top of page

9กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า❗


9กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า❗ การตลาดออนไลน์จะเริ่มเข้ามาบทบาทกับการทำธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหน เพราะ "การสื่อสารของคนไทย ได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว"ปีนี้ ดิจิตอลจะมีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น และจะทำให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นหลักมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นนักการตลาดและผู้ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า "คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาดูกันว่าปีนี้ การตลาดรูปแบบใดกำลังจะ "มา" และเริ่มเป็นช่องทางที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีศักยภาพมากขึ้น มาดูกันค่ะ 🔸ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์มีความน่าสนใจ ธุรกิจการขายของออนไลน์ เริ่มเข้ามีบทบาทมากในปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายประการ ประการแรก เป็นเพราะการหมุนเวียนของโลก ทุกอย่างมีการพัฒนา เกิดการเชื่อมต่อกันแบบโลกาภิวัตน์ เมื่อโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์จึงถือกำเนิดขึ้น  ประการถัดมา เพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป มีความต้องการในการซื้อทางออนไลน์มากขึ้น จนทำให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจการขายออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค  ประการสุดท้าย ที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา คือ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลให้เกิดการอยู่บ้าน และพึ่งพาร้านค้าออนไลน์มากขึ้น  🔸9 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 1.ช่องทางการขายหรือจำหน่ายสินค้า (Channels) มีบทบาทต่อการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ที่มีฟังก์ชันรายการสินค้าให้ลูกค้าเลือกได้, Line ช่องทางในการติดต่อ รวมถึงสามารถส่งลิงก์ให้ลูกค้าได้, E-Marketplace รูปแบบต่างๆ ที่สามารถลงขายสินค้าได้ เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น, หรือเว็บไซต์ที่มีการสร้างเป็น E-Commerce ของธุรกิจ ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกซื้อของลูกค้า เนื่องจากการที่มีตัวเลือกของสินค้าหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ที่สะดวก ดังนั้นการเลือกช่องทางการขายนั้นสำคัญ เพราะจะได้รู้กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ แต่ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ในทุกช่องทางได้อีกด้วย 2.การสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยด้านสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ยังมีความสำคัญในการบริการที่ดีได้ด้วย การสื่อสารกับลูกค้านั้นอาจจะเป็นการทำคอนเทนต์ในลักษณะคำถาม เชิญชวนให้คนมาคอมเม้นท์หรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงการตอบคำถามผ่าน Chat message กับลูกค้าโดยตรง ความเร็ว การให้ข้อมูลกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ก็ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกวิธีหนึ่ง 3.Omni Channel Marketing อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นกลยุทธ์ที่นำการตลาดทางออนไลน์ (Online) เชื่อมโยงกับช่องทางออฟไลน์ (Offline) พูดอย่างง่ายๆคือ เมื่อเรามีทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า จึงสามารถเพิ่มบทบาทของทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันได้ เช่น ร้านอาหาร มีโปรโมชั่นบนช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code หรือนำโค้ดไปแสดงหน้าร้านเพื่อรับส่วนลดได้ เป็นต้น ซึ่งการทำ Omni channels เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ สามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างมาก 4.การซื้อโฆษณาบน Search Engine อย่าง Google และ Social Media รูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยเพิ่ม Traffic รวมถึงเพิ่ม Brand Awareness การรับรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย 5.กลยุทธ์การกำหนดราคา (Price Strategic) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการเฉพาะธุรกิจของคุณ การกำหนดราคาต้องพิจาณาในเรื่องความเหมาะสมของราคาว่าคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าหรือบริการของคุณหรือไม่ และสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากแค่ไหน เพราะหากเป็นสินค้าทั่วไปก็ต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาด หรือการมีโปรโมชั่นส่วนลดมาดึงดูดลูกค้าให้ได้มากที่สุด และกรณีที่ตั้งราคาสูงกว่าตลาด ต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างไรนั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งในการกำหนด 6.คอนเทนต์ (Content) ที่ดีสอดคล้องกับสินค้าและบริการ แน่นอนว่าการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้งานบนออนไลน์ในปัจจุบันนั้นอาศัยการดึงดูดด้วยรีวิว (review) ซึ่งการเขียนรีวิวสินค้านั้นมีความหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 7.Online Influencer มีบทบาทกับธุรกิจที่ต้องการกระแสนิยม ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยถึงการมีบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนออนไลน์กับการทำตลาดออนไลน์ไปแล้ว ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลบน Social Media เช่น Twitter, Instagram เป็นหลักและจะเน้นการโปรโมทสินค้าในลักษณะการทำให้เกิดกระแสนิยม หรือเกิดเทรนด์ เพิ่มโอกาสในการขายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการทำการตลาดรูปแบบนี้ คือการเลือก Influencer ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้าหรือบริการให้เหมาะสมนั่นเอง 8.กลยุทธ์การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Behavior) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในการทำการตลาดออนไลน์ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดช่องทางขายหลัก การทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางนั้นๆ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เข้ามาเว็บไซต์ มักจะเข้าอ่านคอนเทนต์ประเภทโปรโมชั่นมากที่สุด ก็สามารถนำมาปรับใช้ในการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของธุรกิจได้ เป็นต้น 9.การอัพเดทข้อมูลที่สดใหม่ (Information Updates) นอกจากจะยังเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ยังเป็นสิ่งสำคัญในการจัดอันดับการค้นหาบน Google อีกด้วย ตามมาด้วยโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทำคอนเทนต์ต้องมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันมีประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ที่สนใจ และตัวธุรกิจของเราด้วย ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

9กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า❗


การตลาดออนไลน์จะเริ่มเข้ามาบทบาทกับการทำธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหน เพราะ "การสื่อสารของคนไทย ได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว"ปีนี้ ดิจิตอลจะมีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น และจะทำให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นหลักมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ดังนั้นนักการตลาดและผู้ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า "คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาดูกันว่าปีนี้ การตลาดรูปแบบใดกำลังจะ "มา" และเริ่มเป็นช่องทางที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีศักยภาพมากขึ้น มาดูกันค่ะ


🔸ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์มีความน่าสนใจ

ธุรกิจการขายของออนไลน์ เริ่มเข้ามีบทบาทมากในปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายประการ ประการแรก เป็นเพราะการหมุนเวียนของโลก ทุกอย่างมีการพัฒนา เกิดการเชื่อมต่อกันแบบโลกาภิวัตน์ เมื่อโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์จึงถือกำเนิดขึ้น


ประการถัดมา เพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป มีความต้องการในการซื้อทางออนไลน์มากขึ้น จนทำให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจการขายออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค


ประการสุดท้าย ที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา คือ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลให้เกิดการอยู่บ้าน และพึ่งพาร้านค้าออนไลน์มากขึ้น


🔸9 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

1.ช่องทางการขายหรือจำหน่ายสินค้า (Channels)

มีบทบาทต่อการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ที่มีฟังก์ชันรายการสินค้าให้ลูกค้าเลือกได้, Line ช่องทางในการติดต่อ รวมถึงสามารถส่งลิงก์ให้ลูกค้าได้, E-Marketplace รูปแบบต่างๆ ที่สามารถลงขายสินค้าได้ เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น, หรือเว็บไซต์ที่มีการสร้างเป็น E-Commerce ของธุรกิจ ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกซื้อของลูกค้า เนื่องจากการที่มีตัวเลือกของสินค้าหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ที่สะดวก ดังนั้นการเลือกช่องทางการขายนั้นสำคัญ เพราะจะได้รู้กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ แต่ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ในทุกช่องทางได้อีกด้วย


2.การสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์

เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยด้านสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ยังมีความสำคัญในการบริการที่ดีได้ด้วย การสื่อสารกับลูกค้านั้นอาจจะเป็นการทำคอนเทนต์ในลักษณะคำถาม เชิญชวนให้คนมาคอมเม้นท์หรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงการตอบคำถามผ่าน Chat message กับลูกค้าโดยตรง ความเร็ว การให้ข้อมูลกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ก็ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกวิธีหนึ่ง


3.Omni Channel Marketing

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นกลยุทธ์ที่นำการตลาดทางออนไลน์ (Online) เชื่อมโยงกับช่องทางออฟไลน์ (Offline) พูดอย่างง่ายๆคือ เมื่อเรามีทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า จึงสามารถเพิ่มบทบาทของทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันได้ เช่น ร้านอาหาร มีโปรโมชั่นบนช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code หรือนำโค้ดไปแสดงหน้าร้านเพื่อรับส่วนลดได้ เป็นต้น ซึ่งการทำ Omni channels เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ สามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างมาก


4.การซื้อโฆษณาบน Search Engine อย่าง Google และ Social Media รูปแบบต่างๆ

ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยเพิ่ม Traffic รวมถึงเพิ่ม Brand Awareness การรับรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย


5.กลยุทธ์การกำหนดราคา (Price Strategic)

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการเฉพาะธุรกิจของคุณ การกำหนดราคาต้องพิจาณาในเรื่องความเหมาะสมของราคาว่าคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าหรือบริการของคุณหรือไม่ และสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากแค่ไหน เพราะหากเป็นสินค้าทั่วไปก็ต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาด หรือการมีโปรโมชั่นส่วนลดมาดึงดูดลูกค้าให้ได้มากที่สุด และกรณีที่ตั้งราคาสูงกว่าตลาด ต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างไรนั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งในการกำหนด


6.คอนเทนต์ (Content)

ที่ดีสอดคล้องกับสินค้าและบริการ แน่นอนว่าการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้งานบนออนไลน์ในปัจจุบันนั้นอาศัยการดึงดูดด้วยรีวิว (review) ซึ่งการเขียนรีวิวสินค้านั้นมีความหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ


7.Online Influencer

มีบทบาทกับธุรกิจที่ต้องการกระแสนิยม ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยถึงการมีบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนออนไลน์กับการทำตลาดออนไลน์ไปแล้ว ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลบน Social Media เช่น Twitter, Instagram เป็นหลักและจะเน้นการโปรโมทสินค้าในลักษณะการทำให้เกิดกระแสนิยม หรือเกิดเทรนด์ เพิ่มโอกาสในการขายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการทำการตลาดรูปแบบนี้ คือการเลือก Influencer ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้าหรือบริการให้เหมาะสมนั่นเอง


8.กลยุทธ์การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Behavior)

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในการทำการตลาดออนไลน์ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดช่องทางขายหลัก การทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางนั้นๆ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เข้ามาเว็บไซต์ มักจะเข้าอ่านคอนเทนต์ประเภทโปรโมชั่นมากที่สุด ก็สามารถนำมาปรับใช้ในการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของธุรกิจได้ เป็นต้น


9.การอัพเดทข้อมูลที่สดใหม่ (Information Updates)

นอกจากจะยังเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ยังเป็นสิ่งสำคัญในการจัดอันดับการค้นหาบน Google อีกด้วย ตามมาด้วยโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทำคอนเทนต์ต้องมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันมีประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ที่สนใจ และตัวธุรกิจของเราด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 18 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page