top of page

ทฤษฎี POCCC คืออะไร?


 ทฤษฎี POCCC คืออะไร? ทฤษฎี POCCC เป็นทฤษฎีที่ อองริ ฟาเยล กำหนดขึ้นสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร ที่ในแต่ละหน้าที่ก็มีความสำคัญในตัวเอง ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกันด้วย เพื่อให้การทำงานที่สมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  POCCC P : Planning (การวางแผน) เป็นการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฎิบัติงานและเป้าหมายที่จะต้องสำเร็จ O : Organizing (การจัดองค์กร) การกำหนดตำแหน่งงาน ภาระ หน้าที่ รวมถึงจำนวนคน ความรับผิดชอบ ที่ครอบคลุมการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อจัดลำดับการบริหารและสั่งการ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  C : Commanding (การบังคับบัญชาสั่งการ) การจัดองค์กรและการวางแผนต่างๆที่ครอบคลุม จะทำให้เห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ดังนั้นการดำเนินงานในคนหมู่มากจึงราบรื่น จากการมีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตัดสินใจ รวมถึงมองเห็นปัญหา  C : Coordination (การประสานงาน) ภาระหน้าที่ ที่เชื่อมโยงงานตลอดจนปฎิบัติการทุกอย่างรวมถึงกำลังคนที่ทำงานเข้ากันได้ กำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้เกิดความราบรื่น เพื่อผลสำเร็จตามที่วางไว้ ซึ่งการประสานงานที่ดีจำเป็นต้องมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงผู้บริหาร C : Controlling (การควบคุม) การกำกับดูแลตลอดจนบริหารให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการประสานงานของทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น และการบริหารทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิต รวมไปถึงงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทฤษฎี POCCC เป็นแนวคิดที่ใช้รับรองการทำงานกับคนหมู่มาก แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับองค์กรได้ ด้วยหลักการที่เป็นสากลสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพและสายงาน เพื่อการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทฤษฎี POCCC คืออะไร?


ทฤษฎี POCCC เป็นทฤษฎีที่ อองริ ฟาเยล กำหนดขึ้นสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร ที่ในแต่ละหน้าที่ก็มีความสำคัญในตัวเอง ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกันด้วย เพื่อให้การทำงานที่สมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


POCCC

P : Planning (การวางแผน)

เป็นการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฎิบัติงานและเป้าหมายที่จะต้องสำเร็จ


O : Organizing (การจัดองค์กร)

การกำหนดตำแหน่งงาน ภาระ หน้าที่ รวมถึงจำนวนคน ความรับผิดชอบ ที่ครอบคลุมการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อจัดลำดับการบริหารและสั่งการ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ


C : Commanding (การบังคับบัญชาสั่งการ)

การจัดองค์กรและการวางแผนต่างๆที่ครอบคลุม จะทำให้เห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ดังนั้นการดำเนินงานในคนหมู่มากจึงราบรื่น จากการมีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตัดสินใจ รวมถึงมองเห็นปัญหา


C : Coordination (การประสานงาน)

ภาระหน้าที่ ที่เชื่อมโยงงานตลอดจนปฎิบัติการทุกอย่างรวมถึงกำลังคนที่ทำงานเข้ากันได้ กำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้เกิดความราบรื่น เพื่อผลสำเร็จตามที่วางไว้ ซึ่งการประสานงานที่ดีจำเป็นต้องมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงผู้บริหาร


C : Controlling (การควบคุม)

การกำกับดูแลตลอดจนบริหารให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการประสานงานของทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น และการบริหารทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิต รวมไปถึงงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด


ทฤษฎี POCCC เป็นแนวคิดที่ใช้รับรองการทำงานกับคนหมู่มาก แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับองค์กรได้ ด้วยหลักการที่เป็นสากลสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพและสายงาน เพื่อการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 911 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts