top of page

📣ประเภทของเช็ค


 📣ประเภทของเช็ค คำว่า เช็ค ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงินเช็คเป็นสิ่งที่ผู้ประการทางธุกิจได้นำมาใช้แทนการใช้เงินสด แต่ทว่าการใช้เช็คนั้นไม่ได้ง่าย อย่างที่คิดวันนี้เราจึงจะไปทำความรู้จักกับเช็คให้มากขึ้น  📍ประเภทของเช็ค การแบ่งประเภทของเช็คนั้นทำได้หลายแบบหากแบ่งตามที่ใช้ในการพานิชย์ใหญ่ๆตามกฎหมายของไทยก็จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้ - เช็คระบุชื่อ คือ เช็คที่ผู้สั่งจ่ายได้เขียนขึ้นออกให้เพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินผ่านการระบุรายชื่อ     - เช็คผู้ถือ คือ เช็คที่ผู้สั่งจ่ายเขียนขึ้นออกให้เพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้รัถือเงินหรือตามคำสั่งของผู้ถือเงิน 📍นอกจากนี้หากแบ่งตามรายละเอียดจะสามารถแบ่งเช็คได้ 7 ประเภท ดังนี้ 1. เช็คเงินสด หรือผู้ถือ (Cash or Bearer’s cheque) เป็นเช็คประเภทที่สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที  2. เช็คระบุชื่อผู้รับเงิน (Order’s cheque) เช็คประเภทนี้มีการระบุชื่อผู้รับในเช็คผู้รับจะต้องไปเบิกเงินด้วยตนเอง  3. เช็คของธนาคาร (Cashier’s Cheque or Treasurer’s Cheque) เป็นเช็คที่ธนาคารเป็นคนออกด้วยตนเองสำหรับลูกค้าที่นำเงินสดมาซื้อเช็คกับทางธนาคาร สามารถใช้ได้แต่ในพื้นที่ธนาคารอยู่เท่านั้น 4. เช็คที่ธนาคารรับ (Certified Cheque) เป็นที่ขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีของผู้สั่งจ่าย หากผู้สั่งจ่ายมีเงินในบัญชีเพียงพอธนาคารก็จะประทับตราใช้ได้ 5. เคาน์เตอร์เช็ค (Counter Cheque) เป็นเช็คที่สามารถใช้ได้แค่ภายในธนาคารเท่านั้น ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้เงินกระทันหันแต่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารจึงจะออกเช็คแบบพิเศษนี้ให้  6. เช็คสำหรับผู้เดินทาง (Traveler’s Cheque) เป็นเช็คสำหรับผู้ที่จะเดินทางแต่ไม่พกเงินสด ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารสาขาต่างๆ 7. ดร๊าฟธนาคาร (Banks Draft) เป็นเช็คที่ธนาคารจะจ่ายให้ลูกค้าที่มีบนดร๊าฟของธนาคารซึ่งจะใช่ส่งเงินไปทั้งใน และต่างประเทศ 📍ต่อมาจะเป็นรายละเอียดภายในเช็คมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 1.มีคำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 2.คำสั่งซึ่งให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนโดยไม่มีเงื่อนไขในการใช้เงิน 3.ชื่อหรือยี่ห้อของธนาคาร 4.ชื่อหรือบริษัทของผู้รับเงิน 5.ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้สั่งจ่ายสถานที่ใช้เงิน 6.วัน เดือน ปี และสถานที่ออกเช็ค ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣ประเภทของเช็ค


คำว่า เช็ค ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงินเช็คเป็นสิ่งที่ผู้ประการทางธุกิจได้นำมาใช้แทนการใช้เงินสด แต่ทว่าการใช้เช็คนั้นไม่ได้ง่าย อย่างที่คิดวันนี้เราจึงจะไปทำความรู้จักกับเช็คให้มากขึ้น


📍ประเภทของเช็ค

การแบ่งประเภทของเช็คนั้นทำได้หลายแบบหากแบ่งตามที่ใช้ในการพานิชย์ใหญ่ๆตามกฎหมายของไทยก็จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้

- เช็คระบุชื่อ คือ เช็คที่ผู้สั่งจ่ายได้เขียนขึ้นออกให้เพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินผ่านการระบุรายชื่อ

- เช็คผู้ถือ คือ เช็คที่ผู้สั่งจ่ายเขียนขึ้นออกให้เพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้รัถือเงินหรือตามคำสั่งของผู้ถือเงิน


📍นอกจากนี้หากแบ่งตามรายละเอียดจะสามารถแบ่งเช็คได้ 7 ประเภท ดังนี้

1. เช็คเงินสด หรือผู้ถือ (Cash or Bearer’s cheque)

เป็นเช็คประเภทที่สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที

2. เช็คระบุชื่อผู้รับเงิน (Order’s cheque)

เช็คประเภทนี้มีการระบุชื่อผู้รับในเช็คผู้รับจะต้องไปเบิกเงินด้วยตนเอง


3. เช็คของธนาคาร (Cashier’s Cheque or Treasurer’s Cheque)

เป็นเช็คที่ธนาคารเป็นคนออกด้วยตนเองสำหรับลูกค้าที่นำเงินสดมาซื้อเช็คกับทางธนาคาร สามารถใช้ได้แต่ในพื้นที่ธนาคารอยู่เท่านั้น


4. เช็คที่ธนาคารรับ (Certified Cheque) เป็นที่ขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีของผู้สั่งจ่าย

หากผู้สั่งจ่ายมีเงินในบัญชีเพียงพอธนาคารก็จะประทับตราใช้ได้


5. เคาน์เตอร์เช็ค (Counter Cheque)

เป็นเช็คที่สามารถใช้ได้แค่ภายในธนาคารเท่านั้น ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้เงินกระทันหันแต่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารจึงจะออกเช็คแบบพิเศษนี้ให้

6. เช็คสำหรับผู้เดินทาง (Traveler’s Cheque)

เป็นเช็คสำหรับผู้ที่จะเดินทางแต่ไม่พกเงินสด ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารสาขาต่างๆ


7. ดร๊าฟธนาคาร (Banks Draft)

เป็นเช็คที่ธนาคารจะจ่ายให้ลูกค้าที่มีบนดร๊าฟของธนาคารซึ่งจะใช่ส่งเงินไปทั้งใน และต่างประเทศ


📍ต่อมาจะเป็นรายละเอียดภายในเช็คมีองค์ประกอบต่อไปนี้

1.มีคำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค

2.คำสั่งซึ่งให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนโดยไม่มีเงื่อนไขในการใช้เงิน

3.ชื่อหรือยี่ห้อของธนาคาร

4.ชื่อหรือบริษัทของผู้รับเงิน

5.ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้สั่งจ่ายสถานที่ใช้เงิน

6.วัน เดือน ปี และสถานที่ออกเช็ค


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>> https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 9 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page