top of page

ไขข้อสงสัย กิจการร่วมค้า(joint venture) และ กิจการค้าร่วม(consortium)


 ไขข้อสงสัย กิจการร่วมค้า(joint venture) และ กิจการค้าร่วม(consortium) งานโครงการใหญ่ ๆ หรืองานที่มีการประมูล ธุรกิจเดียวคงแบกรับต้นทุนของงานเหล่านี้ไม่ไหว แต่งานที่มีความใหญ่ก็จะนำพาผลกำไรมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบจึงจำเป็นต้องหาบริษัทอื่นมาร่วมงานกัน เพื่อมาแบกรับต้นทุนและยกระดับขีดความสามารถของบริษัท และในอนาคตการร่วมงานจะช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันได้ การร่วมมือกันทางธุรกิจก็มีหลายลักษณะ แต่การร่วมมือกันทางธุรกิจที่นิยมกันได้แก่ กิจการร่วมค้าและกิจการค้าร่วม 📍แล้วกิจการร่วมค้าคืออะไร กิจการร่วมค้า คือ การร่วมธุรกิจกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีส่วนร่วมทั้งเงินทุน ทรัพย์สิน ที่ดิน แรงงาน เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงกันและมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน ถ้ามีผลกำไรหรือความเสียหายก็ต้องได้รับและรับผิดชอบร่วมกัน และเมื่องานไหนเสร็จแล้วก็ถือว่าข้อตกลงยุติลงด้วย  📍ประโยชน์ของกิจการร่วมค้ามีอะไรบ้าง การทำกิจการร่วมค้าจะมีประโยชน์ตรงที่กิจการมีการกระจายความเสี่ยง และยังได้ประโยชน์เรื่อง การเสียภาษีด้วย เนื่องจากเมื่อได้กำไรมาก็ไม่ต้องไไปคำนวณรวมกับรายได้ของกิจการเดิม 📍แล้วกิจการมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร มีข้อดีตรงที่ถ้าโครงการที่ทำเกิดขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลของกิจการร่วมค้าด้วย แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ผู้ร่วมค้าไม่สามารถนำผลขาดทุนไปขอหักไปค่าใช้จ่ายที่จะยื่น ภงด. 50 แบบโครงการปกติได้ 📍กิจการค้าร่วมคืออะไร กิจการค้าร่วม คือ การประกอบธุรกิจร่วมกันตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป แต่ละฝ่ายก็จะต้องรับผิดชอบแค่ส่วนที่ได้รับมอบหมาย แต่ละฝ่ายก็ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินแค่เฉพาะของตนเท่านั้น สัญญาที่ทำเป็นเพียงแค่การลงนามร่วมกันในสัญญาเจ้าของโครงการเท่านั้น เมื่องานเสร็จก็ถือว่าข้อตกลงยุติลงด้วย 📍ประโยชน์ของกิจการค้าร่วมมีอะไรบ้าง ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนในการรับงานได้ และไม่ต้องมารับผิดชอบร่วมกันเหมือนกับกิจการร่วมค้า ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ไขข้อสงสัย กิจการร่วมค้า(joint venture) และ กิจการค้าร่วม(consortium)


งานโครงการใหญ่ ๆ หรืองานที่มีการประมูล ธุรกิจเดียวคงแบกรับต้นทุนของงานเหล่านี้ไม่ไหว แต่งานที่มีความใหญ่ก็จะนำพาผลกำไรมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบจึงจำเป็นต้องหาบริษัทอื่นมาร่วมงานกัน เพื่อมาแบกรับต้นทุนและยกระดับขีดความสามารถของบริษัท และในอนาคตการร่วมงานจะช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันได้ การร่วมมือกันทางธุรกิจก็มีหลายลักษณะ แต่การร่วมมือกันทางธุรกิจที่นิยมกันได้แก่ กิจการร่วมค้าและกิจการค้าร่วม


📍แล้วกิจการร่วมค้าคืออะไร

กิจการร่วมค้า คือ การร่วมธุรกิจกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีส่วนร่วมทั้งเงินทุน ทรัพย์สิน ที่ดิน แรงงาน เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงกันและมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน ถ้ามีผลกำไรหรือความเสียหายก็ต้องได้รับและรับผิดชอบร่วมกัน และเมื่องานไหนเสร็จแล้วก็ถือว่าข้อตกลงยุติลงด้วย


📍ประโยชน์ของกิจการร่วมค้ามีอะไรบ้าง

การทำกิจการร่วมค้าจะมีประโยชน์ตรงที่กิจการมีการกระจายความเสี่ยง และยังได้ประโยชน์เรื่อง การเสียภาษีด้วย เนื่องจากเมื่อได้กำไรมาก็ไม่ต้องไไปคำนวณรวมกับรายได้ของกิจการเดิม


📍แล้วกิจการมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

มีข้อดีตรงที่ถ้าโครงการที่ทำเกิดขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลของกิจการร่วมค้าด้วย แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ผู้ร่วมค้าไม่สามารถนำผลขาดทุนไปขอหักไปค่าใช้จ่ายที่จะยื่น ภงด. 50 แบบโครงการปกติได้


📍กิจการค้าร่วมคืออะไร

กิจการค้าร่วม คือ การประกอบธุรกิจร่วมกันตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป แต่ละฝ่ายก็จะต้องรับผิดชอบแค่ส่วนที่ได้รับมอบหมาย แต่ละฝ่ายก็ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินแค่เฉพาะของตนเท่านั้น สัญญาที่ทำเป็นเพียงแค่การลงนามร่วมกันในสัญญาเจ้าของโครงการเท่านั้น เมื่องานเสร็จก็ถือว่าข้อตกลงยุติลงด้วย


📍ประโยชน์ของกิจการค้าร่วมมีอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนในการรับงานได้ และไม่ต้องมารับผิดชอบร่วมกันเหมือนกับกิจการร่วมค้า


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 33 ครั้ง

Comentarios


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page