top of page

📣การขอเครื่องหมายฮาลาล


 📣การขอเครื่องหมายฮาลาล ธุรกิจ SME ในทุกวันนี้มีการเติบโตรวดเร็วและมากมาย หนึ่งในนั้นคือลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม เพื่อรับรองคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้า เราควรเดินเรื่องให้ถูกกฎหมายและมีการรับรองอย่างถูกต้อง 🔸ขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล 1. เตรียมความพร้อม - เจ้าของกิจการ ยื่นคำร้องขอเครื่องหมายรับรอง - ที่ปรึกษา ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ - จัดอบรมในสถานประกอบการ - เจ้าของกิจการ จัดทำระบบตามมาตรฐาน - เตรียมเอกสาร - ที่ปรึกษา ทำสรุปโครงการ 2. ยื่นเอกสาร ยื่นคำขอรับการตรวจรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(สกอจ) ตามกรณี บุคคลธรรมดา (คนงาน 7-20 คน ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะ) - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน - คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17) - ใบขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) - หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1) - คำขอใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาใช้ฉลาก แบบ ฉ.1 - แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕) - หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม - ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - แผนที่ตั้งโรงงาน นิติบุคคล - ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท - หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) - ใบตั้งโรงงานแบบ รง.2 หรือ รง.4 (ขึ้นอยู่กับขนาด) - ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) - คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17) - ใบขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) - หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1) - คำขอใช้ฉลาก สบ. 3 หรือ สำเนาการใช้ฉลาก แบบ ฉ.1 - แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕) - หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม - ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - แผนที่ตั้งโรงงาน 3. ตรวจสอบสถานประกอบการ ผู้ตรวจสอบจะเดินทางไปยังโรงงานของเราเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการผลิตต่างๆ ความเรียบร้อย ความสะอาด เพื่อดูความโปร่งใสของการผลิต โดยมีฝ่ายสถานประกอบการเป็นผู้นำชมการผลิต จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุ การเก็บรักษา การส่งออก ตามในสรุปโครงการ เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จ ผู้ตรวจสอบจะเสนอแนะ ชี้แจงให้กับทางสถานประกอบการ ถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่ต้องกลับมาแก้ไข จากนั้นจึงรายการต่อให้กับกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล 4. รอผลและหนังสือรับรอง 5. ติดตามผล ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣การขอเครื่องหมายฮาลาล


ธุรกิจ SME ในทุกวันนี้มีการเติบโตรวดเร็วและมากมาย หนึ่งในนั้นคือลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม เพื่อรับรองคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้า เราควรเดินเรื่องให้ถูกกฎหมายและมีการรับรองอย่างถูกต้อง


🔸ขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล

1. เตรียมความพร้อม

- เจ้าของกิจการ ยื่นคำร้องขอเครื่องหมายรับรอง

- ที่ปรึกษา ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ

- จัดอบรมในสถานประกอบการ

- เจ้าของกิจการ จัดทำระบบตามมาตรฐาน

- เตรียมเอกสาร

- ที่ปรึกษา ทำสรุปโครงการ


2. ยื่นเอกสาร

ยื่นคำขอรับการตรวจรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(สกอจ) ตามกรณี


บุคคลธรรมดา (คนงาน 7-20 คน ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะ)

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

- คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)

- ใบขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)

- หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1)

- คำขอใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาใช้ฉลาก แบบ ฉ.1

- แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕)

- หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม

- ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

- แผนที่ตั้งโรงงาน


นิติบุคคล

- ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

- หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

- ใบตั้งโรงงานแบบ รง.2 หรือ รง.4 (ขึ้นอยู่กับขนาด)

- ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)

- คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)

- ใบขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)

- หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1)

- คำขอใช้ฉลาก สบ. 3 หรือ สำเนาการใช้ฉลาก แบบ ฉ.1

- แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕)

- หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม

- ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

- แผนที่ตั้งโรงงาน


3. ตรวจสอบสถานประกอบการ

ผู้ตรวจสอบจะเดินทางไปยังโรงงานของเราเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการผลิตต่างๆ ความเรียบร้อย ความสะอาด เพื่อดูความโปร่งใสของการผลิต โดยมีฝ่ายสถานประกอบการเป็นผู้นำชมการผลิต จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุ การเก็บรักษา การส่งออก ตามในสรุปโครงการ


เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จ ผู้ตรวจสอบจะเสนอแนะ ชี้แจงให้กับทางสถานประกอบการ ถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่ต้องกลับมาแก้ไข จากนั้นจึงรายการต่อให้กับกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล


4. รอผลและหนังสือรับรอง


5. ติดตามผล


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>> https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 2 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page