เมื่อส่งสติกเกอร์ไม่ผ่านจะเป็นอย่างไร?


หากเราส่งสติกเกอร์ขึ้นระบบแล้วไม่ผ่าน หรือโดน reject สามารถส่งใหม่ได้แต่จะต้องไปต่อคิวใหม่

ซึ่งการส่งเข้าไปอีกรอบนั้นก็เหมือนกลับมากดบัตรคิวใหม่ และต้องรอคิวใหม่อีกครั้ง ดังนั้นก่อนส่งขึ้นระบบไลน์ เราควรตรวจสอบความถูกต้องของสติกเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อคิวใหม่นั่นเอง

Recent Posts
S__17661959.jpg