top of page

รวมข้อมูล “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” มาให้เลือกก่อนตัดสินใจ✨


รวมข้อมูล “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” มาให้เลือกก่อนตัดสินใจ✨ รวมแฟรนไชส์ขายดีที่สุดในหมวด “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” , แฟรนไชส์เซเว่น, แฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท, แฟรนไชส์มินิมาร์ท, แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อไม่ต้องลงทุนและแฟรนไชส์ร้านค้าปลีก โดยได้รวบรวมข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้มีการดำเนินกิจการขายแฟรนไชส์จริง ซึ่งแฟรนไชส์ที่รวบรวมมานั้นเป็นแฟรนไชส์ลงทุนน้อยและบางแฟรนไชส์ลงทุนให้ฟรี เพียงแต่ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายแฟรนไชส์ 1.แฟมิลี่มาร์ท ร้านสะดวกซื้อ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2524 นับเป็นร้านคอนวีเนียนสโตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี 2535 และขยายแฟรนไชส์ในไทยปี 2538 และในปี 2555 ทางบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเซ็นสัญญาลงนาม ในสัญญาร่วมทุนกับ แฟมิลี่มาร์ท ประเทศญี่ปุ่น เปลี่ยนชื่อใหม่จาก สยามแฟมิลี่มาร์ท เป็นเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท 👉🏻ข้อตกลง - ขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 50,000 บาท (ยังไม่รวม vat) เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพ, อบรมการบริหารร้าน และการสำรวจวิจัยทำเลเพื่อประเมินศักยภาพของทำเลก่อนเซ็นสัญญา - ขั้นตอนการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) ใช้เงินลงทุน ประมาณ 1 ล้านบาท 👉🏻ผลตอบแทน : 40 % จากกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย (หาก 40% จากกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าที่บริษัทฯ รับรอง บริษัทฯ มีการประกันรายได้ขั้นต่ำให้) 👉🏻หมายเหตุ : บริษัทได้เตรียมปรับโฉมร้านแฟมิลี่มาร์ทใหม่รอบ 20 ปี ให้เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าอาหารและขนม รวมถึงเครื่องดื่มวางจำหน่ายในร้านมากขึ้น โทร. 02-255-8760 ,www.familymart.co.th  2.เซเว่น - อีเลฟเว่น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2470 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นอีกและในปี 2489 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้ง เป็น "เซเว่น - อีเลฟเว่น" ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น. ต่อมาในปี 2506 ก็ได้มีนโยบายในการขายแฟรนไชส์โดยเริ่มต้นที่ยุโรป และใน ที่สุดเซเว่น - อีเลฟเว่น ก็ได้เข้าสู่เอเชีย ในปี 2516 และในปี 2532 เซเว่น - อีเลฟเว่นก็มาถึงเมืองไทย โดยทำการเปิดสาขาแรกขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ณ ถนนพัฒน์พงษ์ จุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเน้นอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท 👉🏻รูปแบบการลงทุน ด้วยกัน3 ลักษณะ คือ 1.การที่บริษัทฯลงทุนเอง 2.การที่ผู้สนใจมาร่วมทุนกับบริษัทฯ เป็นแฟรนไชส์ 3.การรับสิทธิช่วงอาณาเขตจากบริษัทฯ โดยที่ผู้สนใจมีสิทธิขยายสาขาในพื้นที่ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด เป็น Sub-Area License 👉🏻การสนับสนุนจากทางบริษัท - การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ - การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า - การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา - การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ - การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา สนใจแฟรนไชส์ โทร. 0-2711-780 3.เฟรชมาร์ท เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านมินิมาร์ท เห็นว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจ ทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท - FRESH MART" ขึ้นมา ด้วยระบบ แฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงนัก และไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย ค่าแฟรนไชส์ 790,000 บาท 👉🏻จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเฟรชมาร์ท - ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) - ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย - ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10 ปี - ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) 👉🏻สิ่งที่ได้รับ อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ PostMix, ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว) •ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด •ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร •ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ โทร. 0-2948-7261-9, www.freshmart.co.th 4.108 shop จากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ได้ดำริให้จัดทำโครงการ 108 Shop 👉🏻รูปแบบการลงทุน •ร้าน 108 Shop คือร้านระดับรากหญ้าที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใน 1 ร้าน อาจจะมีหลาย หมวดสินค้า เช่น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก สินค้าใช้ประจำวัน สินค้าใช้ประจำบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องหนัง รองเท้า ชุดชั้นในชาย ชุดชั้นในหญิง อาหารแห้ง อาหารสด ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องกีฬา เครื่องประดับ ยาสามัญ หนังสือ ของเจ สินค้าใน Catalog Sale (Belle Maison) และอื่นๆ •ขนาดของร้านอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้แต่ไม่ควรใหญ่มากเกิน 200 ตรม.และไม่ควรเล็กกว่า 20 ตรม. •สามารถขายสินค้าของทั้งในเครือสหพัฒน์และของบริษัทอื่นๆ ร่วมกันได้ โดยทางโครงการฯ จะติดตั้งป้าย 108 Shop ให้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง (รวมถึงภาษีป้าย) •ไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ (Franchise Fee) หรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entrance Fee) •คืน / เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 60 วัน (นับจากวันที่รับสินค้า) •โดยผู้ประกอบการต้องมีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับทางโครงการฯ เพราะใช้วิธีการโอนเงินเท่านั้น •ร้าน 108 Shop จะไม่มีพนักงานขาย ไม่มีพนักงานเก็บบัญชี มีแต่ผู้สนับสนุนจากทางโครงการฯ คอยให้คำแนะนำให้ร้านขายได้ และประสบความสำเร็จ •ทางโครงการฯ จะมีการแนะนำและอบรมวิธีการในการพัฒนาร้านให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการบริหารร้าน วินัยทางการเงิน การทำบัญชีร้านค้า เทคนิคการขายและบริการ และการดูแลในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย •การสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกอาจมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 - 20,000 บาท จนถึงมูลค่า 200,000 - 400,000 บาท แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ของร้าน โทร 02-294-3024, www.108shop.co.th 5.ร้าน “SUNSTORE” แฟรนไชส์ ร้านสะดวกซื้อ สำหรับงบประมาณการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ร้าน แต่ทั้งนี้สามารถประมาณการได้ดังนี้ - SUNSTORE ขนาดพื้นที่อาคารพาณิชย์ 1 คูหา หรือร้านที่มีพื้นที่ประมาณ 32 ตรม. งบประมาณการลงทุนประมาณ 690,000 บาท รวมสินค้างวดแรก 300,000 บาท งานตกแต่งร้านทั้งภายนอก/ภายใน แต่ไม่รวมค่าก่อสร้าง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ - SUNSTORE ขนาดพื้นที่อาคารพาณิชย์ 2 คูหา หรือร้านที่มีพื้นที่ประมาณ 84 ตรม. งบประมาณการลงทุนประมาณ 1,400,000 บาท รวมสินค้างวดแรก 550,000 บาท งานตกแต่งร้านทั้งภายนอก/ภายใน แต่ไม่รวมค่าก่อสร้าง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ 👉🏻หมายเหตุ รูปแบบ และงบประมาณการลงทุนที่พิจารณาตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค และงบลงทุนของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ 👉🏻ผลตอบแทน ทางบริษัทได้ทำการวิเคราะห์หาตัวช่วย เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานจริงกับร้าน SUNSTORE โดยการบริหารสินค้าภายในร้านให้ตรงกับความต้องการ และตรงตามพฤติกรรมซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดพื้นที่วางสินค้าที่มียอดขายต่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แก่สินค้าที่มียอดขายสูง และยังช่วยลดปริมาณการสูญเสียของสินค้าค้างสต็อกได้ การจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่ ยังทำให้ง่ายต่อการดูแลของพนักงาน และสามารถช่วยลดปริมาณการสูญหายของสินค้าได้ดี การจัดผังวางสินค้าโดยแบ่งประเภทตามความต้องการในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้คือ ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการร้าน SUNSTORE จะได้รับ โทร. 0-2734-0553, www.sunstore2002.com ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

รวมข้อมูล “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” มาให้เลือกก่อนตัดสินใจ✨


รวมแฟรนไชส์ขายดีที่สุดในหมวด “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” , แฟรนไชส์เซเว่น, แฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท, แฟรนไชส์มินิมาร์ท, แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อไม่ต้องลงทุนและแฟรนไชส์ร้านค้าปลีก โดยได้รวบรวมข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้มีการดำเนินกิจการขายแฟรนไชส์จริง ซึ่งแฟรนไชส์ที่รวบรวมมานั้นเป็นแฟรนไชส์ลงทุนน้อยและบางแฟรนไชส์ลงทุนให้ฟรี เพียงแต่ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายแฟรนไชส์


1.แฟมิลี่มาร์ท

ร้านสะดวกซื้อ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2524 นับเป็นร้านคอนวีเนียนสโตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี 2535 และขยายแฟรนไชส์ในไทยปี 2538 และในปี 2555 ทางบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเซ็นสัญญาลงนาม ในสัญญาร่วมทุนกับ แฟมิลี่มาร์ท ประเทศญี่ปุ่น เปลี่ยนชื่อใหม่จาก สยามแฟมิลี่มาร์ท เป็นเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท


ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท


👉🏻ข้อตกลง

- ขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 50,000 บาท (ยังไม่รวม vat) เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพ, อบรมการบริหารร้าน และการสำรวจวิจัยทำเลเพื่อประเมินศักยภาพของทำเลก่อนเซ็นสัญญา

- ขั้นตอนการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) ใช้เงินลงทุน ประมาณ 1 ล้านบาท


👉🏻ผลตอบแทน : 40 % จากกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย

(หาก 40% จากกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าที่บริษัทฯ รับรอง บริษัทฯ มีการประกันรายได้ขั้นต่ำให้)


👉🏻หมายเหตุ : บริษัทได้เตรียมปรับโฉมร้านแฟมิลี่มาร์ทใหม่รอบ 20 ปี ให้เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าอาหารและขนม รวมถึงเครื่องดื่มวางจำหน่ายในร้านมากขึ้น


โทร. 02-255-8760 ,www.familymart.co.th


2.เซเว่น - อีเลฟเว่น

เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2470 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น

หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นอีกและในปี 2489 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้ง เป็น "เซเว่น - อีเลฟเว่น" ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น. ต่อมาในปี 2506 ก็ได้มีนโยบายในการขายแฟรนไชส์โดยเริ่มต้นที่ยุโรป และใน ที่สุดเซเว่น - อีเลฟเว่น ก็ได้เข้าสู่เอเชีย ในปี 2516

และในปี 2532 เซเว่น - อีเลฟเว่นก็มาถึงเมืองไทย โดยทำการเปิดสาขาแรกขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ณ ถนนพัฒน์พงษ์ จุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยจะเน้นอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี


ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท


👉🏻รูปแบบการลงทุน

ด้วยกัน3 ลักษณะ คือ 1.การที่บริษัทฯลงทุนเอง 2.การที่ผู้สนใจมาร่วมทุนกับบริษัทฯ เป็นแฟรนไชส์ 3.การรับสิทธิช่วงอาณาเขตจากบริษัทฯ โดยที่ผู้สนใจมีสิทธิขยายสาขาในพื้นที่ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด เป็น Sub-Area License


👉🏻การสนับสนุนจากทางบริษัท

- การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

- การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า

- การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา

- การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ

- การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา


สนใจแฟรนไชส์ โทร. 0-2711-780


3.เฟรชมาร์ท

เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านมินิมาร์ท เห็นว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจ ทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท - FRESH MART" ขึ้นมา

ด้วยระบบ แฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงนัก และไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย


ค่าแฟรนไชส์ 790,000 บาท


👉🏻จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเฟรชมาร์ท

- ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)

- ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย

- ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10 ปี

- ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)


👉🏻สิ่งที่ได้รับ

อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ PostMix, ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)

•ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด

•ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร

•ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ


โทร. 0-2948-7261-9, www.freshmart.co.th


4.108 shop

จากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ได้ดำริให้จัดทำโครงการ 108 Shop


👉🏻รูปแบบการลงทุน

•ร้าน 108 Shop คือร้านระดับรากหญ้าที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใน 1 ร้าน อาจจะมีหลาย หมวดสินค้า เช่น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก สินค้าใช้ประจำวัน สินค้าใช้ประจำบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องหนัง รองเท้า ชุดชั้นในชาย ชุดชั้นในหญิง อาหารแห้ง อาหารสด ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องกีฬา เครื่องประดับ ยาสามัญ หนังสือ ของเจ สินค้าใน Catalog Sale (Belle Maison) และอื่นๆ

•ขนาดของร้านอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้แต่ไม่ควรใหญ่มากเกิน 200 ตรม.และไม่ควรเล็กกว่า 20 ตรม.

•สามารถขายสินค้าของทั้งในเครือสหพัฒน์และของบริษัทอื่นๆ ร่วมกันได้ โดยทางโครงการฯ จะติดตั้งป้าย 108 Shop ให้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง (รวมถึงภาษีป้าย)

•ไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ (Franchise Fee) หรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entrance Fee)

•คืน / เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 60 วัน (นับจากวันที่รับสินค้า)

•โดยผู้ประกอบการต้องมีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับทางโครงการฯ เพราะใช้วิธีการโอนเงินเท่านั้น

•ร้าน 108 Shop จะไม่มีพนักงานขาย ไม่มีพนักงานเก็บบัญชี มีแต่ผู้สนับสนุนจากทางโครงการฯ คอยให้คำแนะนำให้ร้านขายได้ และประสบความสำเร็จ

•ทางโครงการฯ จะมีการแนะนำและอบรมวิธีการในการพัฒนาร้านให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการบริหารร้าน วินัยทางการเงิน การทำบัญชีร้านค้า เทคนิคการขายและบริการ และการดูแลในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย

•การสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกอาจมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 - 20,000 บาท จนถึงมูลค่า 200,000 - 400,000 บาท แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ของร้าน


โทร 02-294-3024, www.108shop.co.th


5.ร้าน “SUNSTORE” แฟรนไชส์ ร้านสะดวกซื้อ

สำหรับงบประมาณการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ร้าน แต่ทั้งนี้สามารถประมาณการได้ดังนี้


- SUNSTORE ขนาดพื้นที่อาคารพาณิชย์ 1 คูหา หรือร้านที่มีพื้นที่ประมาณ 32 ตรม. งบประมาณการลงทุนประมาณ 690,000 บาท รวมสินค้างวดแรก 300,000 บาท งานตกแต่งร้านทั้งภายนอก/ภายใน แต่ไม่รวมค่าก่อสร้าง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ


- SUNSTORE ขนาดพื้นที่อาคารพาณิชย์ 2 คูหา หรือร้านที่มีพื้นที่ประมาณ 84 ตรม. งบประมาณการลงทุนประมาณ 1,400,000 บาท รวมสินค้างวดแรก 550,000 บาท งานตกแต่งร้านทั้งภายนอก/ภายใน แต่ไม่รวมค่าก่อสร้าง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ


👉🏻หมายเหตุ

รูปแบบ และงบประมาณการลงทุนที่พิจารณาตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค และงบลงทุนของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ


👉🏻ผลตอบแทน

ทางบริษัทได้ทำการวิเคราะห์หาตัวช่วย เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานจริงกับร้าน SUNSTORE โดยการบริหารสินค้าภายในร้านให้ตรงกับความต้องการ และตรงตามพฤติกรรมซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดพื้นที่วางสินค้าที่มียอดขายต่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แก่สินค้าที่มียอดขายสูง และยังช่วยลดปริมาณการสูญเสียของสินค้าค้างสต็อกได้


การจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่ ยังทำให้ง่ายต่อการดูแลของพนักงาน และสามารถช่วยลดปริมาณการสูญหายของสินค้าได้ดี


การจัดผังวางสินค้าโดยแบ่งประเภทตามความต้องการในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้คือ ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการร้าน SUNSTORE จะได้รับ


โทร. 0-2734-0553, www.sunstore2002.com


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 651 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page