top of page

📣ทำความรู้จักธุรกิจSMEs


📣ทำความรู้จักธุรกิจSMEs สำหรับในบทความนี้จะขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ SMEs ว่าสิ่งนี้คืออะไรนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 🔹ทำความรู้จักกับ SMEs SMEs นั้นย่อมาจากคำที่ว่า small and medium enterprises โดยสามารถแปลความหมายออกมาได้ว่า วิสาหกิจในขนาดกลางและในขนาดย่อม โดยวิสาหกิจมีการครอบคลุมกิจการด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ - กิจการในการผลิต ซึ่งเป็นกิจการที่มีการนำเอาวัตถุดิบนำมาเพื่อแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าในแบบสำเร็จรูป โดยจะมีการใช้ในส่วนของแรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำการผลิตมาจากในส่วนของภาคของเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ต่างๆ - กิจการในการค้า ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้าขึ้นมาด้วยตนเอง หรือในอีกความหมายคือการซื้อสินค้าในแบบสำเร็จรูปมาเพื่อทำการขายสินค้านั้นๆ มีการครอบคลุมเกี่ยวกับการค้าส่งและการค้าในรูปแบบปลีก - กิจการในการบริหาร เป็นธุรกิจที่เน้นไปในทางการให้บริการหรือการขายบริการความสะดวกสบาย ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น 🔹สิ่งที่เป็นปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs 1.ปัญหาเกี่ยวกับด้านเงินในการลงทุน เนื่องด้วยเพราะอาจจะยังไม่มีการจัดการในการทำบัญชีให้เป็นระบบมากพอ หรือการขาดหลักทรัพย์ในการต้องค้ำประกันเกี่ยวกับเงินกู้นั่นเอง 2.ปัญหาเกี่ยวกับในด้านการตลาด ซึ่งการตลาดในช่วงปัจจุบันนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการตลาด รวมไปถึงการเปิดการค้าเสรีในทางการค้าจนไปถึงเรื่องของความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า 3.ปัญหาเกี่ยวกับในด้านการบริหารและจัดการ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการในส่วนใหญ่นั้นยังขาดประสบการณ์ในการจัดการและการทำการบริหารงานให้เป็นระบบ 4.ปัญหาเกี่ยวกับด้านของแรงงาน เนื่องด้วยเป็นธุรกิจที่มีขนาดที่เล็กและอาจจะมีการค้นหาการทำงานที่ไม่มีความทั่วถึง อาจจะทำให้ผู้ที่มีความชำนาญในการทำงานด้านนั้นๆ พลาดโอกาสในการเข้ามาทำงานนั่นเอง 5.ปัญหาในด้านของการบัญชี เป็นอีกหนึ่งปัญหาหากเกิดความผิดพลาดในการทำบัญชีไปแล้วนั้นอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพรวมของเงินเข้าและออกได้อย่างชัดเจน 🔹สิ่งที่ธุรกิจ SMEs จำเป็นที่จะต้องมี งานที่เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีต่างๆ และภาษีในทางธุรกิจ 1.การทำการจดทะเบียนทางธุรกิจโดยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งในส่วนนี้นั้นจะทำการส่งผลต่อรูปแบบในการเสียภาษี 2.การทำการรวบรวมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สำหรับการบันทึกรายรับและรายจ่ายและบัญชีต่างๆ ให้ครบ โดยไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จในการรับเงิน ใบรับสินค้า เป็นต้น  3.ซึ่งในกรณีที่ทางกิจการนั้นทำการจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล จะต้องมีการจัดให้มีผู้ที่ทำในส่วนของบัญชีและผู้ที่สอบบัญชี เพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการนั้นได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานะของทางกิจการและสามารถที่จะทำการวางแผนทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 4.ภาระเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภท SMEs - ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นในแบบบุคคลธรรมดา โดยจากรายได้ในการประกอบการถือเป็นเงินพึงได้ประเมินตามในมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งสามารถที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายในรูปแบบการเหมาหรือทำการหักค่าใช้จ่ายในตามความจำเป็นและตามที่เห็นสมควร และเมื่อทำการหักค่าลดหย่อนและนำไปทำการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราที่มีความก้าวหน้า - ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นในรูปแบบของนิติบุคคล โดยจะทำการเสียภาษีจากทางฐานกำไรสุทธิ โดยทางกิจการSMEs ที่มีกำไรสุทธิที่ไม่เกินจำนวนเงิน 300,000บาท และได้รับการยกเว้นภาษี และสามารถที่จะทำการหักค่าใช้จ่าย ค่าทำการจดทะเบียนตั้งบริษัท ค่าทำการสอบบัญชี และค่าทำบัญชีได้เป็นจำนวน 2 เท่า เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านและพบกันได้ใหม่ในบทความต่อไป ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣ทำความรู้จักธุรกิจSMEs


สำหรับในบทความนี้จะขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ SMEs ว่าสิ่งนี้คืออะไรนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย


🔹ทำความรู้จักกับ SMEs

SMEs นั้นย่อมาจากคำที่ว่า small and medium enterprises โดยสามารถแปลความหมายออกมาได้ว่า วิสาหกิจในขนาดกลางและในขนาดย่อม โดยวิสาหกิจมีการครอบคลุมกิจการด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้


- กิจการในการผลิต ซึ่งเป็นกิจการที่มีการนำเอาวัตถุดิบนำมาเพื่อแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าในแบบสำเร็จรูป โดยจะมีการใช้ในส่วนของแรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำการผลิตมาจากในส่วนของภาคของเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ต่างๆ

- กิจการในการค้า ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้าขึ้นมาด้วยตนเอง หรือในอีกความหมายคือการซื้อสินค้าในแบบสำเร็จรูปมาเพื่อทำการขายสินค้านั้นๆ มีการครอบคลุมเกี่ยวกับการค้าส่งและการค้าในรูปแบบปลีก

- กิจการในการบริหาร เป็นธุรกิจที่เน้นไปในทางการให้บริการหรือการขายบริการความสะดวกสบาย ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น


🔹สิ่งที่เป็นปัญหาในการทำธุรกิจ SMEs

1.ปัญหาเกี่ยวกับด้านเงินในการลงทุน

เนื่องด้วยเพราะอาจจะยังไม่มีการจัดการในการทำบัญชีให้เป็นระบบมากพอ หรือการขาดหลักทรัพย์ในการต้องค้ำประกันเกี่ยวกับเงินกู้นั่นเอง


2.ปัญหาเกี่ยวกับในด้านการตลาด

ซึ่งการตลาดในช่วงปัจจุบันนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการตลาด รวมไปถึงการเปิดการค้าเสรีในทางการค้าจนไปถึงเรื่องของความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า


3.ปัญหาเกี่ยวกับในด้านการบริหารและจัดการ

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการในส่วนใหญ่นั้นยังขาดประสบการณ์ในการจัดการและการทำการบริหารงานให้เป็นระบบ


4.ปัญหาเกี่ยวกับด้านของแรงงาน

เนื่องด้วยเป็นธุรกิจที่มีขนาดที่เล็กและอาจจะมีการค้นหาการทำงานที่ไม่มีความทั่วถึง อาจจะทำให้ผู้ที่มีความชำนาญในการทำงานด้านนั้นๆ พลาดโอกาสในการเข้ามาทำงานนั่นเอง


5.ปัญหาในด้านของการบัญชี

เป็นอีกหนึ่งปัญหาหากเกิดความผิดพลาดในการทำบัญชีไปแล้วนั้นอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพรวมของเงินเข้าและออกได้อย่างชัดเจน


🔹สิ่งที่ธุรกิจ SMEs จำเป็นที่จะต้องมี

งานที่เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีต่างๆ และภาษีในทางธุรกิจ

1.การทำการจดทะเบียนทางธุรกิจโดยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งในส่วนนี้นั้นจะทำการส่งผลต่อรูปแบบในการเสียภาษี


2.การทำการรวบรวมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สำหรับการบันทึกรายรับและรายจ่ายและบัญชีต่างๆ ให้ครบ โดยไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จในการรับเงิน ใบรับสินค้า เป็นต้น


3.ซึ่งในกรณีที่ทางกิจการนั้นทำการจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล จะต้องมีการจัดให้มีผู้ที่ทำในส่วนของบัญชีและผู้ที่สอบบัญชี เพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการนั้นได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานะของทางกิจการและสามารถที่จะทำการวางแผนทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง


4.ภาระเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภท SMEs

- ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นในแบบบุคคลธรรมดา โดยจากรายได้ในการประกอบการถือเป็นเงินพึงได้ประเมินตามในมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งสามารถที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายในรูปแบบการเหมาหรือทำการหักค่าใช้จ่ายในตามความจำเป็นและตามที่เห็นสมควร และเมื่อทำการหักค่าลดหย่อนและนำไปทำการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราที่มีความก้าวหน้า


- ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นในรูปแบบของนิติบุคคล โดยจะทำการเสียภาษีจากทางฐานกำไรสุทธิ โดยทางกิจการSMEs ที่มีกำไรสุทธิที่ไม่เกินจำนวนเงิน 300,000บาท และได้รับการยกเว้นภาษี และสามารถที่จะทำการหักค่าใช้จ่าย ค่าทำการจดทะเบียนตั้งบริษัท ค่าทำการสอบบัญชี และค่าทำบัญชีได้เป็นจำนวน 2 เท่า


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านและพบกันได้ใหม่ในบทความต่อไป


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 11 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page