉เครื่องมือสื่อสารยอดฮิตกับการตลาดออนไลน์💥

📍️ Social Media สามารถใช้สื่อสารกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยมีการวางแผนสื่อ media และเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้มากที่สุด

📍G Suite for business ระบบที่รองรับการทำงาน การสื่อสารบนระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

📍Google Analytics ที่สามารถช่วยในการวางแผน วิเคราะห์การเข้าถึงลูกค้า การจัดการโฆษณาในงบประมาณที่เหมาะ การเก็บข้อมูลสถิติ หรือวัดผลการขายชัดเจน

📍 Mail Chimp เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาลูกค้าบนโลกออนไลน์

Recent Posts
S__17661959.jpg