top of page

อัตราเงินเฟ้อ คืออะไร


 อัตราเงินเฟ้อ คืออะไร อัตราเงินเฟ้อ คือ ดัชนีชี้วัดในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นนั้นๆ เนื่องจากเมื่ออัตราเงินเฟ้อมีการปรับขึ้นและลง จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น  สาเหตุการเกิดอัตราเงินเฟ้อ 1. ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่สินค้าและบริการนั้นๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องปรับราคาสูงขึ้น 2. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ จึงมีการปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้น ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

อัตราเงินเฟ้อ คืออะไร


อัตราเงินเฟ้อ คือ ดัชนีชี้วัดในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นนั้นๆ เนื่องจากเมื่ออัตราเงินเฟ้อมีการปรับขึ้นและลง จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น


สาเหตุการเกิดอัตราเงินเฟ้อ

1. ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่สินค้าและบริการนั้นๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องปรับราคาสูงขึ้น

2. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ จึงมีการปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 19 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page