top of page

📣กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ทรงพลัง


📣กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ทรงพลัง 🔹กลยุทธ์การเจรจามีบทบาทสำคัญในชีวิต เป็นการดึงดูดให้คิดถึงการเจรจาในแง่ของราคาเท่านั้น แต่คำนี้แสดงถึงความเป็นไปได้มากมายที่นอกเหนือไปจากเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อต่อรองเงินเดือนที่คุณต้องการ คุณสามารถต่อรองผลประโยชน์ของงาน ขอบเขตของงานที่ต้องการ ชั่วโมงทำงาน หรือตัวเลือกการทำงานระยะไกลได้ 🔹เหตุใดกลยุทธ์การเจรจาจึงมีความสำคัญในธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงได้โดยการเรียนรู้กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลบางประการที่การเรียนรู้เพื่อเจรจามีความสำคัญต่อการขยายธุรกิจให้เติบโตมีดังนี้ - ปรับปรุงการดำเนินงาน: การ เจรจาสามารถช่วยให้คุณค้นหาแพ็คเกจค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานของคุณ รับส่วนลดจากผู้ผลิตของคุณ มีรอบการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จ และช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น - แผนการสืบทอด/ออก: หากคุณวางแผนที่จะขายบริษัทของคุณในที่สุด การเจรจาสามารถช่วยให้คุณหาผู้ซื้อที่เหมาะสมได้ในราคาที่ดี - ปรับปรุงรายได้: ถูกต้อง การเจรจาสามารถช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มผลกำไร ตัวอย่างเช่น การเจรจาข้อตกลงที่ดีขึ้นกับซัพพลายเออร์หรือค่าเช่าที่ถูกกว่า - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : การเจรจาสามารถช่วยให้คุณบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลกำไร แต่ยังสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในระยะยาวอีกด้วย - ความพึงพอใจในชีวิต : คุณยังสามารถใช้การเจรจาต่อรองในด้านอื่นๆ ของชีวิต เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือการได้รับข้อเสนอดีๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิ่งนี้จะส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิต สร้างความคิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสำเร็จในชีวิตการทำงานของคุณ 🔹13 กลยุทธ์การเจรจาเพื่อเป็นนักเจรจาที่ดีขึ้น 1. ฟังและทำความเข้าใจปัญหาและมุมมองของอีกฝ่าย เรื่องราวที่น่ากังวลใจที่สุดของบทสนทนาคือความไม่เข้าใจความหมายที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามสื่อสารมา แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณตั้งใจฟังให้มากขึ้น พูดให้น้อยลง และพยายามทำความเข้าใจมุมมองของผู้พูดให้มากที่สุด พยายามเลือกตอบคำถามที่เหมาะสม แสดงถึงความเข้าใจที่มีต่อบทสนทนาที่เกิดขึ้นในการเจรจา 2. มีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า การวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า ในการเจรจาเพื่อต่อรองทางธุรกิจนั้น ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักธุรกิจมืออาชีพต้องมี และต้องทำอยู่เสมอ โดยการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าในการเจรจาทางธุรกิจก็คือการวางแผนที่จะรับมือกับผู้เจรจา หากผู้เจรจามีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แตกต่างกันออกมาไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้ง หรือแสดงความต้องการที่ขัดแย้งกับจุดประสงค์ในการเจรจา เพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายในการเจรจาให้น้อยที่สุด และการเตรียมตัว โดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะทำการเจรจา ทั้งการศึกษาเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเจรจา ตลอดจนถึงการศึกษาลักษณะนิสัยของคู่เจรจาเพื่อเตรียมแนวทางและฝึกฝนการพูดคุยให้คล่องแคล่วไม่ติดขัดในการพูดคุย 3. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในการเจรจา ในการเจรจาคุณจะไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในการเจรจาแต่ละครั้งคุณจำเป็นจะต้องเตรียมตัว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการเจรจาจะได้รับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติ 4. มีความกล้าได้กล้าเสีย ความกล้าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญ และสามารถเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินผลของการเจรจาได้ในบางครั้ง เพราะในการเจรจาคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามมีความต้องการอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่คุณได้วางไว้หรือไม่ หากคู่เจรจาได้ยื่นข้อเสนอที่คุณไม่สามารถทำตามได้ คุณก็ควรจะงัดความกล้าของคุณออกมาเพื่อปฏิเสธข้อเสนอนั้นไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้มากที่สุด 5. มีจุดยืนเป็นของตัวเอง นักธุรกิจที่ดีควรมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ในการเจรจาต่อรอง เพราะสิ่งที่คุณต้องรักษาไว้คือผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นสิ่งที่คุณควรยึดเป็นจุดยืนก็คือวัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดการต่อรอง ที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จหลังจากเกิดการต่อรอง โดยไม่ผิดจากวัตถุประสงค์ที่คุณได้วางไว้ก่อนเกิดการเจรจา แต่ในบางครั้งคุณก็ไม่ควรยึดมั่นในจุดยืนที่ได้วางไว้มากจนเกินไป จนไม่เปิดโอกาสในรับฟังข้อเสนอ หรือความคิดเห็นของคู่เจรจา 6. มีความฉลาดทางความคิด ความฉลาดทางความคิด เป็นลักษณะของการคิดอย่างมีแบบแผน สามารถรับมือได้กับปัญหาที่ไม่คาดฝันในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จ สำหรับนักธุรกิจความฉลาดทางการคิดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างมาก และในบางครั้งยังเป็นตัวตัดสินว่าการเจรจาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ 7. มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจ เพราะนักธุรกิจที่จะทำการเจรจาให้สำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือ หรือเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้คุณเป็นนักเจรจาที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณได้จากเทคนิคที่ใช้ในการพูดคุยเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพที่แสดงออกมาระหว่างการพูดคุย หรือการหาเหตุผล หลักการอ้างอิงในคำพูดของคุณให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกัน 8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญในการเจรจาต่อรอง ที่นักธุรกิจไม่ควรละทิ้ง เพราะในการเจรจาหากต่างฝ่ายต่างมีความอ่อนน้อมถ่อมต้นก็จะส่งผลให้การเจรจานั้น เป็นไปอย่างราบรื่น อย่าทำการโอ้อวด หรือพูดจาเกินจริงเพื่อให้อยู่เหนือกว่าคู่เจรจา เพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่ดีสำหรับการเจรจา และไม่ใช่วิธีที่จะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จได้อย่างใจหวังแน่นอน  9. มีชั้นเชิง ชั้นเชิงในที่นี้ก็คือไหวพริบในการพูดตอบคำถาม ที่จะทำให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี ที่ในบางครั้งก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นมีแต้มที่นำหน้า หรือเหนือกว่าคู่เจรจา ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเจรจา เพราะสถานการณ์สามารถพลิกผัน หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากคุณมีชั้นเชิงแล้วละก็เหตุการณ์แบบนี้จะไม่สามารถทำให้คุณพลาด หรือทำการเจรจาไม่สำเร็จแน่นอน 10. มีความคิดในแง่บวก การจะทำให้งานเจรจาต่อรองนี้ ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความคิดในเชิงบวก เพื่อตัดความกังวลใจที่จะส่งผลให้การเจรจาของคุณผิดพลาดได้ง่าย หรือไม่มีสมาธิในการเจรจาที่จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เทคนิคการมีความคิดในแง่บวกจึงจำเป็นอยู่ไม่น้อย หากคุณต้องการให้งานเจรจาของคุณออกมาประสบความสำเร็จ 11. ใช้เวลาในการเจรจาให้น้อยที่สุด ในการเจรจาคุณต้องจำให้ขึ้นใจว่ายิ่งใช้เวลาในการเจรจามากเท่าไหร่ คู่เจรจาของคุณยิ่งมีข้อเรียกร้องมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในการเจรจาคุณควรใช้เวลาให้พอเหมาะไม่น้อย หรือมากจนเกินไปพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน และปิดการเจรจาเมื่อถึงเวลาที่สมควรที่สุด 12. อย่าปักใจกับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่ง ในการเจรจาบางครั้งคุณก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้นำเสนออย่างเดียว ดังนั้นกลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในข้อนี้เราจะบอกคุณว่า เมื่อคุณเป็นผู้ตั้งรับข้อเสนอคุณจะต้องคิดอยู่เสมอว่าอย่าปักใจกับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งของคู่เจรจาหากยังไม่พอใจมากพอ คุณยังสามารถค้นหาคู่ค้าที่มีข้อเสนอดีๆ ตรงกับความต้องการของคุณได้ในอนาคต พิจารณาให้ดีก่อนตกลงรับข้อเสนอทุกครั้ง 13. กำหนดผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริง ในการเจรจาหลายครั้งที่คุณนำเสนอข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบรับใดๆ กลับมา เนื่องจากคู่เจรจาของคุณไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้การเจรจาที่ควรจะจบพร้อมได้คำตอบที่ชัดเจนอาจจะต้องยืดเยื้อออกไปไปอีกสักพัก ดังนั้นก่อนเจรจาทุกครั้งหากเป็นไปได้ก็ควรถามหา หรือเรียกร้องให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าร่วมการเจรจากับคุณด้วยเสมอ เพื่อป้องกันการยืดเยื้อจากการเจรจา ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ทรงพลัง


🔹กลยุทธ์การเจรจามีบทบาทสำคัญในชีวิต

เป็นการดึงดูดให้คิดถึงการเจรจาในแง่ของราคาเท่านั้น แต่คำนี้แสดงถึงความเป็นไปได้มากมายที่นอกเหนือไปจากเงิน

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อต่อรองเงินเดือนที่คุณต้องการ คุณสามารถต่อรองผลประโยชน์ของงาน ขอบเขตของงานที่ต้องการ ชั่วโมงทำงาน หรือตัวเลือกการทำงานระยะไกลได้


🔹เหตุใดกลยุทธ์การเจรจาจึงมีความสำคัญในธุรกิจ

การตัดสินใจทางธุรกิจส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงได้โดยการเรียนรู้กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลบางประการที่การเรียนรู้เพื่อเจรจามีความสำคัญต่อการขยายธุรกิจให้เติบโตมีดังนี้

- ปรับปรุงการดำเนินงาน: การ เจรจาสามารถช่วยให้คุณค้นหาแพ็คเกจค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานของคุณ รับส่วนลดจากผู้ผลิตของคุณ มีรอบการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จ และช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น

- แผนการสืบทอด/ออก: หากคุณวางแผนที่จะขายบริษัทของคุณในที่สุด การเจรจาสามารถช่วยให้คุณหาผู้ซื้อที่เหมาะสมได้ในราคาที่ดี

- ปรับปรุงรายได้: ถูกต้อง การเจรจาสามารถช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มผลกำไร ตัวอย่างเช่น การเจรจาข้อตกลงที่ดีขึ้นกับซัพพลายเออร์หรือค่าเช่าที่ถูกกว่า

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : การเจรจาสามารถช่วยให้คุณบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลกำไร แต่ยังสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในระยะยาวอีกด้วย

- ความพึงพอใจในชีวิต : คุณยังสามารถใช้การเจรจาต่อรองในด้านอื่นๆ ของชีวิต เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือการได้รับข้อเสนอดีๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิ่งนี้จะส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิต สร้างความคิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสำเร็จในชีวิตการทำงานของคุณ


🔹13 กลยุทธ์การเจรจาเพื่อเป็นนักเจรจาที่ดีขึ้น

1. ฟังและทำความเข้าใจปัญหาและมุมมองของอีกฝ่าย

เรื่องราวที่น่ากังวลใจที่สุดของบทสนทนาคือความไม่เข้าใจความหมายที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามสื่อสารมา แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณตั้งใจฟังให้มากขึ้น พูดให้น้อยลง และพยายามทำความเข้าใจมุมมองของผู้พูดให้มากที่สุด พยายามเลือกตอบคำถามที่เหมาะสม แสดงถึงความเข้าใจที่มีต่อบทสนทนาที่เกิดขึ้นในการเจรจา


2. มีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า

การวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า ในการเจรจาเพื่อต่อรองทางธุรกิจนั้น ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักธุรกิจมืออาชีพต้องมี และต้องทำอยู่เสมอ โดยการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าในการเจรจาทางธุรกิจก็คือการวางแผนที่จะรับมือกับผู้เจรจา หากผู้เจรจามีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แตกต่างกันออกมาไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้ง หรือแสดงความต้องการที่ขัดแย้งกับจุดประสงค์ในการเจรจา


เพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายในการเจรจาให้น้อยที่สุด และการเตรียมตัว โดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะทำการเจรจา ทั้งการศึกษาเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเจรจา ตลอดจนถึงการศึกษาลักษณะนิสัยของคู่เจรจาเพื่อเตรียมแนวทางและฝึกฝนการพูดคุยให้คล่องแคล่วไม่ติดขัดในการพูดคุย


3. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในการเจรจา

ในการเจรจาคุณจะไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในการเจรจาแต่ละครั้งคุณจำเป็นจะต้องเตรียมตัว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการเจรจาจะได้รับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติ


4. มีความกล้าได้กล้าเสีย

ความกล้าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญ และสามารถเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินผลของการเจรจาได้ในบางครั้ง เพราะในการเจรจาคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามมีความต้องการอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่คุณได้วางไว้หรือไม่ หากคู่เจรจาได้ยื่นข้อเสนอที่คุณไม่สามารถทำตามได้ คุณก็ควรจะงัดความกล้าของคุณออกมาเพื่อปฏิเสธข้อเสนอนั้นไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้มากที่สุด


5. มีจุดยืนเป็นของตัวเอง

นักธุรกิจที่ดีควรมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ในการเจรจาต่อรอง เพราะสิ่งที่คุณต้องรักษาไว้คือผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นสิ่งที่คุณควรยึดเป็นจุดยืนก็คือวัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดการต่อรอง ที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จหลังจากเกิดการต่อรอง โดยไม่ผิดจากวัตถุประสงค์ที่คุณได้วางไว้ก่อนเกิดการเจรจา แต่ในบางครั้งคุณก็ไม่ควรยึดมั่นในจุดยืนที่ได้วางไว้มากจนเกินไป จนไม่เปิดโอกาสในรับฟังข้อเสนอ หรือความคิดเห็นของคู่เจรจา


6. มีความฉลาดทางความคิด

ความฉลาดทางความคิด เป็นลักษณะของการคิดอย่างมีแบบแผน สามารถรับมือได้กับปัญหาที่ไม่คาดฝันในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จ สำหรับนักธุรกิจความฉลาดทางการคิดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างมาก และในบางครั้งยังเป็นตัวตัดสินว่าการเจรจาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่


7. มีความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจ เพราะนักธุรกิจที่จะทำการเจรจาให้สำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือ หรือเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้คุณเป็นนักเจรจาที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณได้จากเทคนิคที่ใช้ในการพูดคุยเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพที่แสดงออกมาระหว่างการพูดคุย หรือการหาเหตุผล หลักการอ้างอิงในคำพูดของคุณให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกัน


8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว

ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญในการเจรจาต่อรอง ที่นักธุรกิจไม่ควรละทิ้ง เพราะในการเจรจาหากต่างฝ่ายต่างมีความอ่อนน้อมถ่อมต้นก็จะส่งผลให้การเจรจานั้น เป็นไปอย่างราบรื่น อย่าทำการโอ้อวด หรือพูดจาเกินจริงเพื่อให้อยู่เหนือกว่าคู่เจรจา เพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่ดีสำหรับการเจรจา และไม่ใช่วิธีที่จะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จได้อย่างใจหวังแน่นอน

9. มีชั้นเชิง

ชั้นเชิงในที่นี้ก็คือไหวพริบในการพูดตอบคำถาม ที่จะทำให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี ที่ในบางครั้งก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นมีแต้มที่นำหน้า หรือเหนือกว่าคู่เจรจา ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเจรจา เพราะสถานการณ์สามารถพลิกผัน หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากคุณมีชั้นเชิงแล้วละก็เหตุการณ์แบบนี้จะไม่สามารถทำให้คุณพลาด หรือทำการเจรจาไม่สำเร็จแน่นอน


10. มีความคิดในแง่บวก

การจะทำให้งานเจรจาต่อรองนี้ ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความคิดในเชิงบวก เพื่อตัดความกังวลใจที่จะส่งผลให้การเจรจาของคุณผิดพลาดได้ง่าย หรือไม่มีสมาธิในการเจรจาที่จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เทคนิคการมีความคิดในแง่บวกจึงจำเป็นอยู่ไม่น้อย หากคุณต้องการให้งานเจรจาของคุณออกมาประสบความสำเร็จ


11. ใช้เวลาในการเจรจาให้น้อยที่สุด

ในการเจรจาคุณต้องจำให้ขึ้นใจว่ายิ่งใช้เวลาในการเจรจามากเท่าไหร่ คู่เจรจาของคุณยิ่งมีข้อเรียกร้องมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในการเจรจาคุณควรใช้เวลาให้พอเหมาะไม่น้อย หรือมากจนเกินไปพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน และปิดการเจรจาเมื่อถึงเวลาที่สมควรที่สุด


12. อย่าปักใจกับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่ง

ในการเจรจาบางครั้งคุณก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้นำเสนออย่างเดียว ดังนั้นกลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในข้อนี้เราจะบอกคุณว่า เมื่อคุณเป็นผู้ตั้งรับข้อเสนอคุณจะต้องคิดอยู่เสมอว่าอย่าปักใจกับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งของคู่เจรจาหากยังไม่พอใจมากพอ คุณยังสามารถค้นหาคู่ค้าที่มีข้อเสนอดีๆ ตรงกับความต้องการของคุณได้ในอนาคต พิจารณาให้ดีก่อนตกลงรับข้อเสนอทุกครั้ง


13. กำหนดผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริง

ในการเจรจาหลายครั้งที่คุณนำเสนอข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบรับใดๆ กลับมา เนื่องจากคู่เจรจาของคุณไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้การเจรจาที่ควรจะจบพร้อมได้คำตอบที่ชัดเจนอาจจะต้องยืดเยื้อออกไปไปอีกสักพัก ดังนั้นก่อนเจรจาทุกครั้งหากเป็นไปได้ก็ควรถามหา หรือเรียกร้องให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าร่วมการเจรจากับคุณด้วยเสมอ เพื่อป้องกันการยืดเยื้อจากการเจรจา


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 274 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page