top of page

📣วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


📣วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 👉🏻ทำความรู้จักกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ โดยที่ทั้งมีการผลิตภายในประเทศและการนำเข้ามาจากทางต่างประเทศ  👉🏻วิธีการของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถที่จะทำได้ด้วยกันโดย 2 ช่องทาง 1.การทำการยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ โดยที่ทำการยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการการตั้งอยู่ โดยเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีดังนี้ - แบบคำขอในการจดทะเบียนราคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรโดยมีจำนวนสามฉบับพร้อมกับลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการลงนาม - หลักฐานในการแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยได้แก่ สัญญาในการเช่าอาคารที่เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการ ต่อมาคือสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของสถานประกอบการต่อมาสำเนาเอกสารการแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ให้เช่าหรือผู้ที่ยินยอมและสุดท้ายคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ที่ให้เช่าหรือผู้ที่ยินยอมหนังสือในการรับรองนิติบุคคล - แผนที่แสดงที่ตั้งของทางสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมกับภาพถ่ายของสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นเลขที่ของบ้าน - หนังสือในการมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทางผู้มอบอำนาจและผู้ที่รับมอบอำนาจ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มีอำนาจในการลงนาม - สำเนาหนังสือในการรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับวัตถุประสงค์ 2.การยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ประกอบการสามารถทำการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มผ่านทางระบบของอินเทอร์เน็ต โดยที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ - ในขั้นตอนแรกนานให้คุณทำการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและทำการเลือกไปที่นิติบุคคลเมื่อเข้าสู่หน้าจอแล้วจะพบกับบริการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและให้ทำการเลือกไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จากนั้นให้ทำการคลิกไปที่คำว่าระบบบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นหน้าจอจะเข้าสู่ vat-sbt online โดยให้ทำการเลือกบริการการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - จากนั้นเมื่อคุณได้ทำการอ่านคำอธิบายของคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนแล้วให้คุณทำการจดทะเบียนโดยให้ทำการกดไปที่การยืนยันการจดทะเบียน จากนั้นให้ทำการกดตกลง - ซึ่งในกรณีของผู้ประกอบการที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องทำการจดทะเบียน 1.8 ล้านบาทหรือเป็นผู้ที่ทำการส่งออกให้ทำการคลิกแบบภ.พ.01 และทำการกดยืนยันในการจดทะเบียน - จากนั้นให้ทำการกรอกเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรจำนวน 13 หลักและทำการกดตกลง - จากนั้นให้ทางผู้ประกอบการทำการกรอกข้อมูลในแบบ ภ.พ.01 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ ซึ่งได้แก่ ชื่อที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ สาขาและชื่อที่อยู่ของทางสาขา และข้อมูลอื่นๆ โดยได้แก่ วันที่ประสงค์ในการจะเป็นผู้ประกอบการในการจดทะเบียน เงินทุนในการจดทะเบียน ประมาณการรายรับต่อเดือน ประเภทของการประกอบกิจการ เป็นต้น - จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลในแบบ ภ.พ.01 เป็นที่ครบถ้วนแล้วทางระบบจะ ให้ทางผู้ประกอบการนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทำการบันทึกทั้งหมดและจากนั้นให้ กดปุ่มตกลง - ต่อมาหลังจากที่ได้ทำการยืนยันในการจดทะเบียนแล้วทางหน้าจอนั้นจะแสดงผลในการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมะค่าเพิ่มพร้อมกับคำแนะนำและแสดงรหัสของผู้ใช้และรหัสผ่านจำนวนหนึ่งชุดโดยเป็นรหัสสำหรับผู้ประกอบการในการตรวจสอบแบบ ภ.พ.01 ที่ได้ทำการกรอกไปแล้วและในกรณีที่ต้องการทำการแก้ไขข้อมูลสามารถที่จะใช้รหัสดังกล่าวในการแก้ไขข้อมูลก่อนเวลา 17:00 น. ของวันที่ทำการบันทึกคำขอจดทะเบียนไว้เพียงเท่านั้นหลังจากเวลา 17:00 น. ข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้จะไม่ทำการแก้ไขได้อีก เป็นอย่างไรบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านเป็นอย่างมากและพบกันได้ใหม่ในบทความต่อไปนะคะ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย


👉🏻ทำความรู้จักกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ โดยที่ทั้งมีการผลิตภายในประเทศและการนำเข้ามาจากทางต่างประเทศ👉🏻วิธีการของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถที่จะทำได้ด้วยกันโดย 2 ช่องทาง


1.การทำการยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ โดยที่ทำการยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการการตั้งอยู่ โดยเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีดังนี้


- แบบคำขอในการจดทะเบียนราคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรโดยมีจำนวนสามฉบับพร้อมกับลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการลงนาม

- หลักฐานในการแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยได้แก่ สัญญาในการเช่าอาคารที่เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการ ต่อมาคือสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของสถานประกอบการต่อมาสำเนาเอกสารการแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ให้เช่าหรือผู้ที่ยินยอมและสุดท้ายคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ที่ให้เช่าหรือผู้ที่ยินยอมหนังสือในการรับรองนิติบุคคล

- แผนที่แสดงที่ตั้งของทางสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมกับภาพถ่ายของสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นเลขที่ของบ้าน

- หนังสือในการมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทางผู้มอบอำนาจและผู้ที่รับมอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มีอำนาจในการลงนาม

- สำเนาหนังสือในการรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับวัตถุประสงค์


2.การยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต

โดยที่ผู้ประกอบการสามารถทำการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มผ่านทางระบบของอินเทอร์เน็ต โดยที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้


- ในขั้นตอนแรกนานให้คุณทำการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและทำการเลือกไปที่นิติบุคคลเมื่อเข้าสู่หน้าจอแล้วจะพบกับบริการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและให้ทำการเลือกไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จากนั้นให้ทำการคลิกไปที่คำว่าระบบบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นหน้าจอจะเข้าสู่ vat-sbt online โดยให้ทำการเลือกบริการการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จากนั้นเมื่อคุณได้ทำการอ่านคำอธิบายของคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนแล้วให้คุณทำการจดทะเบียนโดยให้ทำการกดไปที่การยืนยันการจดทะเบียน จากนั้นให้ทำการกดตกลง

- ซึ่งในกรณีของผู้ประกอบการที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องทำการจดทะเบียน 1.8 ล้านบาทหรือเป็นผู้ที่ทำการส่งออกให้ทำการคลิกแบบภ.พ.01 และทำการกดยืนยันในการจดทะเบียน

- จากนั้นให้ทำการกรอกเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรจำนวน 13 หลักและทำการกดตกลง

- จากนั้นให้ทางผู้ประกอบการทำการกรอกข้อมูลในแบบ ภ.พ.01 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ ซึ่งได้แก่ ชื่อที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ สาขาและชื่อที่อยู่ของทางสาขา และข้อมูลอื่นๆ โดยได้แก่ วันที่ประสงค์ในการจะเป็นผู้ประกอบการในการจดทะเบียน เงินทุนในการจดทะเบียน ประมาณการรายรับต่อเดือน ประเภทของการประกอบกิจการ เป็นต้น

- จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลในแบบ ภ.พ.01 เป็นที่ครบถ้วนแล้วทางระบบจะ ให้ทางผู้ประกอบการนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทำการบันทึกทั้งหมดและจากนั้นให้ กดปุ่มตกลง

- ต่อมาหลังจากที่ได้ทำการยืนยันในการจดทะเบียนแล้วทางหน้าจอนั้นจะแสดงผลในการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมะค่าเพิ่มพร้อมกับคำแนะนำและแสดงรหัสของผู้ใช้และรหัสผ่านจำนวนหนึ่งชุดโดยเป็นรหัสสำหรับผู้ประกอบการในการตรวจสอบแบบ ภ.พ.01 ที่ได้ทำการกรอกไปแล้วและในกรณีที่ต้องการทำการแก้ไขข้อมูลสามารถที่จะใช้รหัสดังกล่าวในการแก้ไขข้อมูลก่อนเวลา 17:00 น. ของวันที่ทำการบันทึกคำขอจดทะเบียนไว้เพียงเท่านั้นหลังจากเวลา 17:00 น. ข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้จะไม่ทำการแก้ไขได้อีก


เป็นอย่างไรบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านเป็นอย่างมากและพบกันได้ใหม่ในบทความต่อไปนะคะ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 19 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page