top of page

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำธุรกิจแบบมั่นคง✨


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำธุรกิจแบบมั่นคง✨ การดำรงชีวิต หรือ การทำธุรกิจ แท้จริงแล้วอาจมีหลักการไม่ต่างกัน บางครั้งหากตึงหรือหย่อนเกินไป อาจทำให้ชีวิตหรือธุรกิจต้องสะดุดไปบ้าง หนึ่งในหลักการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว การทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบไว้ให้กับปวงชนชาวไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วน 👉🏻หลัก 3 ห่วงในแบบคนทำธุรกิจ - หลักความพอประมาณ จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้รู้จักประเมินประมาณศักยภาพของตนเอง ถ้าเป็นตำราฝรั่งก็คงเรียกว่า SWOT ฯลฯ สิ่งนี้จะเป็นกระจกสะท้อนตัวตนเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดีว่าขณะนี้เราควรบุก หรือ ถอย โดยเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด - หลักความมีเหตุผล คือการรู้จักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัว สภาพตลาด รู้จักคิดถึงที่มาที่ไปก่อนการลงมือทำสิ่งต่างๆ ถ้าเป็นตำราฝรั่งก็คงเรียกว่า Five Forces, Positioning Map ฯลฯ เมื่อเรารู้จักวิเคราะห์ทั้งตนเอง และผลที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมหลังจากที่เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไป แผนที่เราวางไว้ ก็ยากที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการล้มเหลวค่ะ - หลักภูมิคุ้มกัน การทำธุรกิจบนความไม่ประมาท คิดว่าสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น เทรนด์ใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การที่เราตระหนักถึงสิ่งนี้ ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้สึกสบายใจกว่า เพราะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วนั่นเอง 👉🏻5 ธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งได้นำหลักความพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 1.แดรี่โฮม...เริ่มทีละน้อย ไปทีละก้าว ไม่เกินตัว “แดรี่โฮม” ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและโยเกิร์ตโฮมเมดคุณภาพสดจากฟาร์มโดยตรงนี้ เริ่มต้นธุรกิจจากการลงทุนทีละน้อย ไม่ทำอะไรเกินตัว “พฤฒิ เกิดชูชื่น” ผู้ก่อตั้งกล่าวไว้ว่า เขาได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรตั้งแต่เริ่มต้น โดยก่อนที่จะมาเป็นแดรี่โฮมเขาเคยทำธุรกิจแล้วต้องผิดหวัง 2-3 ครั้งด้วยกัน แต่สำหรับแดรี่โฮมเขาเริ่มต้นทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการเปิดร้านเล็กๆ เพื่อเป็นโชว์รูมผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตจากฟาร์ม ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อได้ผลตอบรับดี จึงค่อยๆ ลงทุนเพิ่มในส่วนของเครื่องจักร นอกจากนี้ในการทำฟาร์มเขายังเลือกที่จะทำแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ตามทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย ซึ่งทำให้สามารถพึ่งพาตนเอง ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัยตามอย่างที่ตลาดต้องการด้วย 2.ฟาร์มโตะ...เชื่อมคนปลูก – คนกิน สานต่อความพอดี ​“ฟาร์มโตะ” (Farm.To) แอปพลิเคชันขายสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะของการเป็นเจ้าของผลผลิตเกษตรร่วมกัน โดยผู้บริโภคสามารถเข้ามาสั่งจองผลผลิตการเกษตรล่วงหน้าจากเกษตรกรที่สนใจได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก การเติบโตของผลผลิต การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ที่แน่นอน โดยเป็นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น นอกจากจะเข้ามาช่วยเชื่อมต่อระหว่างคนกินและคนปลูกให้มาเจอกันได้โดยตรงแล้ว ฟาร์มโตะยังได้แนะนำเกษตรกรให้ทำการเพาะปลูกแบบบันได 9 ขั้น “ปลูกของที่กิน กินของที่ปลูก เหลือค่อยเอามาขาย” ตามทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปสู่ความพอเพียง และยั่งยืนด้วย  3.ฟาร์มโชคชัย…พอเพียง = สติ สมดุล อาณาจักรของธุรกิจที่โดดเด่นในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนทำให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตในยุคที่การเกษตรยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาดมากเช่นทุกวันนี้ จากแนวคิดของนักธุรกิจหนุ่มที่ชื่อ “โชค บูลกุล” โดยสิ่งที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ คือ สติ ไม่กู้หนี้ยืมสิน ใช้จ่ายและลงทุนอย่างพอดี “ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจะอนุมัติซื้อเครื่องคิดเลข 2 พันบาท ยังต้องเรียกประชุมบอร์ดว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อ จนวันนี้ผ่านมาหลายสิบปีธุรกิจเติบโตหลักพันล้าน เราก็ยังมีวินัยการใช้เงินแบบนี้อยู่ คือ รู้จักคุณค่าของเงิน”  เขาบอกโดยเชื่อว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างสมดุลที่พอดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ไหลไปตามกระแสจากระบบทุนนิยมของโลกทุกวันนี้ได้ 4.บาธรูม ดีไซน์...3 หลักพุทธแบบพอเพียง “บาธรูม ดีไซน์” คืออีกหนึ่งธุรกิจ SME ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งบาธรูม ดีไซน์ เองเคยประสบปัญหาจากค่าเงินบาทลอยตัวในปี 2540 จากการนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำจากต่างประเทศเข้ามาขาย จนวันหนึ่งทำให้ต้องหันมาผลิตด้วยตนเอง เป็นที่มาของแนวคิด “ทำในสิ่งที่รัก และถนัด” จนธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤต เติบโตอย่างโดดเด่น จนได้รับรางวัลมากมาย หลักการทำงานที่บาธรูม ดีไซน์ นำมาใช้ตลอดในการทำธุรกิจ คือ “พุทธแบบพอเพียง” ซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ คือ 1.ผลิตให้มาก – ทำในสิ่งที่รักให้มาก เพื่อให้การทำงานเป็นเหมือนงานอดิเรก 2.ใช้แต่พอดี – มีความสุขจากสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น 3.เหลือก็ช่วยผู้อื่น – แบ่งปันสิ่งที่มีให้กับพนักงาน ลูกค้า และสังคม โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็น 1 ใน 5 ผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าในห้องน้ำของโลกให้ได้ 5.ไร่สุขพ่วง...เติบโตแบบพอเพียง ด้วยวิถีอินทรีย์ “อภิวรรษ สุขพ่วง” ก็เป็นเหมือนคนหนุ่มสาวอีกหลายคนที่วันหนึ่งเลือกที่จะทิ้งชีวิตในเมืองกรุงและหันกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดในจังหวัดราชบุรี ตามหลักแนวคิดแบบพอเพียงด้วยการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากปลูกข้าว พืชผักสวนครัว จนเมื่อต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่เขตชลประทาน เขาจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์การเรียนรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้หันไปมองจุดเด่นต้นทุนที่มีอยู่โดยพบว่าจังหวัดราชบุรีมีการปลูกอ้อยจำนวนมาก จึงได้ศึกษาและพัฒนาการทำน้ำตาลอ้อยแบบอินทรีย์ ทำให้สามารถเพิ่มลูกค้าได้กว่าร้อยเท่าตัว จากนั้นจึงนำมาต่อยอดผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ชาย่านาง ฯลฯ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำธุรกิจแบบมั่นคง✨


การดำรงชีวิต หรือ การทำธุรกิจ แท้จริงแล้วอาจมีหลักการไม่ต่างกัน บางครั้งหากตึงหรือหย่อนเกินไป อาจทำให้ชีวิตหรือธุรกิจต้องสะดุดไปบ้าง หนึ่งในหลักการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว การทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบไว้ให้กับปวงชนชาวไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วน


👉🏻หลัก 3 ห่วงในแบบคนทำธุรกิจ

- หลักความพอประมาณ

จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้รู้จักประเมินประมาณศักยภาพของตนเอง ถ้าเป็นตำราฝรั่งก็คงเรียกว่า SWOT ฯลฯ สิ่งนี้จะเป็นกระจกสะท้อนตัวตนเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดีว่าขณะนี้เราควรบุก หรือ ถอย โดยเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด


- หลักความมีเหตุผล

คือการรู้จักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัว สภาพตลาด รู้จักคิดถึงที่มาที่ไปก่อนการลงมือทำสิ่งต่างๆ ถ้าเป็นตำราฝรั่งก็คงเรียกว่า Five Forces, Positioning Map ฯลฯ เมื่อเรารู้จักวิเคราะห์ทั้งตนเอง และผลที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมหลังจากที่เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไป แผนที่เราวางไว้ ก็ยากที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการล้มเหลวค่ะ


- หลักภูมิคุ้มกัน

การทำธุรกิจบนความไม่ประมาท คิดว่าสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น เทรนด์ใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การที่เราตระหนักถึงสิ่งนี้ ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้สึกสบายใจกว่า เพราะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วนั่นเอง


👉🏻5 ธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งได้นำหลักความพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

1.แดรี่โฮม...เริ่มทีละน้อย ไปทีละก้าว ไม่เกินตัว

“แดรี่โฮม” ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและโยเกิร์ตโฮมเมดคุณภาพสดจากฟาร์มโดยตรงนี้ เริ่มต้นธุรกิจจากการลงทุนทีละน้อย ไม่ทำอะไรเกินตัว “พฤฒิ เกิดชูชื่น” ผู้ก่อตั้งกล่าวไว้ว่า เขาได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรตั้งแต่เริ่มต้น โดยก่อนที่จะมาเป็นแดรี่โฮมเขาเคยทำธุรกิจแล้วต้องผิดหวัง 2-3 ครั้งด้วยกัน แต่สำหรับแดรี่โฮมเขาเริ่มต้นทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการเปิดร้านเล็กๆ เพื่อเป็นโชว์รูมผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตจากฟาร์ม ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


เมื่อได้ผลตอบรับดี จึงค่อยๆ ลงทุนเพิ่มในส่วนของเครื่องจักร นอกจากนี้ในการทำฟาร์มเขายังเลือกที่จะทำแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ตามทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย ซึ่งทำให้สามารถพึ่งพาตนเอง ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัยตามอย่างที่ตลาดต้องการด้วย


2.ฟาร์มโตะ...เชื่อมคนปลูก – คนกิน สานต่อความพอดี

​“ฟาร์มโตะ” (Farm.To) แอปพลิเคชันขายสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะของการเป็นเจ้าของผลผลิตเกษตรร่วมกัน โดยผู้บริโภคสามารถเข้ามาสั่งจองผลผลิตการเกษตรล่วงหน้าจากเกษตรกรที่สนใจได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก การเติบโตของผลผลิต การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ที่แน่นอน โดยเป็นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น


นอกจากจะเข้ามาช่วยเชื่อมต่อระหว่างคนกินและคนปลูกให้มาเจอกันได้โดยตรงแล้ว ฟาร์มโตะยังได้แนะนำเกษตรกรให้ทำการเพาะปลูกแบบบันได 9 ขั้น “ปลูกของที่กิน กินของที่ปลูก เหลือค่อยเอามาขาย” ตามทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปสู่ความพอเพียง และยั่งยืนด้วย


3.ฟาร์มโชคชัย…พอเพียง = สติ สมดุล

อาณาจักรของธุรกิจที่โดดเด่นในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนทำให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตในยุคที่การเกษตรยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาดมากเช่นทุกวันนี้ จากแนวคิดของนักธุรกิจหนุ่มที่ชื่อ “โชค บูลกุล” โดยสิ่งที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ คือ สติ ไม่กู้หนี้ยืมสิน ใช้จ่ายและลงทุนอย่างพอดี


“ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจะอนุมัติซื้อเครื่องคิดเลข 2 พันบาท ยังต้องเรียกประชุมบอร์ดว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อ

จนวันนี้ผ่านมาหลายสิบปีธุรกิจเติบโตหลักพันล้าน เราก็ยังมีวินัยการใช้เงินแบบนี้อยู่ คือ รู้จักคุณค่าของเงิน”


เขาบอกโดยเชื่อว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างสมดุลที่พอดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ไหลไปตามกระแสจากระบบทุนนิยมของโลกทุกวันนี้ได้


4.บาธรูม ดีไซน์...3 หลักพุทธแบบพอเพียง

“บาธรูม ดีไซน์” คืออีกหนึ่งธุรกิจ SME ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งบาธรูม ดีไซน์ เองเคยประสบปัญหาจากค่าเงินบาทลอยตัวในปี 2540 จากการนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำจากต่างประเทศเข้ามาขาย จนวันหนึ่งทำให้ต้องหันมาผลิตด้วยตนเอง เป็นที่มาของแนวคิด “ทำในสิ่งที่รัก และถนัด” จนธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤต เติบโตอย่างโดดเด่น จนได้รับรางวัลมากมาย


หลักการทำงานที่บาธรูม ดีไซน์ นำมาใช้ตลอดในการทำธุรกิจ คือ “พุทธแบบพอเพียง” ซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ คือ 1.ผลิตให้มาก – ทำในสิ่งที่รักให้มาก เพื่อให้การทำงานเป็นเหมือนงานอดิเรก 2.ใช้แต่พอดี – มีความสุขจากสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น 3.เหลือก็ช่วยผู้อื่น – แบ่งปันสิ่งที่มีให้กับพนักงาน ลูกค้า และสังคม โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็น 1 ใน 5 ผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าในห้องน้ำของโลกให้ได้


5.ไร่สุขพ่วง...เติบโตแบบพอเพียง ด้วยวิถีอินทรีย์

“อภิวรรษ สุขพ่วง” ก็เป็นเหมือนคนหนุ่มสาวอีกหลายคนที่วันหนึ่งเลือกที่จะทิ้งชีวิตในเมืองกรุงและหันกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดในจังหวัดราชบุรี ตามหลักแนวคิดแบบพอเพียงด้วยการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากปลูกข้าว พืชผักสวนครัว จนเมื่อต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่เขตชลประทาน เขาจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์การเรียนรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้หันไปมองจุดเด่นต้นทุนที่มีอยู่โดยพบว่าจังหวัดราชบุรีมีการปลูกอ้อยจำนวนมาก จึงได้ศึกษาและพัฒนาการทำน้ำตาลอ้อยแบบอินทรีย์ ทำให้สามารถเพิ่มลูกค้าได้กว่าร้อยเท่าตัว จากนั้นจึงนำมาต่อยอดผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ชาย่านาง ฯลฯ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 1,588 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page