โครงสร้างที่จำเป็นในข้อความโฆษณา✨


📣โครงสร้างที่จำเป็นในข้อความโฆษณา✨


✅1.พาดหัวหรือจั่วหัว

👉เป็น่วนแรกของการโฆษณาเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก ช่วยให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า การพาดหัวจึงต้องใช้ถ้อยคำที่สั้น กะทัดรัด ตรงประเด็น ได้ใจความ และภาษาที่ถูกต้อง เรียบเรียงข้อความได้น่าสนใจ การใส่โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจก็ช่วยได้มากเลยทีเดียว ตัวอักษรที่ใช้ต้องมีความชัดเจนและโดดเด่น


✅2.หัวเรื่องรอง

👉ข้อความสำหรับขยายเนื้อความหัวเรื่อง ขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้น สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้


✅3.ข้อความสำหรับโฆษณา

👉เนื้อหาโฆษณาหลักที่เน้นโฆษณาสินค้าและบริการ ส่วนใหญ่จะบอกประโยชน์ สรรพคุณ คุณภาพ ราคา ไปจนถึงการเปรียบเทียบระหว่างสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้ายี่ห้ออื่น ความแตกต่างระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์กับไม่ใช้ อาจจะเพิ่มความคิดเห็นของผู้บริโภคที่รีวิวในด้านบวก ไปจนถึงระบุบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและคล้อยตาม ข้อความส่วนนี้ใช้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ


✅4.ภาพโฆษณา

👉ภาพช่วยให้โฆษณาน่าสนใจมากขึ้น โดยการนำภาพมาประกอบในการโฆษณาจะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือเป็นภาพที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาพโฆษณาช่วยดึงดูดความสนใจทำให้เกิดความสะดุดตา และยังช่วยขยายความข้อความที่ใช้โฆษณาให้ชัดเจนและเกิดความเข้าใจมากขึ้น


✅5.ส่วนสรุป

👉ส่วนท้ายของการโฆษณาจะต้องทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ เกิดการจดจำแบรนด์ สินค้าและบริการ ส่วนนี้อาจจะเขียนสรุปประโยชน์ของสินค้าเพื่อเน้นสินค้าและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะลองใช้สินค้ามากขึ้น


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts