📣เตรียมข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์✨


📣เตรียมข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์✨ 👉1. โครงสร้างเว็บไซต์ คือ หน้าต่างๆของเว็บไซต์ที่เราอยากจะให้มี (มองง่ายๆคือเมนูหลักด้านบน) จะเขียนใส่กระดาษหรือพิมพ์ไว้ในไฟล์ก็ได้ 👉2. เนื้อหา คือข้อความที่จะเอามาใส่ลงไปในแต่ละหน้า เราควรจะยึดตามโครงสร้างเว็บไซต์ที่เราออกแบบไว้ (ตามข้อ 1) จะแบ่งแยกเป็นไฟล์ไฟล์ละหัวข้อ(ตั้งชื่อไฟล์ให้เหมือนหัวข้อ) หรือจะรวมไฟล์ก็ได้แต่ควรจะแยกให้ทราบชัดเจน 👉3. สื่อ คือไฟล์ภาพต่างๆที่ใช้บนเว็บไซต์ ควรแบ่งชัดเจนเป็นโฟลเดอร์ เช่น ►ไฟล์ Logo.png (ควรเป็น .png หรือ .Ai) ►สร้าง Folder ความเป็นมา/ ให้วางไฟล์ภายในเป็น filname.jpg , … (จำนวนไฟล์ยิ่งเยอะยิ่งดี) ▶️สำหรับภาพสินค้าควรแบ่งประเภทให้ชัดเจน เช่น เสื้อ ให้ตั้ง Folder เสื้อ/ แล้วใส่ไฟล์ลงไปโดยตั้งชื่อไฟล์ให้ทราบชัดเจนว่าเป็นเสื้ออะไรหรือตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสสินค้า รวมไปถึงต้องมีไฟล์รายละเอียดเนื้อหาและราคาของสินค้าให้ชัดเจนด้วย ▶️สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ควรจะวางไว้ตามเว็บไซต์ที่ให้บริการส่งไฟล์หรือใช้ Google Drive แชร์ไว้ก็ได้ ▶️ส่วนไฟล์ Video ควร upload ขึ้นไปไว้ที่ Youtube หรือ Vimeo แล้วส่งเพียง link มาให้ผู้จัดทำ ▶️(อย่าลืมส่งภาพที่ใช้ในการประกอบเว็บไซต์ส่วนอื่นๆด้วยเช่น ภาพ Banner สวยๆ , ภาพบริษัทมุมกว้างๆ) ▶️เมื่อทั้ง 3 อย่างครบแล้ว ก็สามารถเริ่มทำเว็บไซต์ได้หรือจะส่งไฟล์ทั้งหมดไปให้ผู้จัดทำดำเนินการได้เลย ▶️ซึ่งเว็บไซต์จะสมบูรณ์ได้ก็ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องเตรียมว่าครบเพียงใด ส่วนความสวยงามเรื่องการจัดวาง Layout คือหน้าที่ต่อไปของ Web Designer และ Web Programmer มาปรุงแต่งต่อไป

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts