top of page

"WACC" คืออะไร ?


 "WACC" คืออะไร ? WACC (Weighted-Average Cost of Capital) คือ ต้นทุนของเงินลงทุนเฉลี่ยในกิจการ ว่ากิจการนี้มีต้นทุนในการลงทุนเท่าไหร่ โดยการใช้ WACC มาประเมินว่าควรลงทุนในกิจการนี้หรือไม่ จากการเปรียบเทียบกับ IRR (Internal Rate of Return) หาก IRR มากกว่า WACC แสดงว่าควรลงทุนในกิจการนั้น  การคำนวณ WACC มีสูตร ดังนี้ WACC = We*Ke +Wd*Kd *(1-T) We คือ สัดส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดยใช้สูตร ส่วนของผู้ถือหุ้น+หนี้สินที่มีดอกเบี้ย Wd คือ สัดส่วนของเจ้าหนี้ คำนวณจากหนี้สินมีดอกเบี้ย โดยใช้สูตร ส่วนของผู้ถือหุ้น+หนี้สินที่มีดอกเบี้ย **ทั้งสองส่วนสามารถดูได้จากงบดุลของบริษัท** Ke คือ ต้นทุนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น (Cost of Capital) คำนวณจากสูตร CAPM (Ke = Rf + B*(Rm-Rf)) Kd คือ ต้นทุนเงินลงทุนของเจ้าหนี้ (Cost of Debt) ต้นทุนส่วนนี้ต้องลบอัตราภาษีออก สามารถดูได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรืออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทออก  T คือ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ไทยใช้ 20%) ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

"WACC" คืออะไร ?


WACC (Weighted-Average Cost of Capital) คือ ต้นทุนของเงินลงทุนเฉลี่ยในกิจการ ว่ากิจการนี้มีต้นทุนในการลงทุนเท่าไหร่ โดยการใช้ WACC มาประเมินว่าควรลงทุนในกิจการนี้หรือไม่ จากการเปรียบเทียบกับ IRR (Internal Rate of Return) หาก IRR มากกว่า WACC แสดงว่าควรลงทุนในกิจการนั้น


การคำนวณ WACC มีสูตร ดังนี้

WACC = We*Ke +Wd*Kd *(1-T)

We คือ สัดส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดยใช้สูตร

ส่วนของผู้ถือหุ้น+หนี้สินที่มีดอกเบี้ย

Wd คือ สัดส่วนของเจ้าหนี้ คำนวณจากหนี้สินมีดอกเบี้ย โดยใช้สูตร

ส่วนของผู้ถือหุ้น+หนี้สินที่มีดอกเบี้ย

**ทั้งสองส่วนสามารถดูได้จากงบดุลของบริษัท**


Ke คือ ต้นทุนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น (Cost of Capital) คำนวณจากสูตร CAPM (Ke = Rf + B*(Rm-Rf))


Kd คือ ต้นทุนเงินลงทุนของเจ้าหนี้ (Cost of Debt) ต้นทุนส่วนนี้ต้องลบอัตราภาษีออก สามารถดูได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรืออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทออก


T คือ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ไทยใช้ 20%)


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 696 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts