top of page

รายได้รับล่วงหน้าคืออะไร❓


 รายได้รับล่วงหน้าคืออะไร❓ เพื่อนๆหลายคนอาจจะกำลังงุนงงกับรายการปรับปรุงต่างๆ ที่มีมากมายหลายอย่าง ซึ่งการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน บทความนี้จะทำให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจในเรื่องรายได้รับล่วงหน้าอย่างแน่นอนค่ะ รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenues) คือ การได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้ามาแล้ว โดยที่ลูกค้าจะยังไม่ได้รับการบริการหรือสินค้ากลับไปทันที เช่น รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า รายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งเงินจำนวนนี้จะกลายเป็น หนี้สินหมุนเวียน ของกิจการ และจะได้รับการบันทึกเป็นรายได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับการบริการหรือส่งมอบสินค้าแล้ว และการบันทึกรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวด สามารถทำได้ 2 วิธี คือ บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า หรือบันทึกเป็นรายได้ 🔹การบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า เป็นการบันทึกจำนวนเงินที่ได้มาทั้งหมดเป็นหนี้สิน เมื่อวันสิ้นงวดจึงมาปรับปรุงรายการรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนในส่วนที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว  ในวันที่ได้รับเงิน เดบิต เงินสด                       xxx เครดิต รายได้รับล่วงหน้า              xxx (เป็นรายการหนี้สินในงบดุล) ในวันสิ้นงวดที่ลูกค้าอาจจะได้รับการบริการหรือสินค้าไปแล้วบางส่วน จะลงบัญชีล้างรายได้รับล่วงหน้าในส่วนที่ได้ให้บริการแล้วออกจากบัญชี โดยจะไปบันทึกรับรู้รายได้แทนในจำนวนที่เท่ากัน ในวันที่ปรับปรุงรายการ เดบิต เงินสด                       xxx เครดิต รายได้รับล่วงหน้า              xxx (เป็นรายการรายได้ในงบกำไรขาดทุน) 🔹การบันทึกเป็นรายได้ เป็นการบันทึกจำนวนเงินที่ได้มาทั้งหมดเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนทั้งหมด หากในวันสิ้นงวดมีรายได้รับมากเกินไป จึงต้องมีการปรับปรุงรายการรายได้ให้แสดงเป็นรายได้สำหรับงวดบัญชีเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะนำไปบันทึกไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า ในวันที่ปรับปรุงรายการ เดบิต เงินสด                       xxx เครดิต รายได้รับล่วงหน้า              xxx (เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน) ในวันสิ้นงวดที่ลูกค้าอาจจะได้รับการบริการหรือสินค้าไปแล้วบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด หากยังคงบันทึกทั้งหมดเป็นรายได้อยู่ จะทำให้รายได้ในงวดนั้นสูงเกินไป จึงต้องมีการปรับปรุงจำนวนที่รับรู้รายได้ให้แสดงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับในงวด แล้วนำส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการไปไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า ในวันที่ปรับปรุงรายการ เดบิต เงินสด                       xxx เครดิต รายได้รับล่วงหน้า              xxx (เป็นหนี้สินในงบดุล) ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

รายได้รับล่วงหน้าคืออะไร❓


เพื่อนๆหลายคนอาจจะกำลังงุนงงกับรายการปรับปรุงต่างๆ ที่มีมากมายหลายอย่าง ซึ่งการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน บทความนี้จะทำให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจในเรื่องรายได้รับล่วงหน้าอย่างแน่นอนค่ะ


รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenues) คือ การได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้ามาแล้ว โดยที่ลูกค้าจะยังไม่ได้รับการบริการหรือสินค้ากลับไปทันที เช่น รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า รายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งเงินจำนวนนี้จะกลายเป็น หนี้สินหมุนเวียน ของกิจการ และจะได้รับการบันทึกเป็นรายได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับการบริการหรือส่งมอบสินค้าแล้ว และการบันทึกรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวด สามารถทำได้ 2 วิธี คือ บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า หรือบันทึกเป็นรายได้


🔹การบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า

เป็นการบันทึกจำนวนเงินที่ได้มาทั้งหมดเป็นหนี้สิน เมื่อวันสิ้นงวดจึงมาปรับปรุงรายการรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนในส่วนที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว


ในวันที่ได้รับเงิน

เดบิต เงินสด xxx

เครดิต รายได้รับล่วงหน้า xxx (เป็นรายการหนี้สินในงบดุล)

ในวันสิ้นงวดที่ลูกค้าอาจจะได้รับการบริการหรือสินค้าไปแล้วบางส่วน จะลงบัญชีล้างรายได้รับล่วงหน้าในส่วนที่ได้ให้บริการแล้วออกจากบัญชี โดยจะไปบันทึกรับรู้รายได้แทนในจำนวนที่เท่ากัน


ในวันที่ปรับปรุงรายการ

เดบิต เงินสด xxx

เครดิต รายได้รับล่วงหน้า xxx (เป็นรายการรายได้ในงบกำไรขาดทุน)


🔹การบันทึกเป็นรายได้

เป็นการบันทึกจำนวนเงินที่ได้มาทั้งหมดเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนทั้งหมด หากในวันสิ้นงวดมีรายได้รับมากเกินไป จึงต้องมีการปรับปรุงรายการรายได้ให้แสดงเป็นรายได้สำหรับงวดบัญชีเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะนำไปบันทึกไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า


ในวันที่ปรับปรุงรายการ

เดบิต เงินสด xxx

เครดิต รายได้รับล่วงหน้า xxx (เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน)


ในวันสิ้นงวดที่ลูกค้าอาจจะได้รับการบริการหรือสินค้าไปแล้วบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด หากยังคงบันทึกทั้งหมดเป็นรายได้อยู่ จะทำให้รายได้ในงวดนั้นสูงเกินไป จึงต้องมีการปรับปรุงจำนวนที่รับรู้รายได้ให้แสดงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับในงวด แล้วนำส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการไปไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า


ในวันที่ปรับปรุงรายการ

เดบิต เงินสด xxx

เครดิต รายได้รับล่วงหน้า xxx (เป็นหนี้สินในงบดุล)


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 102 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page