top of page

ใบขอซื้อ คืออะไร❓ ทำความรู้จักกับใบขอซื้อ


ใบขอซื้อ คืออะไร❓ ทำความรู้จักกับใบขอซื้อ โดยในบทความนี้จะอธิบายถึงเอกสารอีกหนึ่งประเภท ที่ใช้ในการบริหารการซื้อให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เรียกกันว่า “ใบขอซื้อ” เอกสารในการทำธุรกิจ นอกเหนือจากเอกสารที่ใช้กับผู้ติดต่อภายนอกบริษัท เช่น ใบเสนอราคา , ใบสั่งซื้อ , ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ยังมีเอกสารที่ใช้ภายในเพื่อการบริหารจัดการ การทำงานภายในบริษัท หรือองค์กรให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตรวจสอบงบประมาณที่ใช้จ่าย เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติในการวางแผนงบประมาณของบริษัทในโอกาสต่อ ๆ ไปได้ ใบขอซื้อ (Purchase requisition) คืออะไร? ใบขอซื้อ (Purchase requisition : PR) คือเอกสารภายในบริษัทที่หน่วยงานต่างๆใช้ในการขอซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยเอกสาร ใบขอซื้อ (Purchase requisition) นั้นควรถูกลงนามอนุมัติโดยหัวหน้าแต่ละแผนก และจะถูกส่งไปที่ฝ่ายจัดซื้อของแต่ละบริษัทเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อดำเนินการซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆดังกล่าวออกไป ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายบัญชีของบริษัทต้องการซื้อกระดาษ และเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการทำงาน ฝ่ายบัญชีของบริษัทก็จะจัดทำ ใบขอซื้อ (Purchase requisition) ขึ้นมาโดยจะมีการระบุรายการและจำนวนที่ฝ่ายบัญชีต้องการสั่งซื้อ เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier ต่อไป ดังนั้น ใบขอซื้อจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความต้องการซื้อของแต่ละแผนก โดยใบขอซื้อนั้นต้องผ่านการเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามในแผนกนั้นๆด้วย ตัวอย่างใบขอซื้อ ใบขอซื้อ (Purchase requisition) คือเอกสารตั้งต้นในขบวนการจัดซื้อในองค์กร เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดทำและอนุมัติจากแผนกต่างๆในองค์กร ส่วนเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase order) เป็นเอกสารที่ถูกจัดทำและอนุมัติโดยฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นเอกสารที่จะถูกส่งไปให้แก่ Supplier เพื่อซื้อสินค้าของบริษัท หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ใบขอซื้อ คืออะไร❓ ทำความรู้จักกับใบขอซื้อ


โดยในบทความนี้จะอธิบายถึงเอกสารอีกหนึ่งประเภท ที่ใช้ในการบริหารการซื้อให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เรียกกันว่า “ใบขอซื้อ”


เอกสารในการทำธุรกิจ นอกเหนือจากเอกสารที่ใช้กับผู้ติดต่อภายนอกบริษัท เช่น ใบเสนอราคา , ใบสั่งซื้อ , ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ยังมีเอกสารที่ใช้ภายในเพื่อการบริหารจัดการ การทำงานภายในบริษัท หรือองค์กรให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตรวจสอบงบประมาณที่ใช้จ่าย เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติในการวางแผนงบประมาณของบริษัทในโอกาสต่อ ๆ ไปได้


ใบขอซื้อ (Purchase requisition) คืออะไร?

ใบขอซื้อ (Purchase requisition : PR) คือเอกสารภายในบริษัทที่หน่วยงานต่างๆใช้ในการขอซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยเอกสาร ใบขอซื้อ (Purchase requisition) นั้นควรถูกลงนามอนุมัติโดยหัวหน้าแต่ละแผนก และจะถูกส่งไปที่ฝ่ายจัดซื้อของแต่ละบริษัทเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อดำเนินการซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆดังกล่าวออกไป


ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายบัญชีของบริษัทต้องการซื้อกระดาษ และเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการทำงาน ฝ่ายบัญชีของบริษัทก็จะจัดทำ ใบขอซื้อ (Purchase requisition) ขึ้นมาโดยจะมีการระบุรายการและจำนวนที่ฝ่ายบัญชีต้องการสั่งซื้อ เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier ต่อไป


ดังนั้น ใบขอซื้อจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความต้องการซื้อของแต่ละแผนก โดยใบขอซื้อนั้นต้องผ่านการเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามในแผนกนั้นๆด้วย


ตัวอย่างใบขอซื้อ

ใบขอซื้อ (Purchase requisition) คือเอกสารตั้งต้นในขบวนการจัดซื้อในองค์กร เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดทำและอนุมัติจากแผนกต่างๆในองค์กร ส่วนเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase order) เป็นเอกสารที่ถูกจัดทำและอนุมัติโดยฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นเอกสารที่จะถูกส่งไปให้แก่ Supplier เพื่อซื้อสินค้าของบริษัท หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 1,075 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page