top of page

บัญชีชุดเดียว คืออะไร❓


บัญชีชุดเดียว คืออะไร❓ หลายๆ คนคงยังไม่คุ้นชินกับคำว่า ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ เพราะยังถือเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ โดยให้เหล่านักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ยื่นคำร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับทางกรมสรรพกร แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าการตรวจสอบบัญชีชุดเดียวนั้นคืออะไร และจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จะกระทบต่อกิจการอย่างไร ไม่รอช้าเราไปทำความรู้จักกับ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ กันเลย 👉🏻บัญชีชุดเดียว คืออะไร? บัญชีชุดเดียว คือ การทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการโดยบัญชีเดียว ซึ่งต้องใช้เป็นบัญชีที่ยื่นแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรด้วย ต่างจากอดีตที่เจ้าของธุรกิจหลายรายมักทำบัญชีหลายชุดซึ่งอาจจะทำให้ตัวเลขไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อมายื่นกรมสรรพากรหรือธนาคาร 👉🏻บัญชีชุดเดียวคืออะไร ทำไมต้องทำความรู้จัก! บัญชีชุดเดียว เป็นมาตรการของรัฐ และกระทรวงการคลัง รวมทั้งกรมสรรพากรกำหนดขึ้นเพื่อให้ SMEs ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยรายได้จากการขายสินค้า หรือการให้บริการ ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี (รอบระยะเวลาบัญชี) จัดท่าบัญชีตามเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ในอันที่จะเสียภาษีอากรครบถ้วนตามความเป็นจริง นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นต้นไป 👉🏻จุดกำเนิดของภาษีบัญชีชุดเดียว ในอดีตผู้ประกอบเจ้าของกิจการต่างๆ มักทำการหลบเลี่ยงภาษี โดยการเปิดบัญชีสํารองขึ้น เพื่อปกปิดรายได้ที่แท้จริง ทำให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบได้ยากลำบาก จึงต้องมีการตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้น รัฐจึงได้ออกมาตรการภาษีบัญชีเดียวขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทำงานของฝั่งรัฐบาล และออกมาตรการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME ให้สามารถเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น มาตรการบัญชีชุดเดียวจะเป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้เจ้าของธุรกิจต่างๆ ทั่วไปและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยต้องยื่นค่าร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นและลดอัตราภาษีนั่นเอง 👉🏻ประโยชน์ของบัญชีชุดเดียว มีอะไรบ้าง? 1.ลงบัญชีได้ง่าย ตัวเลขถูกต้อง ไม่สับสน การลงบัญชีจากเดิมที่ต้องคอยกังวลในการลงบัญชีผิดพลาด หรือสับสนกับบัญชีที่มีหลายเล่มซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกบัญชีและสะดวกในการทำธุรกรรมในแต่ละธนาคาร แต่โดยส่วนมากก็ถูกจับตามองว่าเป็นการกระทำเพื่อเลี่ยงภาษี โดยหากเปลี่ยนเป็นการใช้บัญชีเพียงชุดเดียวผู้ประกอบการก็จะสามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น มีตัวเลขที่ถูกต้องเพียงตัวเลขเดียว ไม่ยุ่งยากในการตรวจสอบ และไม่เปิดช่องโหว่ให้เกิดการโกงจากพนักงานบัญชี 2.ประเมินผลประกอบการได้ชัดเจน เจ้าของกิจาการจะรู้รายได้และที่มารายได้ทั้งหมด รู้ต้นทุนในการดำเนินกิจการที่แท้จริง นำไปวางแผนได้มีประสิทธภาพ รวมถึงสามารถทราบว่าต้องใช้กลยุทธ์ในช่วงนั้นอย่างไร จะสู้หรือตั้งรับหรือจะถอยทัพนั่นเอง 3.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ เนื่องจากบัญชีเดียวจะสะท้อนผลประกอบการที่โปร่งใส เป็นผลให้คู่ค้าไม่ลังเลที่จะเลือกคุณเป็นคู่ทำธุรกิจหากผลประกอบการคุณเข้มแข็ง 4.ใช้วางแผนภาษีได้ง่ายขึ้น หลักการคิดภาษีนิติบุคคลคือ (รายได้-ค่าใช้จ่าย=กำไร) ซึ่งจะนำกำไรไปคิดภาษีที่ต้องจ่าย หากเราสามารถหาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า ภาษีที่ต้องจ่ายก็จะลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายของเจ้าของกิจการเองก็สามารถวางแผนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้ เช่น เงินเดือน ค่าอบรมสัมมนาซึ่งสามารถนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้มากถึงสองเท่า 5.เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อได้ และลดต้นทุนการเงิน หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการดังกล่าวออกมา ก็มีการขานรับจากหลายธนาคารเรื่องการให้สินเชื่อในอัตราพิเศษสนับสนุน SMEs ที่ใช้บัญชีชุดเดียวเนื่องด้วยธนาคารเล็งเห็นว่า การใช้บัญชีชุดเดียวจะสะท้อนความสามารถในการดำเนินงานของกิจการอย่างแท้จริง กลายเป็นผลดีให้กับ SMEs ที่สามารถกู้ได้ถูกลง ลดต้นทุนทางการเงินของกิจการ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

บัญชีชุดเดียว คืออะไร❓


หลายๆ คนคงยังไม่คุ้นชินกับคำว่า ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ เพราะยังถือเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ โดยให้เหล่านักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ยื่นคำร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับทางกรมสรรพกร แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าการตรวจสอบบัญชีชุดเดียวนั้นคืออะไร และจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จะกระทบต่อกิจการอย่างไร ไม่รอช้าเราไปทำความรู้จักกับ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ กันเลย


👉🏻บัญชีชุดเดียว คืออะไร?

บัญชีชุดเดียว คือ การทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการโดยบัญชีเดียว ซึ่งต้องใช้เป็นบัญชีที่ยื่นแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรด้วย ต่างจากอดีตที่เจ้าของธุรกิจหลายรายมักทำบัญชีหลายชุดซึ่งอาจจะทำให้ตัวเลขไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อมายื่นกรมสรรพากรหรือธนาคาร


👉🏻บัญชีชุดเดียวคืออะไร ทำไมต้องทำความรู้จัก!

บัญชีชุดเดียว เป็นมาตรการของรัฐ และกระทรวงการคลัง รวมทั้งกรมสรรพากรกำหนดขึ้นเพื่อให้ SMEs ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยรายได้จากการขายสินค้า หรือการให้บริการ


ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี (รอบระยะเวลาบัญชี) จัดท่าบัญชีตามเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ในอันที่จะเสียภาษีอากรครบถ้วนตามความเป็นจริง นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นต้นไป


👉🏻จุดกำเนิดของภาษีบัญชีชุดเดียว

ในอดีตผู้ประกอบเจ้าของกิจการต่างๆ มักทำการหลบเลี่ยงภาษี โดยการเปิดบัญชีสํารองขึ้น เพื่อปกปิดรายได้ที่แท้จริง ทำให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบได้ยากลำบาก จึงต้องมีการตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้น รัฐจึงได้ออกมาตรการภาษีบัญชีเดียวขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทำงานของฝั่งรัฐบาล และออกมาตรการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ


SME ให้สามารถเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น มาตรการบัญชีชุดเดียวจะเป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้เจ้าของธุรกิจต่างๆ ทั่วไปและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยต้องยื่นค่าร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นและลดอัตราภาษีนั่นเอง


👉🏻ประโยชน์ของบัญชีชุดเดียว มีอะไรบ้าง?

1.ลงบัญชีได้ง่าย ตัวเลขถูกต้อง ไม่สับสน

การลงบัญชีจากเดิมที่ต้องคอยกังวลในการลงบัญชีผิดพลาด หรือสับสนกับบัญชีที่มีหลายเล่มซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกบัญชีและสะดวกในการทำธุรกรรมในแต่ละธนาคาร แต่โดยส่วนมากก็ถูกจับตามองว่าเป็นการกระทำเพื่อเลี่ยงภาษี โดยหากเปลี่ยนเป็นการใช้บัญชีเพียงชุดเดียวผู้ประกอบการก็จะสามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น มีตัวเลขที่ถูกต้องเพียงตัวเลขเดียว ไม่ยุ่งยากในการตรวจสอบ และไม่เปิดช่องโหว่ให้เกิดการโกงจากพนักงานบัญชี


2.ประเมินผลประกอบการได้ชัดเจน

เจ้าของกิจาการจะรู้รายได้และที่มารายได้ทั้งหมด รู้ต้นทุนในการดำเนินกิจการที่แท้จริง นำไปวางแผนได้มีประสิทธภาพ รวมถึงสามารถทราบว่าต้องใช้กลยุทธ์ในช่วงนั้นอย่างไร จะสู้หรือตั้งรับหรือจะถอยทัพนั่นเอง


3.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

เนื่องจากบัญชีเดียวจะสะท้อนผลประกอบการที่โปร่งใส เป็นผลให้คู่ค้าไม่ลังเลที่จะเลือกคุณเป็นคู่ทำธุรกิจหากผลประกอบการคุณเข้มแข็ง


4.ใช้วางแผนภาษีได้ง่ายขึ้น

หลักการคิดภาษีนิติบุคคลคือ (รายได้-ค่าใช้จ่าย=กำไร) ซึ่งจะนำกำไรไปคิดภาษีที่ต้องจ่าย หากเราสามารถหาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า ภาษีที่ต้องจ่ายก็จะลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายของเจ้าของกิจการเองก็สามารถวางแผนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้ เช่น เงินเดือน ค่าอบรมสัมมนาซึ่งสามารถนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้มากถึงสองเท่า


5.เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อได้ และลดต้นทุนการเงิน

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการดังกล่าวออกมา ก็มีการขานรับจากหลายธนาคารเรื่องการให้สินเชื่อในอัตราพิเศษสนับสนุน SMEs ที่ใช้บัญชีชุดเดียวเนื่องด้วยธนาคารเล็งเห็นว่า การใช้บัญชีชุดเดียวจะสะท้อนความสามารถในการดำเนินงานของกิจการอย่างแท้จริง กลายเป็นผลดีให้กับ SMEs ที่สามารถกู้ได้ถูกลง ลดต้นทุนทางการเงินของกิจการ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 8 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page