top of page

ทำไมบางบริษัทงบดี กำไรเติบโต แต่หุ้นกลับลง


 ทำไมบางบริษัทงบดี กำไรเติบโต แต่หุ้นกลับลง บางครั้งนักลงทุนก็มีการสงสัยว่า ทำไมบางบริษัทงบดี กำไรเติบโต แต่หุ้นกลับลง แต่อีกบริษัทงบออกมาไม่ดีนัก แต่หุ้นกลับขึ้น สาเหตุเพราะ ความคาดหวังของตลาด และงบการเงินที่คิดว่าจะออกมาดี แต่กลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้  ราคาหุ้นที่มาจากการคาดหวังของตลาด อีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดราคาหุ้นได้ก็คือ ความคาดหวังของนักลงทุน ที่ส่วนใหญ่มักแห่กันไปซื้อในช่วงเข้าซื้อ เพราะหวังสร้างกำไรในอนาคต ราคาหุ้นจึงปรับเพิ่มขึ้น จึงมีการสรุปสาเหตุว่า ทำไมงบดี แต่หุ้นลง ดังนี้  - เกิดจากการ Sell on Fact ราคาหุ้นที่ขึ้นไปตั้งนานแล้ว Sell on Fact คือ การขายเพื่อทำกำไร เมื่อมีข่าวดี โดยราคาของหุ้นจะเพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มมูลค่า - งบออกมาโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นการประเมินผลประกอบการล่วงหน้า ที่คาดการณ์ไว้เกินงบจริงที่ออกมา  งบการเงิน สามารถบ่งบอกถึงฝีมือในการดำเนินธุรกิจ หากเข้าใจในงบการเงินที่ถูกต้อง จะช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น แต่หากเข้าใจได้ไม่ละเอียด อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้การตัดสินใจในการลงทุนนั้นผิดพลาดได้  งบการเงินมี 5 ประเภท ได้แก่ 1. งบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบที่แสดงถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งของกิจการ มี 3 สิ่งที่ควรเน้นคือ สินทรัพย์ : เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน หนี้สิน : มีหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาว ทุน : มีสัดส่วนทุนเมื่อเทียบกับหนี้สินมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ 2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบบัญชีนั้นบริษัททำได้ดีแค่ไหน โดยไล่ดูจาก รายได้ ต้นทุน กำไร ทั้งขั้นต้น ก่อนดอกเบี้ยและภาษี ไปจนถึงกำไรสุทธิ  3. งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงเงินสดที่รับมาและจ่ายออกไป ควรดูกระแสเงินสดประกอบด้วย โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจติดขัด 4. หมายเหตุประกอบงบ เป็นรายการแสดงบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในงบการเงินได้  5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นงบที่เอาไว้ดูการเคลื่อนไหวของทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรในระหว่างปี ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทำไมบางบริษัทงบดี กำไรเติบโต แต่หุ้นกลับลง


บางครั้งนักลงทุนก็มีการสงสัยว่า ทำไมบางบริษัทงบดี กำไรเติบโต แต่หุ้นกลับลง แต่อีกบริษัทงบออกมาไม่ดีนัก แต่หุ้นกลับขึ้น สาเหตุเพราะ ความคาดหวังของตลาด และงบการเงินที่คิดว่าจะออกมาดี แต่กลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้


ราคาหุ้นที่มาจากการคาดหวังของตลาด

อีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดราคาหุ้นได้ก็คือ ความคาดหวังของนักลงทุน ที่ส่วนใหญ่มักแห่กันไปซื้อในช่วงเข้าซื้อ เพราะหวังสร้างกำไรในอนาคต ราคาหุ้นจึงปรับเพิ่มขึ้น จึงมีการสรุปสาเหตุว่า ทำไมงบดี แต่หุ้นลง ดังนี้


- เกิดจากการ Sell on Fact ราคาหุ้นที่ขึ้นไปตั้งนานแล้ว

Sell on Fact คือ การขายเพื่อทำกำไร เมื่อมีข่าวดี โดยราคาของหุ้นจะเพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มมูลค่า


- งบออกมาโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

เป็นการประเมินผลประกอบการล่วงหน้า ที่คาดการณ์ไว้เกินงบจริงที่ออกมา


งบการเงิน สามารถบ่งบอกถึงฝีมือในการดำเนินธุรกิจ หากเข้าใจในงบการเงินที่ถูกต้อง จะช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น แต่หากเข้าใจได้ไม่ละเอียด อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้การตัดสินใจในการลงทุนนั้นผิดพลาดได้


งบการเงินมี 5 ประเภท ได้แก่

1. งบแสดงฐานะการเงิน

เป็นงบที่แสดงถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งของกิจการ มี 3 สิ่งที่ควรเน้นคือ

สินทรัพย์ : เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน

หนี้สิน : มีหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาว

ทุน : มีสัดส่วนทุนเมื่อเทียบกับหนี้สินมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่


2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบบัญชีนั้นบริษัททำได้ดีแค่ไหน โดยไล่ดูจาก รายได้ ต้นทุน กำไร ทั้งขั้นต้น ก่อนดอกเบี้ยและภาษี ไปจนถึงกำไรสุทธิ


3. งบกระแสเงินสด

เป็นงบที่แสดงเงินสดที่รับมาและจ่ายออกไป ควรดูกระแสเงินสดประกอบด้วย โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจติดขัด


4. หมายเหตุประกอบงบ

เป็นรายการแสดงบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในงบการเงินได้


5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เป็นงบที่เอาไว้ดูการเคลื่อนไหวของทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรในระหว่างปี


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 1 ครั้ง

コメント


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page