📣ส่วนประกอบของหน้า Web Page✨


📣ส่วนประกอบของหน้า Web Page✨

👉1. Page Header (ส่วนหัวเว็บไซต์) 💡เป็นส่วนที่อยู่ส่วนบนสุดของเว็บไซต์ แสดงส่วนโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ เมนูเว็บไซต์ สำหรับเป็นช่องทางให้เข้าไปในหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์

👉2. Page Body (ส่วนเนื้อหา) 💡อยู่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่ ที่ต้องการนำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ

👉3. Page Footer (ส่วนท้ายของเว็บไซต์) 💡อยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ส่วนมากจะใช้เป็นข้อมูลการติดต่อองค์กร และเมนูลัดต่างๆ ของงเว็บไซต์ เป็นต้น

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts