top of page

📣รู้จักสื่อโฆษณา เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณในแต่ละประเภท


📣รู้จักสื่อโฆษณา เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณในแต่ละประเภท


ไม่ว่าการทำธุรกิจประเภทใด การทำ สื่อโฆษณา มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะการทำโฆษณานอกจากจะทำให้ผู้คน หรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณมากขึ้นแล้ว ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการกระตุ้นความต้องการซื้อในตัวของกลุ่มลูกค้า กระตุ้นยอดขาย ตลอดไปจนถึงการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณได้มากมาย


📣โดยการทำโฆษณาสามารถเลือกได้จากเกณฑ์ของการเลือก สื่อโฆษณา ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายคือ

1. คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา หรือจะเป็นด้านสังคม ประเพณี ความเชื่อ และอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา


2. วิเคราะกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร มีพฤติกรรมในการซื้อ การใช้ชีวิต การตัดสินใจแบบไหน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือก สื่อ โฆษณา และกำหนด รูปแบบของการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระจายข่าวสาร เพื่อทำให้การทำโฆษณาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด


3. การใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ หรือก็คือการเลือกช่องทางการส่งสาร การกระจายข่าวสาร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่องมือที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร Hนังสือพิมพ์ หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต โดยเครื่องมือแต่ละอย่างจะมีวิธีการส่งสารที่แตกต่างกัน


4. เกณฑ์การใช้ความสำเร็จในการวัดผล โดยเกณฑ์นี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และ125ที่ซับซ้อน แต่ก็ทำให้ทราบถึงผลของการทำโฆษณา ว่าในอนาคตธุรกิจของคุณจะทำโฆษณาในลักษณะไหนถึงจะเหมาะสมมากที่สุด


5. เกณฑ์การดำเนินงานโฆษณาที่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การทำโฆษณาเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด


📣ทำไมต้องเลือกสื่อโฆษณาให้เหมาะกับธุรกิจ

- ประหยัดต้นทุน

การเลือกสื่อให้เหมาะสม จะทำให้งบประมาณการลงทุนถูกลงไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดการใช้รถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ หรือ ติดตั้งไวนิลในจุดรวมคนเยอะก็สามารถกระจายข่าว กระจายข้อความได้แล้ว ไม่ต้องหว่านการโฆษณาเยอะแยะมากมายเกินไป อาจจะทำให้ต้นทุนบานเกินกว่าจะควบคุมราคาสินค้าได้ เคยเห็นสินค้าบางตัวจ่ายเงินโฆษณาไปเยอะมาก แต่ผลตอบรับไม่ดีก็มีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโปรโมทไม่เข้าเป้าก็เป็นไปได้


- การเจาะกลุ่มเป้าหมาย

การเลือกสื่อให้ถูกต้องส่งผลสำคัญด้านการเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วย อย่าลืมว่าสื่อที่ดีจะต้องสามารถพาเราไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งโน้มน้าวให้ซื้อสินค้าได้ด้วย ยิ่งถ้าเราจะเข้าไปเปิดตัวสินค้าใหม่บนพื้นที่ไม่คุ้นเคย การเลือกสื่อ เลือกเครื่องมือโฆษณาจำเป็นมาก ยิ่งเป็นพวกท้องถิ่นนิยมนี้ สื่อจะพาเราเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ถูกกลุ่มสินค้าของเรา อันนำมาซึ่งการซื้อสินค้าและผูกพันกับแบรนด์ของเราในอนาคต


- พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคนับว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของคนทำธุรกิจสมัยนี้เลย พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วมาก คนนิยมของใหม่และทดทิ้งของเก่าได้อย่างสบาย โดยเฉพาะโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแบบสุดๆ หากเราจะใช้สื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ก็จะต้องหันมาดูด้วยว่า กลุ่มลูกค้าของเราเค้ามีพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไหนจะช่วยให้เข้าได้ถูกจุด อย่างเช่นหากใครใช้บริการสื่อออนไลน์พวกแฟนเพจต่างๆ ให้เค้าช่วยโปรโมทให้ พวกนี้เค้ามีช่องทางการกระจายอย่างรวดเร็ว แถมยังรู้ด้วยนะว่าโปรโมทช่วงเวลาไหนลูกค้าจะกดดูมากที่สุด

- ภาพลักษณ์ของธุรกิจ

สื่อนำเสนอเรื่องราวสินค้าและบริการของเราออกไป ไม่ได้นำเสนอสินค้าของเราเท่านั้น มันยังเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของธุรกิจเราควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การโปรโมทสินค้าพวกเครื่องประดับ ทำไมต้องเน้นสื่อ โฆษณาให้มันอลังการงานสร้าง เพราะมันจะทำให้แบรนด์นั้นดูน่าเชื่อถือ ดูยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าตัวต่อไปจะลงมาขายอีกคนก็ติดตามนั้นไปแล้วเป็นต้น ด้วยความสำคัญเหล่านี้ทำให้การโฆษณากลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการตลาดยุค 4.0 หรือ 5.0 ในอนาคต ใครกำลังจะทำธุรกิจอะไรอย่าลืมวางแผนเลือกสื่อเพื่อโฆษณาเอาไว้ด้วย


📣สื่อโฆษณามีอะไรบ้าง?

การจะทำโฆษณาให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้โฆษณาควรที่จะรู้จักประเภทสื่อโฆษณาแต่ละชนิดเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกทำโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่ตอบโจทย์และตรงจุดที่สุด โดยสื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยม ได้แก่

- สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ซึ่งสิ่งพิมพ์แต่ละชนิดล้วนมี Target ที่แตกต่างกัน และให้ Feedback ที่แตกต่างกัน เช่น


- หนังสือพิมพ์

สามารถเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมากและสามารถลงเนื้อหาที่ละเอียดได้


- นิตยสาร ใช้กระดาษที่มีคุณภาพ

มีสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับโฆษณาที่ใช้ภาพเพื่อดึงดูดความสนใจ


- แผ่นผับ/ใบปลิว

เป็นสื่อโฆษณาที่ต้นทุนต่ำ เน้นการตอกย้ำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น เสริมจากการทำโฆษณาผ่านสื่อหลัก


- สื่อโทรทัศน์

สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง โดดเด่นด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ สามารถสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี และสร้างการจดจำได้ง่าย แต่มีข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วยเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ


- สื่อวิทยุ

เป็นสื่อที่ใช้เสียงเพื่อสร้างความสนใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้จำนวนมากและรวดเร็ว แต่ทั้งนี้อาจมีข้อด้อย คือ ในขณะที่โฆษณาผู้ฟังอาจไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียว เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ฟังวิทยุมักจะใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นเป็นหลัก เช่น ขับรถ เดินซื้อของ โดยสารรถสาธารณะ หรือทำงานบ้าน เป็นต้น


- สื่อกลางแจ้ง

สื่อโฆษณากลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรือโฆษณาที่ติดตามรถสาธารณะต่างๆ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า Taxi เป็นต้น สื่อประเภทนี้เน้นติดตั้งตามบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาจํานวนมาก และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ย่านศูนย์การค้า บนอาคารสูง เป็นต้น เน้นสร้างความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมา


- สื่อออนไลน์

เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก บวกกับยอดผู้ใช้ Social Media ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สื่อออนไลน์จึงถือเป็นสื่อโฆษณาที่มาแรงและตอบโจทย์ยุคดิจิตอลที่สุด ด้วยจุดเด่นคือเป็นโฆษณาที่ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว และที่สำคัญคือราคาไม่แพงนั่นเอง


เพราะสื่อโฆษณาแต่ละประเภทมีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น กุญแจสู่ความสำเร็จของการทำโฆษณาจึงอยู่ที่การเลือกสื่อโฆษณาให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับธุรกิจนั่นเอง


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 135 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png