top of page

การรับเงินมัดจำล่วงหน้า คืออะไร❓


 การรับเงินมัดจำล่วงหน้า คืออะไร❓ เงินมัดจำ (earnest) คือ เงินที่กิจการรับมาล่วงหน้าจากการขายสินค้า หรือให้บริการ ที่ให้ไว้ ณ วันที่มีการตกลงทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขาย หรือหรือให้บริการ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานั้น ๆ ตามหลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 378 มีใจความว่า มัดจำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ คือ - ให้ส่งคืน หรือเก็บเงินบางส่วนมาใช้ในการชำระหนี้ - ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยการชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือมีการยกเลิกสัญา เพราะความผิดของฝ่ายนั้น - ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะต้องออกใบกำกับภาษีตามวันที่ได้รับเงินมัดจำทุกครั้ง ยกเว้นธุรกิจบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายพืชผลทางเกษตร ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร หรือตำราเรียน เป็นต้น 	 ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การรับเงินมัดจำล่วงหน้า คืออะไร❓


เงินมัดจำ (earnest) คือ เงินที่กิจการรับมาล่วงหน้าจากการขายสินค้า หรือให้บริการ ที่ให้ไว้ ณ วันที่มีการตกลงทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขาย หรือหรือให้บริการ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานั้น ๆ


ตามหลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 378 มีใจความว่า มัดจำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ คือ

- ให้ส่งคืน หรือเก็บเงินบางส่วนมาใช้ในการชำระหนี้

- ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยการชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือมีการยกเลิกสัญา เพราะความผิดของฝ่ายนั้น

- ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ


ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะต้องออกใบกำกับภาษีตามวันที่ได้รับเงินมัดจำทุกครั้ง ยกเว้นธุรกิจบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายพืชผลทางเกษตร ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร หรือตำราเรียน เป็นต้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 9 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Commentaires


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page