top of page

5 วิธีการปั้นพาร์ทเนอร์ ที่ช่วยให้คุณรวยง่ายขึ้น✨


5 วิธีการปั้นพาร์ทเนอร์ ที่ช่วยให้คุณรวยง่ายขึ้น✨  การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยให้คุณได้ยอดขายผ่านบริษัทที่คุณได้แต่งต่างหรือเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันอย่างเป็นทางการ  คำว่าพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจนั้น ไม่ได้หมายถึง “ลูกค้า” แต่อย่างใด ลูกค้าคือบุคคลที่ซื้อสินค้าจากคุณและนำไปใช้เพื่อสนองประโยชน์จากสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตหรือธุรกิจของพวกเขา   การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด เพื่อช่วยขยายตลาด ขายธุรกิจ สร้างความมั่งคั่งให้กับคุณเพิ่มขึ้น การค้นหาและคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นกรบวนการที่สำคัญในการช่วยส่งผลให้เกิดเกิดคู่ค้าในระยะยาวได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ที่สำคัญคือพวกเขาสามารถทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากมายเหมือนแต่ก่อนเลยค่ะ

5 วิธีการปั้นพาร์ทเนอร์ ที่ช่วยให้คุณรวยง่ายขึ้น✨


การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยให้คุณได้ยอดขายผ่านบริษัทที่คุณได้แต่งต่างหรือเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันอย่างเป็นทางการ


คำว่าพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจนั้น ไม่ได้หมายถึง “ลูกค้า” แต่อย่างใด ลูกค้าคือบุคคลที่ซื้อสินค้าจากคุณและนำไปใช้เพื่อสนองประโยชน์จากสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตหรือธุรกิจของพวกเขา


การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด เพื่อช่วยขยายตลาด ขายธุรกิจ สร้างความมั่งคั่งให้กับคุณเพิ่มขึ้น การค้นหาและคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นกรบวนการที่สำคัญในการช่วยส่งผลให้เกิดเกิดคู่ค้าในระยะยาวได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ที่สำคัญคือพวกเขาสามารถทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากมายเหมือนแต่ก่อนเลยค่ะ


1. มองหาคู่ค้าที่ทำธุรกิจที่สินค้าหรือบริการของคุณสามารถส่งเสริมธุรกิจพวกเขาได้

แน่นอนว่าคุณคงไม่สามารถมองคนที่ทำธุรกิจเหมือนกับคุณในช่วงแรก เพราะพวกเขาคือคู่แข่งของคุณ สิ่งที่คุณควรทำคือการสำรวจว่าสินค้าและบริการของคุณสามารถมองหาใครเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณได้บ้าง และพาร์ทเนอร์ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ วิน-วิน (Win-Win) เช่นเดียวกับคุณ การบ้านที่คุณควรทำคือการลิสท์รายชื่อบริษัทหรือคู่ค้าที่มีความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจร่วมกัน จากนั้นให้โทรทำนัดกับบุคคลระดับผู้บริหารหรือเจ้าของไปเลย เพราะนี่คือการพูดคุยเชิงผลประโยชน์ พวกเขายินดีที่จะรับฟังคุณอยู่แล้ว


2. ติดต่อและโทรทำนัดเข้าไปนำเสนอได้เลย

เนื่องจากว่าคุณกำลังมองหาพาร์ทเนอร์ที่คุณสามารถมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยตรงได้ การโทรทำนัดเข้าไปโดยตรงทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน (Cold-Calling) จะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าคุณโทรเข้าไปขายของลูกค้าโดยตรงเสียอีก คุณสามารถขอเรียนสายเจ้าของบริษัทได้เลยผ่านโอเปอเรเตอร์ และสามารถพูดตรงๆ ได้ว่าคุณมีความตั้งใจที่จะเข้าไปนำเสนอสำหรับการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อมอบผลประโยชน์ที่วิน-วิน ทั้งสองฝ่่าย ไม่ต้องกังวลว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ยาก เพราะพาร์ทเนอร์ระดับเจ้าของกิจการมักชอบที่จะฟังผลประโยชน์ที่คุณเสนอในฐานะคู่ค้าอยู่แล้ว

3. เขียนสัญญาข้อตกลงต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเซ็นรับทราบทั้งสองฝ่ายทุกครั้ง

การทำสัญญาให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจคือพันธสัญญาในรูปแบบมืออาชีพซึ่งคุณและคู่ค้าจำเป็นต้องทบทวนข้อเสนอสำหรับทั้งสองฝ่ายให้ละเอียดและอยู่ในสถานการณ์ที่ ‘วิน-วิน’ ก่อนลงนามเซ็นสัญญาทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์หรือเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานขึ้นมาและไม่สามารถแก้ไขได้สิ่งที่คุณต้องทำและไม่พลาดคือการจดบันทึกและรีบทำสัญญาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ไม่ว่าจะเป็นการสรุปด้วยอีเมลล์ในขั้นตอนแรก ไปจนถึงการออกเอกสารที่มี “อำนาจลงนาม” ของทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายพาร์ทเนอร์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด โดยเฉพาะ “การโมเม” จากฝั่งของคู่ค้า ซึ่งอาจทำให้คุณปวดหัวในภายหลังได้ ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ควรทำตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายมากที่สุด


4. ช่วยพวกเขาหาลูกค้าเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน

ในกรณีที่คุณไปขอความร่วมมือให้พวกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ ซึ่งคุณวิ่งไปหาพวกเขา ไม่ใช่พวกเขาวิ่งไปหาคุณ เป็นไปได้ว่าเมื่อเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้ากันเรียบร้อยแล้ว พวกเขาอาจจะ “ใส่เกียร์ว่าง” ไม่หาลูกค้า ไม่ช่วยคุณขายของ ไม่ทำงานซะอย่างนั้น ผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะพาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่จะมีงานหลักของตัวเองอยู่แล้ว ทำให้มองว่าข้อเสนอของคุณเป็นงานรอง ที่จะขายก็ได้ ไม่ขายก็ได้ (ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณด้วย) ผลก็คือพวกเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลย เผลอๆ ลืมข้อเสนอของคุณไปเรียบร้อยแล้ว


สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อสร้างความเป็นไปได้และช่วยผลักดันให้พวกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งของคุณ นั่นคือการช่วยพวกเขาหาลีด (Lead) ลูกค้า เช่น บริษัทของคุณเป็นเจ้าของซอฟท์แวร์ด้านไอที คุ่ค้าของคุณคือบริษัทรับติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ คุณช่วยหาลูกค้าให้พวกเขาเป็นธุรกิจด้านการเงินแห่งหนึ่ง ไล่ตั้งแต่การเข้าพบลูกค้าโดยตรง (End User) สร้างความต้องการ ทำงบให้ลูกค้า และบอกลูกค้าว่าคุณมีมืออาชีพในการติดตั้งระบบ (System Integrator) นั่นก็คือบริษัทคู่ค้าของคุณนั่นเอง ทำให้คุณได้ขายซอฟท์แวร์ คู่ค้าได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ของคุณ พวกเขาจึงได้กำไรบางส่วนและได้งานหลัก นั่นก็คืองานติดตั้งระบบอีกด้วย เป็นต้น


5. ติดตามงานของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ

ไม่ต่างกับการขายของให้กับลูกค้าทั่วไป การติดตามงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไล่ตั้งแต่การวางแผนติดตามงาน คุณควรมีตารางการขายที่มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ เช่น รายชื่อพาร์ทเนอร์ รายละเอียดเรื่องดีลที่มาจากพาร์ทเนอร์ งบประมาณ ความคืบหน้าของโครงการ ฯลฯ ซึ่งการติดตามงานนั้นไล่ตั้งแต่การโทรไปหา ทำนัดเข้าพบต่อหน้า ทำนัดเข้าพบลูกค้าพร้อมกับพาร์ทเนอร์ หรือแม้แต่กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีเช่นการกินข้าวเย็น กินเหล้า ตีกอล์ฟ ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยติดตามงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพาร์ทเนอร์ได้ทั้งนั้น


Business Partner คือกุญแจแห่งความสำเร็จของบริษัทระดับโลกที่มีคู่ค้าช่วยขาย กระจาย ติดตั้ง ดูแลลูกค้าหลังการขายแทนพวกเขา คุณควรมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็นตัวส่งเสริมให้คุณเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น เหนื่อยน้อยลง แถมยังได้เงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ดู 116 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page